Astrofriend's homepage

Advertisement / Annons:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Mycronic
Fundamental Analys

Mycronic

Fundamental Analys

Företag: Mycronic
Analys: Fundamental
Datum: 2017-09-05

Mycronic har under många år varit ett ganska trist företag ur kursutvecklingsynpunkt. Mycronic är mest känt för sina maskritare, ungefär som en laserskrivare som skriver ut högupplösande fotomasker för halvledar industrin. Mycket dyra maskiner som säljs några få av per år och det ger en ryckig försäljning och vinst. På senare år köpte de upp företaget Mydata som tillverkade monteringsrobotar för kretskort, en tanke kanske var att ge en jämnare flöde av intäkter.

Jag har själv haft denna aktie tidigare då den brukade pendla i intervallet 10 till 20 kr. Så för några år sedan hände något som gav en dramatisk utveckling på aktiekursen, Mycronic fick en ny VD, Lena Olving. Okänd person för mig men tydligen inte för aktiemarknaden med tanke på hur aktiekursen utvecklade sig. Efter det har det också visat sig att Lena verkligen hade med sig kunskap i bagaget för att få fart på försäljning och vinst.

På senare tid efter att ha toppat runt 110kr har aktiekursen rekylerat ned till 75kr tills idag. En stororder meddelades och kursen ryckte upp med närmare 20% som mest.

Jag har själv efter mycket vånda köpt några aktier under denna rekyl nedåt, känns ju inte så lätt när man handlat till 1/4 av kursen tidigare inte alltför länge sedan.

Hur ser nu utsikterna ut för detta företag om man använder Hitta Kursvinnare för att analysera det?

OBS!
Det här är mina egna uppfattningar om analys och för min egen ekonomiska situation. Du använder informationen helt och hållet på din egen risk och anpassar för din egen situation. Informationen är också antagligen gammal när du läser den.

Kurs uppåt

Kommer aktiekursen gå uppåt eller nedåt ?

Kurs nedåt

Fundamental Analys Mycronic, exempel:

Här använder jag analysverktyget Hitta Kursvinnare. I HK har de delat upp den fundamentala analysen i sju steg med varsin sida att lägga in parametrar på. Du kan göra motsvarande i Excel eller liknande program, det är dock en hel del pyssel att få in alla data men mer flexibelt.

Vi börjar med att titta på översiktsbilden i tekniska analysen.

Mycronic Teknisk analys 2017-09-05 steg 1

Här är en översikt för de senaste 12 månaderna i det tekniska analysfönstret. Glidande medelvärden är inlagda som syns nära kursgrafen. I botten finns de tekniska analysverktygen RSI och StoF inlagda. Eftersom vi nu skall göra en fundamental analys går vi inte igenom några detaljer här.

Det vi dock kan se är att kursen fallit sedan oktober år 2016 då en rapport kom. Flera uppåtgående rekyler sedan dess men som avklingat och nu sista dagen en kraftig rekyl upp efter företagets största order hittills erhållits. Både RSI och StoF närmar sig det övre intervallet i den tekniska analysen. Mot slutet av denna analys skall vi också se hur det ser ut i en längre tillbakablick.


Steg 1:

Mycronic Fundamental analys 2017-09-05 steg 1

Första steget i den fundamentala analysen.
Här ser vi nu de senaste tio årens försäljning, både totalt och fördelat per aktie. Tio år medför att vi har med de oroliga och krisiga åren runt 2008 som i detta tio årsperspektiv är på väg ut från statistiken. I Mycronics fall ser vi ett kraftigare kursfall 2012 sedan bär det uppåt kraftfullt, sammanfaller väl med när Lena Olving tillträdde som VD.

Under så här lång period kan det ske många förändringar i antalet aktier och det är ju enskilda aktier vi har och därmed priset per aktie vi skall analysera. För att det skall gå att jämföra värdet per aktie idag med historiken måste alla historiska data vara korrigerade för nyemissioner, splittar, återköp, extrautdelningar och liknande. Speciellt viktigt att hålla reda på om du gör din egen analys med Excel eller liknande.

Analys:
Vi ser här att trenden för omsättningsökningen legat på 7% per år om vi ser över hela tioårsperioden. Men i detta fall kanske man mer skall studera de senaste åren, där har försäljningsökningen per år varit 47%, 23%, 27% och senare kvartals rapporter indikerar en forsättning på denna kraftiga försäljningstillväxt. Är detta en ihållande trend som vi kan förvänta oss några år framåt? Svårt att säga, kanske det går ned mot lägre nivåer framöver, men dagens teknik med stora högupplösta TV skärmar och skärmar till telefoner och andra tekniska apparater gynnar Mycronic, konkurensen verkar förvånande vara ganska låg efter vad de skriver. Kanske Mycronic har så stort tekniskt försprång att det är mycket dyrt för andra tillverkare att etablera sig. Teknikskiften kan komma dock och de brukar komma fort och framförallt brukar aktiekurserna reagera snabbt när de står för dörren. Det är inte lätt för stora nichsade företag att ställa om sig till annan teknik. Till ex. OLED tekniken, de har pratats om bläckstråle teknik kan utnyttjas för att tillverka dessa, inget verkar dock ha slagit igenom än dock, kanske inte lämpar sig för massproduktion.


Steg 2:

Mycronic Fundamental analys 2017-09-05 steg 2

Här studerar vi den historiska utvecklingen på Mycronics vinst genom åren.

Analys:
Intressant nog har vinstutvecklingen följt med försäljningsutvecklingen uppåt. Annars lätt hänt att företag fastnar i dyra omställningar när försäljningen tar fart och nya köpta företag skall implementeras i företags strukturen.


Steg 3:

Mycronic Fundamental analys 2017-09-05 steg 3

Här skall vi nu försöka finna relevanta parametrar för försäljningsökning per år samt framtida vinstmarginal som vi behöver i denna beräkning.

Analys:
Här framgår vinstmarginalen, imponerande vinstmarginaler på 29% de senaste åren. Törs vi tro att det fortsätter så? Otroligt svårt att säga, men jag har modigt satt fortsättningen på den nivån. Försäljningen har jag dock varit blygsammare med. Har begränsat försäljningsökningen till 20% för kommande år baserat på de senaste åren. Bilda dig din egen uppfattning om detta, det är helt avgörande om man skall få en köp eller säljsignal på slutet. Stora risker med andra ord att man väljer fel här. Det räcker med att blicka tillbaks några år och se den trista utvecklingen som var då för att förstå att denna glädjeperiod kan försvinna snabbt. Vad skulle till ex. ske vid ett VD byte?

Försäljningstillväxt och vinstmarginal får styra framtida vinstberäkning under punkt 3.3, här blir den ca 20% per år för de kommande 5 åren. Min tidshorisont är kortare och brukar ligga mellan 3 månader och kanske upp till 3 år.

Man bör ju natturligtvis studera andras analyser och jämföra om man avviker från de och i så fall var åsiktsskillnaden ligger.


Steg 4:

Mycronic Fundamental analys 2017-09-05 steg 4

Fjärde steget i den fundamentala analysen.
Här studerar vi den historiska årliga utdelningen som aktien haft.

En del har som strategi att satsa på aktier med hög utdelning, med dagens ränteläge på nära noll % ränta behövs det inte många procents utdelning för att bli bra jämfört med det. För min egen del är i regel direktavkastningen ett mindre komplement till aktiens värdetillväxt, det är inte ett underlag för om det är köp eller sälj på aktien.

Analys:
Det är först på senare år Mycronic börjat ge aktieutdelning igen. Vi ser här att direkt avkastningen varit synnerligen hög ett par år. Men det är kanske inte en aktie man köper för direktavkastningens skull. Jag har här satt att 50% av vinsten skall delas ut, kanske för högt, de sänkte utdelningen sista året. Att de sänkte udelningen är kanske en del av förklaringen till att kursen gått ned på senare tid.


Steg 5:

Mycronic Fundamental analys 2017-09-05 steg 5

Här studerar vi till vilka P/E tal aktien handlats genom åren. De år vinsten blir dålig kan P/E talet skena iväg uppåt eller bli negativt. Vi skall här göra en uppskattning om vilka lägsta och högsta P/E tal aktien kommer handlas till de 5 åren som kommer. Här är det viktigt att fundera på om räntans utveckling, om den går upp kommer aktiemarknaden inte vilja att betala aktien till lika höga P/E tal som idag. Förr kanske P/E tal på 14 ansågs normalt som högsta och lite extra för högteknologiska företag som detta.

Analys:
Mycronic har under många år haft dåligt med vinster vilket gör att de historiska P/E talen saknas här. Som en grov uppskattning sätter jag det lägsta P/E talet till 8. Det högre värdet som också bestämmer maxkursen som aktien kommer handlas till enligt denna prognos är svårare. Mycronic har betalts till höga P/E Tal pga av den låga vinsten där den varit över nollan. Jag brukar hålla mig restrektiv till fantasi nivåer på P/E tal, kanske P/E tal 18 kan vara rimligt här? Men kan denna goda utveckling hålla sig i 5 år? Jag brukar ju inte behålla aktier så länge som 5 år. OBS! HK är konstruerat för 5 år och jag frångår det med lite egna antaganden.

Vi kan också läsa att prognosen för året är ett P/E tal på 13 och PEG på 0.7. Det är ganska låga tal, det är ju positivt.

PEG är P/E talet delat med förväntat årlig vinsttillväxt i procent. Exempel, P/E=33 och årlig vinsttillväxt på 10% ger 33/10=3.3. PEG=1 och lägre anses bra, men PEG på 1.5 och högre kan kännas ansträngt.


Steg 6:

Mycronic Fundamental analys 2017-09-05 steg 6

Här skall vi göra en bedömning av vad den lägsta kursen aktien kan tänkas gå ned till under kommande 5 år. Vi noterar att högsta kursen beräknas till 240 kronor, väldigt mycket högre än dagens kurs på 86kr.

Analys:
Aktien har ju fallit ganska mycket under senare år, jag tror att det inte behövs speciellt mycket negativa nyheter för att få kursen att falla ytterliggare, se lite längre fram varför. Jag satte här en lägsta kurs till 60 kronor för de kommande 5 åren.


Steg 7:

Mycronic Fundamental analys 2017-09-05 steg 7

Nu har vi kommit till slutklämmen där resultatet av vår analys presenteras. Vi ser att SIX prognosen inte finns med för Mycronic (de streckade linjerna, finns bara i pro versionen), kanske för litet bolag för de att bevaka.


Extra Steg, Trend under längre tid:

Mycronic Teknisk analys 2017-09-05 steg 2

I HK kan man få fram en graf som är en kombination av TA och FA analys, något som jag efterfrågade för många år sedan och de på HK har också lagt in det i HK.

Den här bilden tycker jag ger mycket bra historisk information som jag i vissa fall stöder mig mycket på. Med de inställningar jag gjort här kan vi se hur aktiekurs utvecklat sig relativt försäljning. Vad vi ser här som är lite skrämmande är att från att aktiekursen legat i nivå med försäljning har den på sista åren helt tappat kopplingen till den. Om försäljningen visar tecken på att vika skulle säkert aktiekursen lätta komma ned på historiska nivåer om man skall vara pesimistiskt. Även den rekyl som varit under sommaren är ganska liten i relation till detta scenarie.

Slutbedömning:
Med en beräknad årlig kurstillväxt på 22% och ovanpå det en direktavkastning på 5% är det intressant även efter sista dagens rekyl uppåt. Men kom ihåg att vi i steg 3 satte en marginal på 29%, det kanske inte alls håller åren framöver.

Jag har lagt köpsignal på det, men se upp för kursen har ökat senaste dagarna och därmed riskerar man komma in på för hög nivå. Är man lugn väntar man in en lägre kurs, de är ju lite allmänt oroliga tider nu så inte alls omöjligt. Om aktien i övriga typer av analyser också ger köpsignal är en annan sak. Men här i varje fall en enligt min egen bedömning.

I punkt 3 satte jag vinstmarginalen de kommande 5 åren till 29%, säg att den blir lägre, kanske 20% vilket i och för sig är högt det med. Då minskar den årliga kurstillväxten till 14% istället för nu beräknade 22%. Men den kan ju bli än lägre också, finns ju inget långvarigt tecken på att vi kommit till ett trendbrott uppåt i vinstmarginal ännu!

Ett spännande företag och intressant aktie, men det är en högrisk aktie!

Kurs upp

Hitta Kursvinnare är enkelt men snabbarbetat så man kan följa många bolag. Vad jag saknar mest är att inte företagets belåning framgår, egna kapitalet finns men ger ju inte samma information.

Ensamt på denna analys kan man inte ta beslut. Man skall naturligtvis sammanföra denna analys med andra analyser och göra en total bedömning om aktien är köpvärd eller inte. Var rädd om ditt kapital, ta inga förhastade beslut.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: