Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Astronomy News

Advertisement / Annons:

Impact craters


Content:

  1. Impact craters overview English
  2. Meteoritkratern Dellen i Sverige Swedish
  3. Meteoritkratern TOR i Sverige Swedish
  4. Meteorites at Naturhistoriska Riksmuseet English

2, Meteoritkratern Dellen:

Meteoritkrater Dellen

Historik:

Vid en av våra tidigare bilresor år 2005 i Sverige gjorde vi den överraskande upptäckten av kratern TOR som jag skrivit om tidigare. Sporrad av detta planerade vi redan från början in en kraterstudie på årets (2006) bilresa. TOR hade en diameter på 44 meter, för denna resa ökade kravet på kraterns storlek rejält.

Det som följer är en omskrivning av min gamla reserapport från år 2006, nu anpassad för online visning här på min hemsida,

Planering:

Efter att ha studerat artiklar, kartor och satellit bilder bestämde vi oss för kratern Dellen vid Dellensjöarna. Den meteoritkratern har en ovanligt väl bevarad kraterstruktur och med sin kraterdiameter på närmare 20 km överträffar den vida TOR. För två år sedan hade jag varken hört namnet Dellen eller att det skulle finnas en krater i den här trakten. Dellen är dock en av de första ”nyupptäckta” kratrarna i Sverige, ca 100 år sedan. Dellen sjöarna ligger i Hälsingland strax väster om Hudiksvall. Med bil från Stockholm tar man sig lättast dit via väg E4 till Hudiksvall och viker där av mot väster på väg nr 84. Efter drygt 10 km färd når man de östra delarna av kratern. Lustigt nog ligger också kratern TOR efter väg nr 84 i Funäsdalen. Färden efter detta kraterbesök var löst planerad att gå vidare upp mot Höga Kusten och kraterns läge medförde därmed inga omvägar.


Här nära Hudiksvall ligger Dellensjöarna och meteoritkratern.


Färden mot Dellen och en första närkontakt:

Meteoritkrater Dellen

Vår första närkontakt med kratern får vi när småvägarna leder oss från Vallsta in i Delsbo. Vi anländer där söndagen den 23:e juli och klockan är strax före tolv på förmiddagen. Därmed finns det gott om tid för att se oss om i och på kratern. Någon kraterkänsla får vi nu inte här i Delsbo, en krater som är 20 km tvärsöver är oerhört stor och ses naturligtvis bäst från ovan. Med bil som färdmedel håller vi oss dock nära markytan. Att gå runt i Delsbo och yra om kratern känns inte som något bra alternativ, vi söker upp turistbyrån för att få lokala kartor och fråga om utsiktsplatser. Jag hade redan tidigare fått tips från STARs ordförande Nippe om en förträfflig utsiktsplats dock utan närmare beskrivning av dess läge.


Kraterns ålder:

Förutom storleken är åldern av helt andra dimensioner för denna krater, TOR var unik med sin unga ålder på 2000 år, Dellenkratern anses vara 90 miljoner år gammal. De sjöar som idag finns i kraterns botten, Sördellen och Norrdellen bildades vid den senaste istidens avsmältning för ca 8000 år sedan.

Färdvägen genom kratern:

Vår väg genom kratern var redan tidigare planerat grovt, först åka på den södra kraterranden österut, sedan in i kraterns botten i västlig riktning och därefter följa den västra kraterranden i nordöstlig riktning. Den S-formade färdvägen kan studeras på kartan till nedanför. Bäst bevarad är kraterns norra och västra partier som brant reser sig över kraterns botten.

Meteoritkrater Dellen

Karta över Dellen, på kartan är vår färdväg och ställen där vi stannat till för studier och fotograferande utritade. Skalan är ca 20 km tvärsöver och kraterranden går strax utanför sjöarna.


Kraterns södra avgränsning:

Att hitta en bra utsiktsplats är inte så lätt som man först kan tro, berg finns det gott om men de flesta är beväxta med höga träd som hindrar utsikten.

Meteoritkrater Dellen

Plats 1: Första bilderna, vid stannar till vid Djupdal, se kartan. Kameran är riktad mot norr, vi står på den sydöstra kraterranden och ser den norra kraterranden långt borta i horisonten, 20 km bort! Halvägs ut syns i diset den centrala upphöjningen. Vi uppskattar att vi står på en höjd av ca 70 meter över sjöarna.

Vi lämnar Delsbo och åker väg nr 84 i östlig riktning, vägen är dragen en bit upp på den södra kraterranden. Efter något som upplevs som en lång färd med höga träd som döljer utsikten åt både norr och söder infinner sig känslan av att kratern redan har passerats. Vår förvåning är därmed stor när en glänta dyker upp och vi ser att det fortfarande är en lång bit kvar till kraterns östra gräns. Det är nu man inser hur enormt stor kratern är.


Det inre av kratern:

Meteoritkrater Dellen

Efter att ha åkt på kraterranden österut viker vi av norrut mot Näsviken, kraterns lägre inre del. Här flyter Dellensjöarnas utlopp igenom samhället. Vi stannar här ett slag, studerar de vackra omgivningarna och går ned till strandkanten för att fotografera.


Meteoritkrater Dellen

Plats 2: Här syns i bakgrunden den bro vi körde in till Näsviken på. Det här är också Dellen sjöarnas utflöde.

En mindre väg leder oss vidare i nordvästlig riktning ut på den landtunga som delar av Norr och Sördellensjöarna. Landtungan är om jag uppfattat det rätt en del av den ursprungliga kratern och inget senare sedimentlager.


Här på landtungan skall vid ett flertal platser den unika berggrunden som kom till vid nedslaget kunna studeras. Vi kör i västlig riktning på vägen som går på landtungan och kommer till Backmo, fortfarande vid kraterns östliga delar. Här är vackert och fri sikt åt norr, parkerar bilen och kliver ur för att fotografera kraterns norra kant. Just den norra delen av kraterväggen är ovanligt väl bevarad och berget reser sig brant upp. Dagens kraterväggar sträcker sig drygt 200 meter upp och sjöarna har ett djup av 40 meter.

Meteoritkrater Dellen

Plats 3. Backmo, Sjön Norrdellen ligger bakom den landtunga vi står på men framför norra kraterväggen i bakgrunden.

En mäktig känsla infinner sig när vi ser kraterväggen på avstånd. Intressant att läsa är att i denna centrala del av kratern finns ett avvikande magnetiskt fält. Det är en järnhaltig kropp på 9 km i diameter och 100 meter tjock. Magnetfältet i denna kropp skapades när jordens dåvarande magnetfält magnetiserade den efter att meteoritnedslaget upphettade jordskorpan. Av meteoriten själv finns inget bevarat, ligger utspridd i omgivnngarna som ett stoftlager.


Advertisement / Annons:


Kratercentrum:

Meteoritkrater Dellen

Efter Backmo fortsätter vår färd västerut i kraterns centrala del. I Högsved är vi ned på samma nivå som vattnet och vägen går vackert dragen efter den södra sjöns norra strandlinje.


Meteoritkrater Dellen

Plats 4: Sördellen bakom mig och i östlig riktning ligger Delsbo bakom den halvö som ses sticka ut.

Här är det en tryckande hetta och jag vilar en stund på bänken, bilen vi hyrt är en liten sportbil med cabriolet. Det var ett bra val denna sommar.


Meteoritkrater Dellen

Vi fortsätter över sjön mot den västra krateranden där vi sett på kartan att det finns en utsiktsplats.


Utsiktsplatsen:

Med riktningen fortfarande västerut åker vi över bron som går över sundet mellan Norrdellen och Sördellen. Nu är det inte långt kvar till den västra kraterväggen, strax innan vi når den viker vi av mot norr. Följer den norrgående vägen på insidan av kraterväggen. Efter denna norrgående väg skall avfarten till Avholmsberget finnas. Vi kör sakta och letar, finner avfarten efter några kilometer. Vägen går i brant lutning uppåt, det är ju här utsiktsplatsen som nämnts tidigare ligger.

Meteoritkrater Dellen

Plats 5: Avholmsberget, man kommer praktisk nära med bilen till denna utsiktsplats.

Väl uppe finner vi en stor parkering där vi parkerar bilen för att gå den sista biten. Här finns också en restaurang och cafeteria. Äntligen, ett berg utan träd på som är i vägen och hindrar utsikten.


Den storslagna utsikten:

Meteoritkrater Dellen

Utsikt mot öster, kraterranden i öster syns svagt långt bort i bilden.

Väl uppe på berget vid stupet mot kraterbotten häpnar man, vilken utsikt! Höjden på berget är inte speciellt högt här, ca 150 meter, men det räcker för att vi åter skall inse hur enormt stor denna krater är. Kraterranden vid öster är ganska eroderad och syns inte så väl, men den är ju också nära 20 km långt bort. Det vi ser här är bara den norra sjön Norrdellen, utanför bild till höger ligger sjön Sördellen som är den södra delen av kratern.


Meteoritkrater Dellen

Här ståendes på insidan av den västra kraterkanten pekar jag mot den plats 10 km bort där meteoriten bör ha slagit ned!

Meteoriten som slog ned här beräknas ha haft en diameter på 1 km. Man brukar uppskatta att kraterdiametern blir ca 20 till 30 gånger större än meteoritens diameter. Det blir många fina fotografier tagna härifrån Avholmsberget. Här på Avholmsberget skall det också finnas en stenutställning som vi tyvärr missade.


Stor eller liten krater?

Den här kratern känns enorm med sina 20 km, men hur är det, är 20 km något att tala om i jämförelse med till ex. månens kratrar? Månens diameter är 3476 km (ca ¼ av jordens diameter). När jag räknade ut hur stor cirkel jag skulle rita ut på månen för att visa vår 20 km krater visade det sig att cirkeln bara blev en prick, så liten att den antagligen inte syns i bilden!

Meteoritkrater Dellen

Jämförelsen sätter lite perspektiv på det hela, detta lilla gruskorn från rymden orsakade ur mänsklig synpunkt en enorm förödelse här på jorden (fast vi fanns ju inte då). Energin som utvecklades vid nedslaget skulle motsvara vad Forsmarks samtliga 3 kärnkraftverk (Forsmark står för 1/6 av Sveriges elförbrukning) levererar på 1000 år, kan också utryckas som 1 miljard eluppvärmda villor under ett år (med reservation för att min beräkning kan vara felaktig) ! För dig som vill veta mer om Dellenkratern finns mycket skrivet om denna, sök på nätet! Studera också satellit bilder, ex Google Earth, prova även med påkopplad 3d funktion och ”flyg” över kratern.

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: