Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

Alla sidor skall nu vara validerade

Information Kakor (Cookies)

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Mina vedermödor på nätterna:
2020


Innehåll:


Min Nattbok: 2020-02-13, Funderingar runt AstroImageJ och vidareutveckling av makro

Kvällen såg lovande ut, upp med teleskopet.

Efter någon timme konstaterades det att det var alltför disigt på himlen för att kunna göra något vettigt med teleskopet. Men man är van och deppar inte för det. Fast man drömmer sig tillbaks till Lanzarote som vi kom hem från för någon vecka sedan. Där hade vi väldigt mörka och klara nätter. Dock var vi fullt upptagna att studera naturen med de spännande vulkanerna. Mer om det kommer i resereportaget. Här är det som är skrivit hittills: Lanzarote 2020 .

Förbehandling av bilder med AstroImageJ:

Nu när jag är i farten så tar jag och berättar om vad jag håller på inom bildbehandling. Det är med programmet AstroImageJ, jag har redan tidigare gjort ett makro som jag kan använda till att förkalibrera mina Canon filer. Är ganska avancerat och använder kamera sensorns over-scan område för att få ett värde på bias och mörkerströmmens bidrag. Det använder jag för att slippa använda "riktiga" Bias och Dark bilder, är ju som bekant både tråkigt och tidsödande att ta dessa bilder. Det blir ju många då kameran inte är temperatur stabiliserad och därmed behövs många bilder från flera temperturintervall.

För att det skall fungera behöver man ta bilderna med dithering teknik för att få bort heta pixlar till ex. Dock har det visat sig när jag provat på gamla bilder som är tagna utan dithering att monteringen drivit så kraftigt att det fungerat bra ändå. Viktigt är att kameran inte har kraftigt 'stattic pattern' eller 'ampglow', för de felen behöver man göra en traditionell dark kalibrering.

Allteftersom jag lagt till fler funktioner har det blivit allt svårare att hantera programmet, man har behövt gå in i makrot och ändra i parametrarna, det blir ju väldigt svårt för andra användare och det är svårt även för mig fast jag skrivit det programmet. Det jag gör nu är att lägga till menyer, det blir två huvudmenyer. En för att skapa de kalibreringsbilder som behövs. Framförallt Flat kalibrering. Nu har jag dessutom lagt till så att det fungerar för andra kameror också som inte har de möjligheter som Canon kamerorna ger. Man kan skapa MasterBias, MasterDarks och MasterFlats. Dessutom så vid Flatkalibrering så görs en demosaicing, alltstå delar upp sensorns färger i 4 mindre filer, röd, grön1, grön2 och blå. Ingen Interpolering som vanliga program gör med debayering.

Setup batch reading process:

Här kan ni se hur man sätter upp en batch process.

Setup batch reading process

Man väljer:

 • Fileformat som kan väljas från en lista.

 • Med eller utan den dolda sensorytan.

 • Väljer om filen skall börja med färg eller löpnummer.

 • Man kan välja en offset på filnumret så man får olika serier, framförallt bra när man tar HDR bilder.

 • Det går att lägga till extra information i filnamet, till ex kamera, datum, objekt osv.

 • Ibland vill man kanske inte ha alla färger, till ex de som tar H-alpha och bara använder den röda kanalen. Jag har också efter denna bild gjordes lagt till ett mono format. Det är för de som modifierar kameran och skrapar bort bayerfiltret på sensorn, mycket riskabelt men lockande.

 • Det går att kompensera för sensorns oilka känslighet i respektive färg.

 • HDR gain, används om man tar HDR bilder med olika ISO tal.

 • Det går också att välja om man vill göra en flat kalibrering eller inte.

Här är en lista på de filformat som bör gå att öppna med makrot:

Filformat Kamera Kommentar
.cr2 Canon tested on 350D, 5D, 6D works with overscan
.cr3 Canon not tested
.nef Nikon RAW tested on some, no overscan
.arw Sony RAW tested on some, no overscan
.pef Pentax not tested
.rw2 Panasonic not tested
.orf Olympus not tested
.raf Fuji not tested
.dng Adobe open standard, not tested

Vore kul om ni som har en kamera som jag inte testat om ni provar hur det beter sig. Det är ganska enkelt att lägga till fler raw fil format, har ni en kamera som inte är med i listan så säg till.

Setup make master file process

Här är menyn där man sätter upp en batch process för att tillverka masterBias, Dark och Flats:

Setup make master file process

Man väljer:

 • Fileformat.

 • Med eller utan den dolda sensornytan.

 • Vilka kalibreringsfiler man vill ha, Bias, Dark och Flat.

 • ISO talet som kommer att läggas till filnamnet.

 • Teleskopet eller objektivets öppningsförhållande.

 • Extra information som man ev vill ha i filnamnet.

 • Vilka färger man vill ha ut, här har även den monokroma varianten kommit med.

Utöver detta har jag gjort ett makro som är en Lite version av detta. Man startar och väljer filer så konverteras alla filer till TIFF 16-bit CFA format. Dessutom finns ett simpelt program som man kan använda för att undersöka om kameran har ett dolt utrymme på sensorn, over scan area. Det kommer mer information på hemsidan här: AstroImageJ när jag blivit klar och testat och fått bort de värsta felen. Det går redan nu att ladda ne de första filerna som är i ett tidigt skede men fullt användbara.

När detta väl fungerar har jag många ideer som jag skulle vilja förverkliga. En syntestisk MasterFlat, som det är nu blir de nästan alltid fel, har alltid tillkommit några dammpartiklar sedan den sista flatsen gjordes. Då är det bättre att ha en som inte tar hänsyn för detta och hantera detta separat, en två stegsprocess.

Observera att allt detta är enbart förkalibreringen, men den är väldigt viktig för efterföljande bildprocessing.

Update:
Just när jag börjat stänga av teleskopet för att ta in det kom Månen upp över horisonten. Det var bara att börja om igen. Jag har faktiskt aldrig tagit någon bild på Månen med teleskopet. Jag har både balkongräcket i vägen för att nå ned till horisonten och alldeles efter Månen kommit upp försvinner den bakom ett hus. Men här hann jag ta några bilder i varje fall. Ser ju vackert ut, men det var något riktigt intressant jag upptäckte när jag tog denna bild.

Jag hade live view igån när jag ställde fokusen, till min förvåning fick jag se hur mycket fokuseraren ändrades i sid och höjdled. Det ger ju eftertankar, jag har temperturkompenseringen inställd så att den kan ändra fokusen under exponeringen, väldigt olämpligt kan ju konstateras. Men det går att ställa om i APT så att den bara ändrar fokusen i pauserna mellan bilderna.

Här är resultatet: Månen med 5 Inch APO refractor.

/Lars

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: