Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

2, S/S B. O. Börjesson:

Everts första äventyr till sjöss, som jungman på S/S B.O. Börjesson.

Tjänstgöring    
Från: 18/10 - 1937 Göteborg
Till: 21/4 - 1938 Hälsingborg

Här på sitt första fartyg fick Evert tjänst som jungman, han var nyss fyllda 18 år.

Gunilla berättar:
"Jungman kommer från det tyska språket och betyder skeppsgosse."

Jungman är det man börjar med, arbetsamt och låg lön. Men Evert skulle avancera under åren som gick.

Fartyget är 30 år gammalt när han mönstrar på.

Fartyget tillhörde Gorthon-rederiet i Hälsingborg. Det här fartyget gick i första hand mellan hamnar i England och Finland. En av hamnarna i Finland, Toppila var känd på den tiden för att leverera tjära till hela Europa. Hamnen lades ned på 1960-talet.

Pappa berättade flera gånger om fartyget B.O. Börjesson:
”Det var en riktig skrotbåt. Den var så rostig och sliten att vid ankarklyset trängde vatten in vid grov sjö. Vattnet åkte sedan omkring på golvet i mässen och hytten. Halmmadrassen jag hade var alltid blöt och kaminen hade spruckit när kallt vatten träffat den. Kaminen var omlindad med flera lager ståltråd för att hålla ihop. Till på råga var hygienen inte så bra, diverse spottloskor for omkring i detta vatten i hytten!”

Jag vill minnas pappa sade att det inte fanns något kort från denna båt. Pappa berättade:
"Det var på detta fartyg som kocken brukade slänga till mig några extra pannkakor då och då. Kocken hade stora tvinnade mustascher."

 Det var antagligen kocken Thure enligt listan nedan. Fartyget förliste 1939 då det gick på en mina utanför Englands östra kust.

Låter som ett fruktansvärt fartyg, kanske alla nya sjömän hamnade på sådana fartyg för att ”testas” ?

Jag har försökt uppskata vad Evert fick för ersättning för sin tid på fartygen. Som jungman hade man kanske 60 kr / mån. Samt att till Sjömanshuset betalades en hyra på 8 öre per dag. För det här fartyget skulle han då erhållit 360 kr och betalt 14 kr till sjömanshuset. Han hade då också fri mat och rum.

S/S B. O. Börjesson
Kredit: B. O. Börjesson Fo207663, Sjöhistoriska muset Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd, Bernt Fogelbergs samling

Mats Pilhem har hjälpt till med uppgifter om fartyget:

Fartygsdata:
Ånglastfartyg
1585 bruttoton
byggt år 1907 vid A.G. Neptun Schiffswerft und Maschinenfabrik, Rostock, Tyskland
längd 260 ft

Tillhörde:
1907 till 1914 George Harper
1914 till 1921 var hon beslagtagen i England
1921 till 1939 B.O. Börjesson

"Fartyget hette ursprungligen George Harper, det fick senare namnet B.O. Börjesson som också var namnet på en av ägarna."

Här kan du besöka Mats hemsida Kommandobryggan, en guldgruva för den som söker information om gamla fartyg. Se sidan där alla länkar är samlade

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


I informationen om fartyg nämns ofta registerton eller brutto resp. nettoton. Min kamrat Hans förklarar detta lite förvirrande uttryck:
"Registerton är trots namnet ett mått på fartygets volym. 1 Registerton = 100 engelska kubikfot = 2,83 m3. Bruttoregisterton är fartygets volym under däck plus volymen av alla tillslutna rum över däck. Nettoregisterton är fartygets volym för utrymmen för passagerare och last."

Mer om fartygsmått:


Besättningen:

Jag har nu hittat en sjömansrulla för fartyget B O Börjesson, den här har jag verkligen velat få tag på för att se vilka besättningen var då Evert var ombord. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
- styrmän
- maskinister
- telegrafist
6 man på däck
5 man i maskin
2 kökspersonal

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
1e Styrman Erik Kastman 1892 Hälsingborg 2 21/4 38
Kock Thure Andersson 1881 Norrköping 21 21/4 38
Lättmatros A M Mickelsson 1919 Finland 32 6/11 37
2e Styrman Jan Persson 1913 Hälsinborg 42 21/4 38
Jungman Folke Bergström 1919 Råneå 48 21/4 38
Eldare Johannes Tundta 1911 Norge 49 16/10 38
Jungman Henry Svensson 1915 Villastad 50 16/10 38
Lättmatros Axel Lundberg 1902 Byske 51 16/10 38
Befälhavare H Bondesson 1902 Blummby 54 21/05 38
Steward Gunnar Lindeqvist 1898 Asarum 56 21/4 38
Eldare Gustaf Althin 1912 Markaryd 58 29/09 35 rymning
Matros Karl Johansson 1909 Jämshög 59 4/4 38 sjukdom
Smörjare Erik Johansson 1899 Höga 60 11/12 37
Lämpare Sigvard Andersson 1914 Bjuv 61 11/12 37
1e Maskinist Edvin Nordahl 1901 Stehag 62 21/4 38
2e Ihack Ivar Persson 1900 Barkåkra 63 23/12 37
Matros Evald Dahlvid 1899 Norre Vrml 64 21/4 38
Eldare John Bonander 1903 Göteborg 65 11/12 37
Eldare Ivar Hansson 1902 Vallda 66 11/12 37
Jungman Evert Karlsson 1919 Ryda 67 21/4 38
Eldare A M Mickelsson 1913 Finland 68 11/12 37
Lättmatros G Krielgen 1913 Viborg 69 16/12 37
Donkeyman John Månsson 1897 Listerby 70 16/1 38
Smörjare Nils Malmros 1905 Farhult 71 21/4 38
Eldare Axel Isaksson 1901 Lenhovda 72 27/3 38
Eldare Alfred Andersson 1892 Reslöv 73 27/3 38
Eldare Herman Nilsson 1897 Norra Sandby 74 27/3 38
Lämpare Ture Hansson 1912 Gällivare 75 27/3 38
Matros G Backman 1909 Finland 76 21/3 38
Lättmatros Johan Järndahl 1911 Finland 77 21/3 38
2e Maskinist Hans Nilsson 1897 Tving 78 16/1 38
Donkeyman Alfred Svensson 1890 Mjällby 79 27/3 38
2e Maek Ivar Persson 1900 Barkåkra 80 21/4 38
Matros Eino Kukko 1906 Finland 81 27/3 38
Lättmatros Allan Ramstedt 1919 Finland 82 27/3 38
Matros Robert Ohlsson 1905 Hasslö 83 21/4 38
Lättmatros Lars Wollin 1914 Hälsingborg 84 23/3 38
Donkeyman Karl Olsson 1883 Viken 85 21/4 38
Eldare Herman Gustavsson 1901 Häverö 86 21/4 38
Eldare Viktor Johansson 1906 Nor 87 21/4 38
Lämpare Egon Ask 1918 Östra Hoby 88 21/4 38
Eldare Ture Hansson 1912 Gällivare 89 21/4 38

Här har jag äntligen fått fram namnet på kocken som pappa pratade om, han som tvinnade sina mustacher och slängde till pappa en extra pannkaka ibland. Thure Andersson hette han, född 1881 och kom från Norrköping. Ser att han överlevde kriget och blev över 80 år. Min pappa berättade hur obehaglig detta fartyg var, i listan framgår att en eldare rymde från sin tjänst. Ivar Persson påmönstrar två gånger under denna period, har inte lyckats tyda texten på vilken tjänst han har. Ture Hansson påmönstrar också två gånger, först som lämpare och andra gången som eldare.


Hamnarna som S/S B. O. Börjesson angjorde under Everts tjänstgöringsperiod:

United Kingdom Finland Russia Sweden

Positionerna kommer från Svensk Sjöfartstidning.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19371018 Evert går ombord i Göteborg 13, 19380113 Tyne
2, 19371028-29 Viborg * 14, 19380116 Hälsingborg
3, 19371106-09 River Thames 15, 19380120-24 Helsingfors
4, 19371111 Blyth 16, 19380210 River Thames
5, 19371118 Toppila 17, 19380220 Tolkies
6, 19371120 Uleåborg 18, 19380305 River Thames
7, 19371205 River Thomas 19, 19380312 Raumo
8, 19371211 Hälsingborg 20, 19380317 River Thames
9, 19371212 Leningrad 21, 19380327 Hälsingborg
10, 19371216 Jacobstad 22, 19380331 Viborg *
11, 19371223 Hälsingborg 23, 19380414 River Thames
12, 19371230 River Thames 24, 19380421-27 Hälsingborg, Evert lämnar fartyget
           
      25, 19391119 B. O. Börjesson går på en mina och förliser

* På den tiden tillhörde Viborg Finland, efter kriget fick Ryssland det landområdet i krigsskadestånd. Du kan läsa mer om Viborg här på Wikipedia:

Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

Trä och tjära var typiska exportprodukter från Finland.

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter, Virke
Helsingborg Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter
Viborg Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke
Toppila Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke, Tjära
Jacobstad Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke
Raumo Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull Vete, Virke
River Thames Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker, Bomul, Ull, Kautschuk, Virke Industri produkter, Textil
Blyth Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker Industri produkter, Textil
Tyne Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker Industri produkter, Textil
Leningrad Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker Vete, Råg, Korn, Havre, Socker

Kol och Spannmål kanske inte passar att lasta på samma fartyg.


Advertisement / Annons:


Finland:

Finland
Evert i Finland 1938 Fotograf: Evert Karlsson

Det är inte min pappa på detta kort, kanske en kamrat från fartyget. Pappa har skrivit Helsingfors 1937 på baksidan av kortet. Kanske skall det stå 1938, av sjömansrullan framgår att han var i Helsingfors i jan 1938. Man ser spårvägsspår i gatan, fanns det spårvagn i Helsingfors 1938? Svar: Ja.

Jag har haft stor hjälp av Jontsas videor på YouTube med hans ypperligt bra filmer om spårvagnarna i Helsingfors:

Evert i Finland 1938, förstoring av skylt i bakgrunden "O.Y Haapian Vaatetus"

Här är en delförstoring av skylten i bakgrunden. Med hjälp av en kamrat vet jag nu att det står 'O.Y (=aktiebolag) Haapian Vaatetus' betyder Haapias Kläder. Återstår att ta reda på vilken adress den affären låg på år 1938, jag vet ju dessutom att det går spårvagnar på den gatan. Svårare saker har jag löst.

En av få gator i centrala Helsingfors som även idag har låga tvåvåningshus är Snellmansgatan / Snellmaninkatu. Stämmer ganska bra med var det borde vara, i gamla Helsingfors och ganska nära hamnen. Husen man ser där om det skulle vara samma hus har byggts om kraftigt i så fall.

I den här adresskalendern från år 1933 bör företaget finnas med:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Gorthons Rederier AB, Landskrona

Fartyg:
S/S B. O. Börjesson, Hälsingborg

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod Sjöfartsbok Kungälv
Positioner Svensk Handelssjöfart SjöfartstidningenWikipedia
Besättning Sjömansrulla Arkiv Digital
Go Back to content

Go Back
Nästa: M/S Violett

Advertisement / Annons: