Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

17, S/S Bele:

Den här gången måste Evert bege sig långt norrut i Sverige för att mönstra på fartyget S/S Bele, ända till Luleå.

Tjänstgöring    
Från: 19/9 - 1941 Luleå
Till: 31/10 - 1941 Malmö

S/S Bele tillhör Sthlms. R. AB Svea i Stockholm. Evert påmönstrar som lämpare i Luleå. Att han nu får en ny tjänst som lämpare är kanske bra för ersättningen, men som lämpare arbetar man i maskinrummet och skyfflar kol. Det är som att skriva på sin egen dödsdom att vara nere i maskinrummet under en attack.

Fartyget är endast 4 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Bele
Regstrerings nummer: 8125
Bredd: 11 meter
Längd: 83 meter
Redreri: Stockholms Rederi AB Svea
Byggår: 1937
Hemmahamn: Stockholm
Varv: Öresundsvarvet, Landskrona

Efter en brand 1962 togs fartyget ur drift för att skrotas samma år i Ystad.

Farvatten: Ö.V.

Angjorda hamnar är okända

S/S Bele Kredit: Ägare:/1937-62/: Stockholms Rederi AB Svea. Hemort: Stockholm. Digitaltmuseum
Fotograf: Skyfotos

Än så länge har jag inte många uppgifter om hamnar eller annat om detta fartyg. Jag noterar dock att fartyget är byggt år 1937, då var fartyget bara 4 år gammalt när pappa mönstrade på. Kanske det modernaste fartyget han var på. Undrar hur han upplevde det? Notera dock att det är ett ångfartyg, S/S. När det byggdes 1937 hade inte kriget börjat än, kanske diesel motorn var för dyr under dessa år och därför de byggde med ångmaskin.

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 3.60 kr och tiden 1 månad och 12 dagar. Ersättningen bör vara 160 kr plus krigsrisktillägg.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Besättningen:

Jag har nu hittat en sjömansrulla för fartyget Bele och har därmed namnen på besättningen då Evert var ombord. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
- styrmän
- maskinister
- telegrafist
6 man på däck
7 man i maskin
3 kökspersonal

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Eldare Karl Martin Kämpe 1904 Ljusne 28 23/1 42
Matros Arnold Ingemund Nordling 1915 Mjällby 31 23/1 42
Jungman Bertil Stenström 1923 Brännkyrka 32 23/1 42
Matros Erik Folke Andersson 1912 Brunnby 34 23/1 42
Lättmatros Otto Manfred Johansson 1919 Mörrum 37 23/1 42
Städerska Anna Sofia Schelin 1905 Stockholm 38 23/1 42
Lättmatros Harald Sanfrid Håkansson 1912 Vitaby 39 25/11 41 sjukdom
Lämpare Evert Karlsson 1919 Ryda 41 31/10 41 sjukdom
Maskinelev Harry Lars Larsson 1904 Örebro 42 18/10 41
Maskinelev Erik Jkt 1924 ? 43 25/11 41
Lämpare Karl Karlsson 1919 Kalmar 44 23/1 42

Sjömansrullorna från fartygen är oerhört värdefulla när man som jag forskar om fartygen. Här kan jag få fram vilka de andra i besättningen var under Everts tjänstgöringsperiod. Leder ibland till jag kommer i kontakt med andra som också letar information om fartygen som man kan dela information med.


Hamnarna som S/S Bele angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19410919 Luleå, Evert går ombord 3, 19411105 Kalmar
2, 19411018 Luleå 4, 19411031 Malmö, Evert avmönstrar

När Evert mönstrar på i Luleå får han sällskap Harry Larsson och Erik Jkt som också påmönstrar då, de är båda maskinelever. Harry avmönstrar redan efter en månad då de återvänder till Luleå. I Kalmar mönstrar Karl på som precis som Evert är lämpare. Evert avmönstrar i Malmö 31/10 1941 och efter det fortsätter S/S Bela mot Göteborg där det anländer i slutet av november. I maj året därpå kommer fartyget till Stockholm, då mönstrar nästan hela kvarvarande besättningen utav, 7 stycken.

Besöker ett fartyg Luleå borde det vara för att lasta järnmalm, det slaget av last gillade inte Evert. Han hade ju läst om andra fartyg som gick med malm och hur fort de sjönk vid en attack. Evert måste också på något sätt resa enda upp till Luleå från Malmö där han lämnade föregående fartyg tio dagar tidigare, det borde varit med tåg han tog sig upp. Kan man anta att rederierna stod för resekostnaden eller behövde han betala den resan själv?

Om fartyget lastade järnmalm i Luleå är det mycket troligt lasten skulle gå till Tyskland. Järnmalm till Tyskland sågs inte med blida ögon från Ryssland, deras ubåtar sänkte fartyg där det misstänktes de förde gods till Tyskland. Läste på annat ställe att jagaren H.M. Nordenskjöld som Evert tidigare varit stationerad på gick i eskort med svenska malmfartygen i Östersjön, kanske också vid denna resa. Från Tyskland fick vi i huvudsak kol som behövdes i stålindustrin och för uppvärmning.

Lars-Olov berättar:
"Under hela min tid till sjöss så betalade alltid rederierna resorna till fartygen och vid avmönstring resa till hemorten. Så har det nog varit under lång tid, även när Evert var till sjöss."


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

Luleå ligger ju uppe i norr där malmfälten är, stål måste varit en viktig exportvara.

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke
Luleå Vete, Kaffe, Socker, Kol Virke, Malm, Stål, Järnmalm

Östersjön:

Sweden

Det blir mycket intressant den dag jag får fram positionslistor för detta fartyg, gick det till Tyskland tro ? Ute på Östersjön fanns ryska flottan, bland annat ubåtar och de attackerade handelsfartyg som gick till ej önskvärda hamnar.


Krigshändelser:

Det är fortsatt oroligt i världen.

Oktober 1941, Tyskland uppskjuter invasionen av England:

United Kingdom Tyskland

Mer att läsa om operation Seelöwe på Wikipedia:

December 1941, Japan anfaller Pearl Harbor Hawaii:

USA Japan

Mer att läsa om attacken mot Pearl Harbor på Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Stockholms Rederi AB Svea (1871-1957), Stockholm

Arkivet efter Stockholms Rederiaktiebolaget Svea (1871-1957) förvaras hos Centrum för Näringslivshistoria. Arkivet levererades till Föreningen Stockholms Företagsminnen i oinventerad och osorterat skick i omgångar under åren 1984 - 1987. Handlingarna gicks genom och förtecknades år 1991. I arkivet återfanns handlingar från ytterligare två arkivbildare: AB Siljarederiet (1957-1971) och Silja Line AB (1971-1981). AB Siljarederiets arkiv är ofullständigt och består mestadels av protokollskopior, bilagor till protokoll och föredragningslistor. I övrigt finns det bara en volym innehållande räkenskapsmaterial. Silja Line AB representeras med ett mindre antal volymer indelade i A, F och G serierna. Materialet är ofullständigt och det förekommer kronologiska och tematiska luckor inom serierna. Stockholms Rederiaktiebolaget Svea, allmänt känt som Sveabolaget, grundades år 1871. Affärsidén var att bedriva såväl närtrafik som världssjöfart. Sveabolagets vita båtar hade ett stort S på skorstenarna och la till vid Skeppsbrons kajer i Stockholm. Efter första världskriget inledde Sveabolaget och de två finska rederierna FÅA (Finska Ångfartygs Aktiebolaget) och Bore ett samarbete som gick under namnet De Samseglande. När antalet resenärer mellan Sverige och Finland ökade i mitten av 1950-talet bildade man 1957 ett dotterbolag med namnet AB Siljarederiet (OY Siljavarustamo). Nya trafiklinjer öppnades och nya passagerar- och bilfärjor inköptes och sattes in. Allt eftersom efterfrågan på större utrymmen och bättre komfort steg ökade takten av utveckling, vilket ledde till en omfattande omorganisation 1970 då ett nytt ramavtal upprättades mellan De Samseglande. Bolagets namn ändrades till Silja Line och båtarna försågs med en ny logotyp i form av en blå säl. Den nya bolagsordningen trädde i kraft i slutet av 1971. Utvecklingen skjöt fart. Man upprättade nya morderna terminaler och satte in allt större och snabbare båtar i reguljär trafik. Vid 1970-talets mitt koncentrerades sjöfarten till två huvudlinjer, Stockholm-Mariehamn samt Stockholm - Helsingfors. Borebolaget drog sig ur samarbetet 1980 medan Sveabolaget och EFFOA fortsatte att jobba ihop framt till 1981 då Sveabolaget träder ur och övergår i till annan verksamhet medan en ny aktör, Johnsson Line AB, träder in som hälftenägare (tillsammans med EFFOA). År 1991 sker slutligen en sammanslagning mellan EFFOA och Johnson Line AB och Silja Line blir en del av den nybildade bolaget EFFJohn International.
Kredit: Riksarkivet

Fartyg:
S/S Bele, Stockholm

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Besättning Sjömansrulla Stadsarkivet Stockholm
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Torsa

Advertisement / Annons: