Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

9, S/S Masilia:

Tredje fartyget Evert tar tjänst på under kriget, S/S Masilia. Nu i december 1940 byter Evert Sjömanshus från Kungälv till Göteborg. Det är inte bara Evert som gör det utan alla handlingar verkar flyttas till Göteborg. Jag tror dock Evert fortfarande bor i Kungälv när han är i hemmahamn.

Tjänstgöring    
Från: 6/12 - 1939 Göteborg
Till: 16/3 - 1940 Göteborg

S/S Masilia tillhör rederi R. AB Sv. Lloyd i Göteborg. Evert påmönstrad och avmönstrad som lättmatros i Göteborg. Fartyget är byggt 1917. Efter att under ett år tjänstgjort på två Dieseldrivna fartyg hamnar han nu åter på ett fartyg med ångmaskin och antagligen eldad med kol.

Fartyget är 22 år gammalt när han mönstrar på som lättmatros. Han har avancerat nu efter att ha varit ute till sjöss i två år. Lättmatros innebär att han arbetar på däck.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: Masilia
Nr i fartygsregistret: 5917
Nettodräktighet: 941:29 ton
Motoreffekt: 1450 ind hkr
Hemmahamn: Göteborg
Ägare: K. Björkman
Befälhavare: Sten Rydberg

Fartyget verkar ha sålts till Tyskland i mitten av 1950-talet och då fått namnet Halleberg.

Farvatten: M.

I sjömansboken anges farvatten som M, ingen har kunnat svara på vad denna kod står för. Desto bättre har jag lyckats få tag i sjörullorna för fartyget där vissa hamnar framgår.

Man blir verkligen förvånad över att se att Evert efter endast en vecka ger sig ut till havs igen. Han har ju precis upplevt sina kamrater mista livet på M/S B. O. Börjeson som gått på en mina. Han borde ju vara tacksam för att vara i livet fortfarande, men efter en vecka i hamn i Göteborg ger sig Evert ut igen.

Under tiden borde han hunnit mönstra (inställa sig på värnpliktskontoret), kanske själva inryckningen ligger mycket längre fram i tiden. Han ser då möjligheten att tjäna lite extra pengar på att göra en ny resa. Det kan också vara så att staten har ett stort behöv av sjömän till svenska handelsflottan så att de skjuter fram på värnpliktstjänstgöringen.

S/S Masilia Kredit: Ägare:/ 1917-54/: Rederi AB Svenska Lloyd. Hemort: Göteborg. Digitaltmuseum
Fotograf: Skyfotos

På en här bilden syns en mindre hytt vid kommandobryggan. Den hytten finns inte på äldre foton.

Nu när han har avancerat till lättmatros betydde det mycket för ersättningen som ni kan se i utdraget nedan från sjörullorna.

Hyra jungman: 55kr/mån
Hyra lättmatros: 115kr/mån
Hyra för befälhavaren: 675kr/mån

Besättningen på detta fartyg var:
? styrmän (enligt gällande befälsförordning)
? maskinister (enligt gällande befälsförordning)
1 telegrafist
6 däcksmanskap
6 skiftmanskap
samt ?

Där Evert nu tillhörde däcksmanskapet.

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 18.70 kr. Ersättningen bör ha varit 385 kr plus krigstilläg på 50% till 300%.

S/S Masilia Kredit: Lastång fartyget MASILIA b. 1917 vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad.Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd

Den här intressanta bilden visar när fartyget byggs på Oskarhamns mekaniska verkstad.

Olika namn på fartyget:
S/S Masilia, 1916 - 1954
Halleberg, 1954 - 1956
Monark, 1956 - 2015 ?
Carrier 1, 2015 -

Se längre ned på sidan en del forskning jag gjort på S/S Masilias öden på senare årS/S Masilias öden på senare år.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Manskapet ombord:

Uppgifter ur sjömansrullorna för detta fartyg och kan där se vilka hamnar sjömännen kliver av och på. I detta fall tillkom inga nya hamnar under Everts tid ombord på fartyget. Därmed kan jag göra en lista över vilka andra sjömän som tjänstgjorde under samma tid som Evert.

I sjömansrullan kan jag läsa att fartyget är på 941:29 nettodräktighetston, maskinstyrkan är 1450 ind. hkr.

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
? styrmän enligt gällande befärförordning
1 telegrafist
6 däckmanskap
6 maskinmanskap
6 man på däck
5 i maskin
samt kökspersonal

Evert omnämns i sjömansrullorna:

Sjömansrulla S/S Masilia Sjömansrulla S/S Masilia

Han är lättmatros ombord, dvs han arbetade på däck, totalt är de 6 man på däck med olika grad. Han har nummer 40 i listan nedan. När han avgår i Göteborg i början på januari är det också många andra som gör det.

Jag försöker här med hjälp av sjörullan lista de andra sjömännen under denna tidsperiod. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Befälhavare Sten Rydberg 1891   1 28/9 39
Telegrafist Sune Lindgren 1909 Söderhamn 3
Övermaskinist Fritz Arvid Carlsson 1889 Onsala 4
2:e maskinist Arvid Holm 1901 Fridlevstad 5
Båtsman F Ågren 1890 Söderhamn 9
Matros Filip Gustavsson 1908 Motala 10 2/2 40 Lissabon på egen begäran *
Matros Erik Palmblad 1900 Långaryd 11 2/2 40
Donkeyman Algot Andersson 1887 Nederkalix 16 2/2 40
Smörjare Helmer Åsman 1890 Römen Hernösand 17 2/2 40
3:e styrman Fastin Hånge 1909 Borgholm 25
3:e kock befäl Folke Olausson 1915 Göteborg 26 16/3 40
1:e styrman Sken Rydberg 1891 Sotrum ledsjö 28 20/3 40
Eldare Georg Svensson 1912 Bräkne-Hoby 33 16/3 40
Kollämpare Ossian Carlsson 1902 Stockholm 34 2/2 40 Lissabon pga sjukdom
Kollämpare Harry Johansson 1917 Undenäs 35 15/3 40
Jungman Paul Johansson 1919 Lena, Älvsborg 36 16/3 40
Båtsman Lars Backman 1914 Heby Halltorp 37 16/4 40
Befälhavare Birger Lundvall 1886 Helsingborg 38 20/3 40
Lättmatros Evert Karlsson 1919 Ryda 40 16/3 40
Kock Nils Uddo Borgström 1910 Alnö, Sundsvall 41 19/3 40
Maskinelev Arnold Nylander 1916 Fässberg 43 2/2 40 Lissabon på egen begäran *
Eldare Artur Jansson 1901 Fässberg 44 2/2 40 Lissabon på egen begäran *
Steward Eric Andersson 1904 Stockholm 45 16/4 40
Mässuppassare Gösta Svahn 1908 Göteborg 46 16/3 40
Matros K Johansson 1915 Fjällbacka 47 18/3 40
Lättmatros Arthivr Öglund 1915 Avsterög Norge 48 22/2 40 Liverpool pga sjukdom
Eldare Hans Johan Gutvik 1913 Talesund 49 16/3 40
Smörjare Eglin Zädengäl 1913 Lissabon 50 18/3 40
Matros Olav Johanssen 1917 Stockhen Norge 51 16/4 40
Lämpare Sven Falkessen 1909 Skien Norge 52 16/3 40
Lämpare Airid Kristoffersson 1921 Gass Norge 53 16/3 40
Eldare N Gievens 1915 Lissabon 54 2/2 40
Smörjare Arthur Nilsen 1911 Gass Norge 55 16/3 40
Matros Johan Strömsson 1901 Gass Norge 56 16/3 40
Eldare Fritz Schlegel 1901 kristissand Norge 57 16/3 40

* Matrosen Filip Gustavsson, Maskineleven A Nylander och eldaren A Jansson kliver på egen begäran av i Lissabon. Med tanke på att andra världskriget pågår kan man ju tycka det är ett märkligt val. Men få trodde antagligen det skulle eskalera som det gjorde åren som kommer.

Tiden då Evert tjänstgör på fartyget verkar den ordinarie befälhavaren Sten Rydberg vara ersatt av Birger Anmdvan under perioden dec 1939 till mars 1940. Hela besättning blir nästan ny när Evert går ombord i Göteborg i december, likaså avgår en stor del av besättningen i Göteborg i mars året därpå. Den 2:a februari är det många nya som mönstrar på I Lissabon. Ur besättningen är det en som är född samma år som Evert och en som är två år yngre, alla andra är äldre. Everts närmaste arbetskamrater måste ha varit båtsmän, lättmatroser och matrosser, dom är 6 stycken i listan ovan.

Det har varit mycket svårt att tyda namnen så några är nog felstavade, speciellt namnen på de från Norge och Portugal. Troligen är alla här avlidna, men har jag tur så finner någon som släktforskar om detta och tar kontakt.


Hamnarna som antagligen S/S Masilia angjorde:

Sweden Portugal United Kingdom

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19391206 Evert går ombord i Göteborg 5, 19400202 Lissabon Portugal
2, 19391212 Malmö 6, 19400203 Setubal Portugal
3, 19391215-16 Göteborg 7, 19400221 Lissabon Portugal
4, 19391219-20 Göteborg 8, 19400229 Liverpool England
      9, 19400316-20 Göteborg

De verkar kunna passera relativt fritt över haven, minfälten har kanske inte i någon större omfattning lagts ut än. Ser dock till min fasa att han återvänder till Göteborg bara några veckor innan Skagerackslinjen upprättas av tyskarna. Så nära igen att han hamnat i ett fasansfullt elände. Hamnar som fartyget angör före och efter Evert tjänstgjort ombord utöver de ovan är: Lysekil.


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke
Lissabon Vete, Kaffe, Socker  
Setúbal Vete, Kaffe, Socker  
Liverpool Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker, Bomul, Ull, Kautschuk, Virke Industri produkter, Textil

Tyskland:

Tyskland

Jag har hört en historia nyligen från en arbetskamrat till Evert. Den utspelar sig i en hamn i Tyskland. Om det hör hemma till det här fartyget vet jag inte, men det skulle kunna vara så.

Evert berättar (år 1974):
"När vi angjorde en hamn i Tyskland så hade hamnkaptenen något han ville få reda på. Jag gick mot fartyget för att hämta något befäl som kunde hjälpa honom. Jag svarade då med mycket dålig tyska "Einer stunde", jag ville säga om en kort stund, men det betydde ju om en timme. Hamnkaptenen blev rasande."

Atlanten:

Portugal

Nu är det omkring 14:e januari år 1940 och Europa blir allt oroligare. Tyskland ligger i krig med Polen och hotar med krig mot flera andra länder. Snart kommer många handelsfartyg torpederas och sänkas, även svenska fartyg.

Masilia ? out on Atlantic ocean, 1940 Fotograf: Evert Karlsson

Det är inte säkert de här korten hör hit, men fartyget är inte M/S Canton i varje fall. Och visst ser det ut som ett stormigt Atlanten.

Masilia ? out on Atlantic ocean, 1940 Fotograf: Evert Karlsson

Är det här ute på Atlanten på väg till Portugal? Ser ut att kunna vara så, men som sagt det är lite gissningar från min sida eftersom det inte är skrivet något på kortet. Det var ytterst farliga vatten att gå på de här åren. Ett annat av de fartyg Evert tjänstgjorde på sänks just här om ett par år.

Lägg märke till att detta fartyg har ett däck i stål till skillnad mot M/S Canton som hade ett däck i trä. Min kamrat Hans nämner att även med ett ståldäck kan de ibland klä det med trä för att det skall motstå slitage bättre.

När jag pratade med pappa om åren till sjöss och fartygen som blev sänkta verkade han aldrig speciellt orolig för det. Han nämnde knappt att några fartyg hade gått under vilket jag nu sett att verkligheten var en helt annan. Men en sak sa han tydligt, malmfartygen var obehagliga. De sjönk direkt om man blev torpederad.

Jag hittade i dagarna en artikel på Wikipedia kallad "Dödsfarten":

Reidar min kusin berättar:
"Underbara minnen. Din Far var ute långt innan mej, det var på ångans tid. Jag var ute mitten 1960-talet och då var båtarna helt annorlunda och inte så mycket slitjobb. Min andra båt M/S Braheholm mönstrade jag på 9 sept 1964 då var hon 13 år gammal. Förstekocken mönstrade på när båten var nybyggd och låg vid utrustningskajen, sen den dagen hade han aldrig satt sin fot på landbacken. Vet inte hur det gick för honom sedan. I dag flyger folk till givna turistmål vilket jag hatar. Jag vill se och upptäcka på egen hand. Har t.ex. varit till Pitcairn island två gånger, det är inget turistmål, en upplevelse att träffa ättlingarna som gjorde myteriet ombord på Bounti. Den största upplevelsen fick jag när vi gick genom ett sund i Nya Guinea och se det svarta folket komma utpaddlande i urgröpta stockar och med spjuten i högsta hugg. Då var man lite rädd och ville inte bli till soppa i deras grytor. Var för det mesta till Australien där jag trivdes. Har förresten fortsatt brevkontakt med en australiensare från den tiden."


Advertisement / Annons:


Spanare:

Sweden
Masilia ? out on Atlantic ocean, 1940

Everts tidningsurklipp. Det är bara år 1939 och 1944 som den 21:a december infaller på en torsdag och i december 1944 var han inte ombord på något fartyg.

Evert spanar efter minor och ubåtar, livsviktigt för besättningen och fartygets överlevnad. Kanske fotografiet är taget i Göteborgs hamn när han är på fartyget S/S Masilia 20 december 1939.

Efter 3 månader ute på de oroliga haven väntar nu militära plikter i krigets Europa. Utbildningen börjar i Karlskrona precis som jag fick göra under min tid i marinen.

På den hytt som finns på kommandobryggan finns en plattform på taket. Lämplig för spaning, men stämmer inte riktigt med bilden från tidningen. Där ser det mer ut som plattformen är bultad en bit upp på en mast. Hursomhelst, tänk er att mitt i vintern och blåsten stå här uppe och spana efter fienden timme efter timme.

Masilias kommandobrygga.

Kortet är en delförstoring av kortet i inledningen från Digitalt Museum.


Krigshändelser:

Kriget kommer närmare Sverige.

Norska protester:

Norway    
Norska protester mot tyska sjökrigsföringen, Svensk Sjöfartstidning, 1940 Norska protester mot tyska sjökrigsföringen, Svensk Sjöfartstidning, 1940
Kredit: Svensk Sjöfartstidning, 1940

I början av år 1940 lägger norrmännen in en protest mot den tyska krigsföringen för sina folkrättsliga handlingar, även skadestånd krävs.


Tysk syn på konvojerna:

Germany    
Tysk syn på konvojerna, Svensk Sjöfartstidning, 1940 Kredit: Svensk Sjöfartstidning, 1940

Strax efter Norges protest kommer detta svar från Tyskland i februari 1940. Inte det minsta dåliga samvete för de brott de begår.

Danmark och Norge ockuperas av Tyskland:

Norway Denmark  

Två månader senare, den 9:e april 1940 blir Norge ockuperat av Tyskland.

Dagen efter Evert kommer hem till Göteborg ockuperar Tyskland Danmark och Norge, läs mer på Wikipedia:

Den här händelsen får stor påverkan för Sveriges sjöfart, Tyskland spärrar av sundet mellan Danmark och Norge med minor. Resultatet blir att Svenska handelsflottan delas i två grupper. De inom minlinjen i Östersjön och de utanför i resten av världen. Detta var något nytt för mig, vi får se hur det påverkar beskrivningen av händelserna för fartygen Evert var på efter denna minlinje upprättats, egentligen borde han aldrig lämnat Sverige då, men tror det står så i rullorna om positionen.


S/S Masilia / Monark under senare år:

Jag har forskat lite på vad som hände med S/S Masilia efter att Evert avmönstrat.

1954-56, såld til Tyskland under namnet Halleberg
1963, foto och berättelse om fartyget
1970, ligger hon vid Ekensbergs varv för ombyggnad till pråm
2020, ligger pråmen vid Frihamnen
2021, finner jag pråmen

S/S Masilia / Halleberg, år 1956:

Här finns en bild på henne med namnet Halleberg, även några uppgifter som är motstridiga mot de jag funnit. De ändrade sig kanske år 1964 från att helt hugga upp henne och sälja vidare som skrot för att senare bli en pråm.

S/S Masilia / Monark i Gröndals hamn, år 1963:

Monark Kredit: Lastång fartyget Monark.Digitaltmuseum
Fotograf: Arne Sundström

Lastfartyget Monark, fd S/S Masilia fotograferat av Arne Sundström år 1963. I bakgrunden syns Hornstull i Stockholm och hamnen som fartyget ligger i är Gröndal, Cementa hade en fabrik här. Läs om Bertil Söderbergs spännande skildring av livet ombord under denna period.

S/S Masilia / Monark ombyggd till pråm Ekenbergs varv år 1970:

Sedan fann jag en notis om att S/S Masilia blivit ombyggd till pråm med namnet Monark. Den låg 1970 vid varvet Ekensberg i Stockholm, där åkte vi förbi med pappas Petterssonbåt Monalisa flera gånger det året. Jag bör alltså ha sett fartyget i dess nya skepnad. Tänk om pappa vetat om att hans gamla fartygs öde och att den låg framför honom på varvet.

S/S Masilia / Monark vid Ekensbergs varv 1970, varvsområdet sett mot öster, med Mörtviken till höger Kredit: Ekensbergs varv 1970; varvsområdet sett mot öster, med Mörtviken till högerDigitaltmuseum / Sjöhistoriska museet
Fotograf: Thor-Björn Johansson

Man ser Monark i bakgrunden, de har tagit bort den mittre påbyggnaden med kommandobryggan, propeller och propelleraxeln är också borta. Det finns flera bilder här från Ekenbergs varv att se på digitaltmuseum , sök på Masilia.

Fotografen Thor-Björn har skrivit till bilden:
"Thor-Björn Johansson har i maj 2017 uppgivit att det lilla skjul som i förgrunden ses framför bogserbåten var manöverhytten för flytdockan. Bogserbåten vid kajen uppges vid denna tid ha hetat EKENSBERG (http://www.tugboatlars.se/HebeN.htm), men Thor-Björn Johansson hävdar att den ännu kallades HEBE, det namn den seglat under i Göteborg innan den 1948 anskaffats till Ekensbergs varv. Byggnaden till v rymde på bottenvåningen timmermansverkstad och på övervåningen riggarverkstad."

Marine Group Carrier 2 år 2021:

I september år 2021 är jag inne vid slussenbygget i Stockholm och ser denna pråm.

Pråmen Carrier 2 Slussen Stockholm

Kan det här vara resterna av S/S Masilia ? Jag har uppgifterna att S/S Masilia byggdes om till pråm på 1970-talets början på varvet Eriksberg i Stockholm, namnet då var Monark. Sedan har jag läst att den pråmen låg vid Frihamnen år 2020 i samband med arbetet på Slussen. Och nu ligger alltså denna pråm här vid Slussen, den har namnet Carrier 2. Om det stämmer är det första gången som jag får se ett av fartygen som min far Evert tjänstgjorde på för över 80 år sedan.

Uppdatering:
Jag kontaktar Marine Group för att höra om de har några uppgifter om pråmen. Det blir en riktig lyckoträff, det visar sig visserligen att Carrier 2 inte är rätt pråm, men däremot Carrier 1.

Jan på Marine Group berättar:
"Carrier 2 är byggd som pråm i Riga mer eller mindre som den ser ut idag. Monark är nog det fartyg som är Carrier 1, omgjord till pråm och den har vi sålt till Trafikverket efter att vi installerat den som en 'tillfällig' flytande kaj i Slagsta 2017 där den ligger nu. Du ser pråmen på nedan länk:"

Jan delar med sig några foton som jag får tillstånd att använda här.

Carrier1 / Malisia / Monark

Jan berättar:
"Vi köpte den från Bogsersven och han hade ovan info."

Carrier1 / Malisia / Monark

"När vi köpte den var den grå och i tråkigt skick, vi tog den på varv i Polen och svetsade ca 4.000 pittings."

Pittings var ett nytt ord för mig, söker förklaring:

Carrier1 / Malisia / Monark

Jag får också med några kort på Carrier 1 efter renoveringen i Polen.

Carrier1 / Malisia / Monark

De här korten är tagna i Sundsvall år 2017. Jag tycker det ser ut som bygget av den nya förbifarten som går utanför Sundsvall.

Carrier1 / Malisia / Monark

Jag tackar Jan på Marine Group så mycket för bilder och all information. Tänk om min pappa Evert som tjänstgjorde på detta fartyg för över 80 år sedan vetat att det fortfarande är i bruk.


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
R. AB Svenska Lloyd (1869-1977), Malmö

Svenska Lloyd, ursprungligen Ångfartygs AB Svenska Lloyd, var ett rederi i Göteborg som grundades den 10 maj 1869. Vid ett sammanträde den 10 februari 1870 upplöstes bolaget Ångfartygs AB Svenska Lloyd men redan den 26 februari 1870 bildades det nya Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd. Detta rederi kan med fog räknas som grundläggare av ångfartygsrederiverksamheten i Sverige eftersom det före 1869 endast bedrevs ångbåtssjöfart i mindre skala. Rederiets första ångfartyg hette SVERIGE och levererades 1869. Under 1870-talet inrättade bolaget regelbunden trafik mellan Göteborg och England, Bordeaux, Medelhavet och Östersjön. Man startade även trafik från Norge. Till en början sysslade rederiet med lastfartyg, främst styckegods men även vin och oljetankers. Senare kom passagerartrafiken att spela en allt större roll. Herbert Metcalfe blev rederiets direktör 1912 och med honom följde en expansiv utveckling av rederiet. År 1916 ändrades namnet till Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd och samma år köptes Ångfartygs AB Thule som hade bedrivit passagerartrafik på London. Även andra konkurrenter köptes upp under denna tid. Linjen Göteborg-London kom under Svenska Lloyds flagga att undergå en stark utveckling och bli oerhört viktiga för Svenska Lloyd. I och med uppköpet av Thule blev Lloyd helt dominerande på passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien, en position man behöll fram till mitten av 1960-talet när Tor Line startade sin färjetrafik till England. Nybyggena SUECIA och BRITANNIA levererades båda på försommaren 1929 och kom sedan att i nära 40 år segla i passagerartrafik mellan Göteborg och London. Under mitten av 1960-talet sammarbetade Svenska Lloyd med engelska Ellerman-Wilson line samt Stockholms Rederi AB Svea, för att effektivisera och öka konkurrenskraften. Gemensamt bildade man England-Sverige Linien, ESL. Detta samarbete blev dock inte långvarigt och snart stod Svenska Lloyd ensamma kvar. Utöver denna passagerartrafik startade man i slutet av 1960-talet en linje mellan Southampton och Bilbao samt en linje över engelska kanalen med snabba svävare. Den senare trafiken drevs tillsammans med Svenska Amerika Linien under namnet Hoverlloyd. Konkurrensen gentemot Tor Line blev dock för svår. I början av 1970-talet blev Broströms ägare till Svenska Lloyd och trots försök och omstukturering så lades Svenska Lloyds verksamhet ner 1977.
Källa: arkivmaterialet, http://kommandobryggan.se/Bryggan/lloyd.htm

Fartyg:
S/S Masilia, Hälsingborg

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Go Back to content

Go Back
Nästa: Militärtjänstgöring i Karlskrona

Advertisement / Annons: