Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

18, S/S Torsa:

Evert beger sig till Oxelösund för att mönstra på fartyget S/S Torsa.

Tjänstgöring    
Från: 17/12 - 1941 Oxelösund
Till: 3/1 - 1942 Göteborg

Tillhör rederi Transmarin i Hälsingborg. Evert påmönstrar i Oxelösund som lämpare och avmönstrar i Göteborg.

Fartyget är 7 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Torsa
Regstrerings nummer: 7954
Bredd: 12 meter
Längd: 80 meter
Redreri: AB Transmarin
Byggår: 1934
Hemmahamn: Hälsingborg
Varv: Nya Varvs AB Öresundsvarvet, Landskrona

Farvatten: N

Angjorda hamnar är okända.

S/S Torsa
Fotograf: Okänd
Ägare:/1934-49/: AB Transmarin. Hemort: Hälsingborg.
Fartyg: TORSA
Bredd över allt 12,33 meter
Längd över allt 80,21 meter
Reg. Nr.: 7954
Rederi: AB Transmarin
Byggår: 1934
Varv: Nya Varvs AB Öresund, Landskrona
Kredit: Fo218926Digitaltmuseum

Än så länge har jag inte många uppgifter om hamnar eller annat om detta fartyg. Hur många mellanliggande hamnar hinner man angöra på 17 dagar? En eller tre kanske.

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 2.40 kr och tiden 18 dagar. Det ger 120 kr i ersättning.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Manskapet ombord:

För detta fartyg har jag kunnat beställa en kopia på sjörullorna och kan där se vilka hamnar sjömännen kliver av och på. I detta fall tillkom inga nya hamnar under Everts tid ombord på fartyget. Däremot kan jag göra en lista över vilka andra sjömän som tjänstgjorde under samma tid som Evert.

I sjömansrullan kan jag läsa att fartyget är på 1011.03 nettodräktighetston, maskinstyrkan är 790 ind. hkr.

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
2 styrmän
2 maskinister i nordsjöfart
6 man på däck
5 i maskin
3 kökspersonal

Evert omnämns i sjömansrullorna:

Sjömansrulla S/S Torsa Sjömansrulla S/S Torsa

Han är lämpare ombord, dvs han skyfflade kol till ångmaskinen. Han är en av de fem i maskin. Han har nummer 62 i listan nedan. När han avgår i Göteborg i början på januari är det också många andra som gör det.

Jag försöker här med hjälp av sjörullan lista de andra sjömännen under denna tidsperiod. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Befälhavare Nils Wallin        
Timmerman Klas Bruce 1913 Raus Hälsingborg 6  
Matros Gustav Boström 1906 Valbo Gävle 7  
Matros Sven Harald Härdig 1908 Ludvika 8  
Kock Vikarie Oskar Leonard Malmberg 1913 Halmstad 17
Herruppassare Stig Östman 1922 Hammarby Stockholm 18
Steward Orvar Ahlborg 1884 Göteborg 23
Eldare Johan Andersson 1897 Gävle 27
Lämpare Olle Alvar Lutteman 1916 Visby 28
Eldare E Philyman 1912 Lestis 29
Lättmatros Olof Gustaf Rönnberg 1901 Överlämnäs 30
Jungman Arne Gustavsson 1922 V Vingåker 31
Lättmatros Gösta Hansson 1916 Göteborg 36
Jungman Bengt Rudberg 1919 Kungsholmen Stockholm 37
Lättmatros Bernt Lund 1910 Lyda Luleå 40 3/1 42
Eldare Roland Johansson 1910 Arnäs 44 2/1 42
Eldare Johan Johansson 1910 Alfta 45 2/1 42
Jungman Karl Johansson 1919 Kviinge 46
Maskinelev David Persson 1921 Järbo Gävle 47
Övrigt fartygsbefäl Bengt Westberg 1918 Amsberg Dalarna 50
Donkeyman Janne Håkansson 1891 Hjortsberga 51
1:e styrman Jonas Svensson 1878 Malmö 53
Maskinist Gösta Backlund 1896 Orsa Malmö 56
Övermaskinist Villy Tore Berglund 1900 Väsby, Malmö 57
Matros Hugo Nilsson Halmstad 58 3/1 42
Matros Charles Nilsson 1888 Halmstad 59 2/1 42
Mässuppassare Gösta Heed 1903 Nyköping 60 3/1 42
Befälhavare vikarie Robert H Andersson 1885 Hälsingborg 61
Lämpare Evert Karlsson 1919 Ryda 62 3/1 42
Maskinist Axel Johansson 1887 Karlskrona 63 13/3 42 dödsfall

Tiden då Evert tjänstgör på fartyget verkar befälhavaren vara ersatt av en vikarie.

Everts närmaste arbetskamrater måste ha varit de i maskin:
Övermaskinist: L Berglund
Maskinist: Gösta Backlund
Maskinelev: David Persson
Donkeyman: J Håkansson
Eldare: J Andersson, E Philipsson, R Johannes, J Johansson
Lämpare: O A Lutterman, här hörde även Evert hemma.

Det är totlat 10 man i maskin, så många behövdes inte, men en är elev.

Evert tillhör fortfarande de yngre bland sjömännen trots att han varit ute till sjöss i fyra år nu. Skvallrar ju om att han var mycket ung då han gav sig iväg med första fartyget. Ett par veckor efter han mönstrat på så kliver maskinisten Axel Johansson ombord i Göteborg. Han blir avlämnad i Gotenhafen 31/3 42 som avliden. Gotenhafen är det gamla namnet på Gdynia i Polen.

Min pappa sa ofta akterseglad då han menade någon kom för sent. På ett ställe står det att sjömannen Gunnar blivit efterseglad i Luleå, kanske samma sak. Då menas att någon missat fartygets avgång, var nog inte populärt. I Göteborgs hamn tar de iland en omkommen sjöman, Axel, ingen notis om vad som hänt. Bägge dessa händelser sker före Evert går ombord.

Det har varit mycket svårt att tyda namnen så några är nog felstavade. Troligen är alla här avlidna, men har jag tur så finner någon som släktforskar detta och tar kontakt.


Hamnarna som S/S Torsa angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19411217 Evert går ombord i Oxelösund 3,    
2,     4, 19420103 I Göteborg avmönstrar Evert

Besöker ett fartyg Oxelösund borde det vara för att lasta stål. Göteborg borde behöva mycket stål till fartygsproduktionen. Evert måste också på något sätt resa från Malmö till Oxelösund, kanske med tåg. Hamnar som nämns i sjörullorna utanför den tiden som Evert tjänstgör på fartyget är:
Visby, Slite, Öregrund, Luleå, Malmö, Stockholm, Gävle, Göteborg, Simrishamn, Hälsingborg, Bremen, Landskrona.

Intressant att hamnen Bremen näms, de tar där iland en sjöman som förs till sjukhus. Det är inte omöjligt att de angör tyska hamnar fler gånger. I sjörullorna nämns ju bara hamnar där nya sjömän mönstar på eller avgår. Därav bara svenska hamnar nämns.


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Oxelösund Vete, Havre, Kaffe, Järnmalm Industri produkter, Virke, Stål
Göteborg Vete, Kaffe, Socker, Stål Virke, Malm

Östersjön:

Sweden

Man får anta att även på detta fartyg så angjordes bara hamnar i Östersjön. Ute på Östersjön fanns ryska flottan, bland annat ubåtar och de attackerade handelsfartyg som gick till ej önskvärda hamnar.


Krigshändelser:

Nu eskalerar oroligheterna i världen ordentligt, dagarna innan Evert går ombord på S/S Torsa inleder Japan en attack på Pearl Harbor och USAs flotta. Efter några veckor ombord på S/S Torsa blir Hongkong erövrat av Japan. Nu blir Stilla Havet en än värre krigszon, Kina var ju sedan många år redan attackerat av Japan.

December 1941, Japan attackerar Pearl Harbor:

USA Japan

Mer att läsa om attacken mot Pearl Harbor på Wikipedia:

December 1941, Hongkong erövras av Japan:

United Kingdom China Japan

Mer att läsa om Hongkong under denna tid på Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Red AB Transmarin, Visby

Fartyg:
S/S Torsa, Hälsingborg

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Besättning Sjömansrulla RiksarkivetLund  
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Hermod

Advertisement / Annons: