Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

23, S/S Maria Gorthon:

Evert mönstrar på fartyget S/S Maria Gorthon i Stockholm med destination Köping. Det är enda gången jag noterat att han går i en insjö.

Tjänstgöring    
Från: 25/6 - 1943 Stockholm
Till: 21/10 - 1943 Köping

S/S Maria Gorthon tillhör rederi AB Gylfe. Evert påmönstrar som eldare. Säkerligen ett väldigt tungt och farlig arbetsuppgift.

Fartyget är 13 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Maria Gorthon
Regstrerings nummer: 7606
Bredd: 12 meter
Längd: 79 meter
Nettodräktighet: 1572 ton
Motoreffekt: ? ind hkr
Redreri: Rederi AB Gylfe
Byggår: 1930
Hemmahamn: Helsingborg
Varv: Nya Varvs AB Öresund, Landskrona

Fartyget gick troligen på Mälaren och Östersjön.

Farvatten: Ö.V.

Angjorda hamnar är okända

S/S Maria Gorthon
Fotograf: okänd fotograf

Det här fartyget vet jag i inte så mycket om.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.

Anders N. berättar (2019):
"Din pappa var nog ute längre än jag men jag upplevde väldigt mycket så jag minns det som väldigt lång tid. Starka minnen är ju hur man stod ensam på bryggan (tillsammans med rorgängare) och navigerade ut i mörkret genom engelska kanalen. 20 knop och halvdålig sikt med mycket fartyg runt omkring. Ingen risk att man somnade till i alla fall. Det var mitt första pass som styrman."

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 30.60 kr. Tiden 3 månader och 27 dagar. Det ger 780 kr. Som jämförelse har jag sett att han ett par år senare betalar ca 100 kr i månaden för en hyrselägenhet i andra hand.


Manskapet ombord:

För detta fartyg har jag kunnat beställa en kopia på sjörullorna och kan där se vilka hamnar sjömännen kliver av och på. Därmed kan jag göra en lista över vilka andra sjömän som tjänstgjorde under samma tid som Evert.

I sjömansrullan kan jag läsa att fartyget är på 1089.35 nettodräktighetston, maskinstyrkan är 775 ind. hkr.

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
? styrmän
6 man på däck
5 i maskin
3 kökspersonal

Evert omnämns i sjömansrullorna som nummer 22 i listan:

Sjömansrulla S/S Maria Gorthon Sjömansrulla S/S Maria Gorthon

Han är eldare ombord. Han är en av de 5 i maskin.

Jag försöker här med hjälp av sjörullan lista de andra sjömännen under denna tidsperiod. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Befälhavare Johan Fredrik Gunther 1893 Kalmar 1
2:e styrman Harald Olsson 1900 Raus Helsingborg 2
Maskinist Arvid Kullberg 1900 Höganäs 3
Steward Bernhard Leonard Dardecker 1899 Hälsingborg 4
Kock Erik Persson 1886 Hälsingborg 5
Eldare Birger Henry Hurtig 1897 Göteborg 6
Eldare Gustav Wilner 1909 Göteborg 8
Donkeyman Karl D Boström 1883 Göteborg 9
Kollämpare Bengt Johansson 1924 Göteborg 10
Maskinelev Georg Jonasson 1913 Göteborg 11
Matros Fritz Åkerberg 1909 Göteborg 12 23/8 43
Matros Edvin Andersson 1895 Västerlanda 13 23/8 43
Matros Lars Vilhelm Larsson 1905 Löderup 14
Lättmatros Sören Steenholdt 1915 Tyskland 15 23/8 43
Ljungman Ivar Bergqvist 1913 Karlskoga 17 21/10 43
1:e styrman Nils Anton Nilsson 1885 Landskrona 18
1:e maskinist John Lindblad 1885 Malmö 19
Rumsuppassare Kurt Sjöberg 1922 Göteborg 20
Smörjare Bror Olofsson 1902 Tjörnarp 21
Eldare Evert Karlsson 1919 Ryda 22 21/10 43
Lättmatros Arvid Nilsson 1920 Karlshamn 23 21/10 43
Matros Knut Teodor Johansson 1919 Asarum Karlshamn 24 21/10 43
Matros Ragnar Brink 1920 Alsike Uppsala 25 påmönstrar i Stockholm
Jungman Helge Sjögren 1921 Uppsala 26 påmönstrar i Stockholm

De flesta avgår från fartyget för att anställningen upphört. Några på grund av semester eller sjukdom. Ingen rymning eller dödsfall. Den 25/8 i Stockholm kommer en matros och en jungman ombord, ger ju ledtråden att Stockholm var en av hamnarna jag saknar. Samtidigt är det tre sjömän som avgår där.

Det har varit mycket svårt att tyda namnen så några är nog felstavade. Troligen är alla här avlidna, men har jag tur kanske någon som släktforskar finner detta och tar kontakt.


Hamnarna som S/S Maria Gorthon angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19430625 Stockholm, Evert mönstrar på 3, 19431021 Köping, Evert mönstrar av
2, 19430825 Stockholm

Den här resan slutar i Mälaren, första gången jag ser att han seglar i en sjö. Hamnar som nämns i sjörullorna utanför den tiden som Evert tjänstgör på fartyget är:
Göteborg, Kalmar, Luleå, Varberg.
Det är bara inrikeshamnar. Köping är den mest besökta hamnen och ligger i Mälaren.


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

De fartyg som gick i Östersjön har jag sett de varit lastade med virke, vet också att kol behövde importeras.

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Stockholm Vete, Kaffe, Socker, Stål, koks Virke, Malm
Köping Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke

Krigshändelser:

Hamburg var säkert en hamn Evert hade angjort under tidigare år.

Juli Augusti 1943, Bombningarna av Hamburg:

USA United Kingdom Germany

Mer att läsa om Bombningarna av Hamburg på Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
AB Gylfe (1901-1935), Göteborg

Fartyg:
S/S Maria Gorthon, Hälsingborg

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Besättning Sjömansrulla RiksarkivetLund  
Go Back to content

Go Back
Nästa: H.M. Hjkt 43 Odin

Advertisement / Annons: