Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

6, M/S Axel Johnson III:

Efter att ha fått sin inkalleseorder till det militära fick Evert ta sig hem till Sverige igen. Det blir fartyget M/S Axel Johnson III som tar honom hem, även detta ett dieselmotorfartyg.

Tjänstgöring    
Från: 6/10 - 1939 San Francisco
Till: 29/11 - 1939 Göteborg

M.S. Axel Johnson III är på 3614 ton, Evert mönstrar på även här som jungman.

Fartyget är 13 år gammalt när han mönstrar på.

Fartygets hemort: Stockholm.

Farvatten: V.

Då hette rederiet Nordstjernan grundat år 1890, fartygen går ofta under smeknamnet Johnsonbåtarna.

Med hjälp av Pär Carlgren vet jag nu att Nordstjernans generalagent i San Francisco hette W. R. Grace & CO och höll till vid pir 26 (år 1940). Troligen mönstrade pappa på just här. Skeppet som ligger i hamn på kortet är Nordstjernans M/S San Francisco (kort kommer).

I skeppsboken står att rutten gick:
”Från San Francisco till USA:s stilla havs hamnar”

Positionslistorna publicerade inte Svensk Sjöfartstidning på grund av kriget.

Även om nu positionslistorna var hemligstämplade så finns här en lista på de hamnar Nordstjernan vanligen angjorde:

Vancouver
Seattle
Portland
San Francisco
Los Angeles
ports in Guatemala (San José de Guatemala) and Salvador (La Libertad)
Panama
Cristobal
London
Hull or Continental port(s)
Göteborg

Vid ett samtal med min släkting Göran berättar han att han har varit ombord på Axel Johnson III, vilken överaskning!

Göran berättar:
"I slutet på 1950-talet arbetade jag hos speditören Fallenius & Leslie. Året var 1957 och jag kom ombord för att leverera dokument till fartyget då det låg i hamn i Göteborg. Jag har också med mig kontanter till en sjöman som skadat sig, han har brutit benet och bor i en hytt på däcket. De har spänt upp en pressenning för att skydda för solen, det här är under sommaren. Jag känner att den här miljön på fartyget är embarmelig och jag tror de skrotar henne några år senare."

Pappa tyckte nog han var på ett väldigt fint fartyg då 1939. När Göran besöker fartyget 20 år senare har åren tagit ut sin rätt, omodernt och slitet.

Hyran på detta fartyg var 4.40 kr och tiden på fartyget var 1 månad och 26 dagar. Det ger en ersättning på 115 kr. Ersättning för krigsrisk tillkommer.

M/S Axel Johnson III, 1939

I Everts album satt det här fina vykortet över fartyget M/S Axel Johnson III som han gjorde tjänst på.

Pär Carlgren har hjälpt till med uppgifter om fartyget:

Tonnage: 4.896 brt, nrt, 7.210 tdw.
Motorfartyg, byggt 1925 vid Götaverken.
Dim: 118,9 x 15,7 x 7,6 m.
Maskineri: GV/B&W, 2 st, 6 cyl, 590 x 1200 mm, tillsammans 3400 ihk
fart: 12,25 knop.

1925-05-16
Sjösattes fartyget och döptes av fru Margaret Johnson till Axel Johnson III.

1925-08-22
Levererades Fartyget till Rederi AB Nordstjernan för 2,3 miljoner kronor.

1940-tal
Under kriget gick Axel Johnson i tidsbefraktning för brittiska krigsministeriet, som gav driftansvaret till Cunardrederiet.

1962-11-19
Övertogs Axel Johnson utav Persöner AB i Ystad för upphuggning.

Fartyget som många andra kom att byggas om under sin livstid, Pär Carlgren berättar:
”Stäven förändrades när fartyget byggdes om år 1956 för att användas som skolfartyg. Passagerarutrymmen ombyggdes till förbättrade utrymmen för befälet samt för att göra det möjligt att medföra ett tjugotal maskinbefälselever jämte lärare.”

Tyvärr kan jag inte hitta Pärs fina hemsida om Johnsonbåtarna längre.

Jag läste någonstans att detta fartyg hade kylrum för att kunna transportera frukt, vilket var ovanligt vid denna tid. Pappa nämnde att de gick med frukt som last på något fartyg, kanske just detta. Fartyget var utrustad med hytter för ett mindre antal passagerare, varav några i lyxklass.

Lars-Åke (kusin) berättar:
"Det var vanligt besättningen hade sitt logi föröver, det var bra får då slapp man oljudet från maskin. Befälen hade sitt logi midskepps."

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.

Att fartyget heter III på slutet har att göra med att det redan tidigare funnits ett par Axel Johnson fartyg. När ett gammalt fartyg skrotats och ett nytt fartyg byggs händer det ibland att de återanvänder namnet, det får då vanligen ett tillägg med ett nummer i slutet av namnet.


Besättningen:

Jag har nu hittat en sjömansrulla för fartyget M/S Axel Johnson III och har därmed namnen på besättningen då Evert var ombord. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
3 styrmän
3 maskinister
1 telegrafist
10 man på däck
9 man i maskin
9 kökspersonal

Det här är den största besättning som jag sett, 36 med kapten. Men det här är också ett lastfartyg som kunde ta passagerare i lyxklass, omkring 20 st.

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstrad Notering
Matros Karl Ivar Hageltorn 1914 Laholm 88 10/10 39
Stewardsbiträde Sune Allan Kärnbo 1920 Mariefred 89 6/12 39
Uppassare Karl Linnell 1915 Göteborg 90 19/12 39
Båtsman Erik Verner Persson 1902 Göteborg 91 4/12 39
Stewardsbiträde Arne Axel Enström 1921 Bollnäs 92 29/11 39
3e Styrman Erik Christiansson 1911 Hagfors 93 1/12 39
Salongsuppassare Tore Karl Oskar Karlestedt 1917 Sundbyberg 94 29/11 39
Förrådsman Tor Herbert Hasse 1916 Västra Frölunda 96 30/11 39
Lättmatros Bengt Eric Magnus Björkman 1920 Göteborg 97 29/11 39
2e Steward Karl Gunnar Svensson 1909 Gärdhem 98 29/11 39
1e Motorman Nils Fritiof Möller 1890 Helsingborg 99 21/6 40
1e d Otto Einar Olsson 1898 Göteborg 100 6/12 39
Motorelev Karl Gustaf Granlund 1921 Danderyd 101 30/11 39
Befälhavare Christian Harald Tyren 1892 Ljung 102 18/11 40 Avgången i Liverpool pga sjukdom
Städerska Ester Lindeberg 1905 Torp 103 15/11 45
Svarvare 1e Motorman Bror Edvin Karlsson 1891 Hakarp 104 6/12 39
Telegrafist John Elis Molin 1905 Multrå 105 18/2 41
Matros Folke Harald Karlsson 1911 Brastad 106 10/10 39
Salongsuppassare Anders Hugo Vilhelm Hedendahl 1919 Uddevalla 107 29/11 39
Lättmatros Karl Bertil Jansson 1919 Solberga 108 29/11 39
Jungman Evert Karlsson 1919 Ryda 109 29/11 39 Avgången i Göteborg pga sjukdom
3e Kock Gösta Nils Rudolf Hansson 1912 Undenäs 110 30/11 39
Uppassare Stig Rudolf Pettersson 1922 Almby 111 29/11 39 Avgången i Göteborg pga sjukdom
Jungman Nils Hans Jönsson 1911 Simrishamn 112 10/10 39 ej medföljt fartyget
1e Motorman Per Teodor Persson 1904 Frösö 113 29/11 39
Matros Harry Holborn 1910 Norge 114 13/6 40
Matros Karl Krister Herman Phalin 1912 Eksjö 115 28/11 39

Sjömansrullorna från fartygen är oerhört värdefulla när man som jag forskar om fartygen. Här kan jag få fram vilka de andra i besättningen var under Everts tjänstgöringsperiod. Leder ibland till jag kommer i kontakt med andra som också letar information om fartygen som man kan dela information med.

Sjörmansrulla:

I sjömansrullorna finns mycket intressant att läsa om fartyget och dess besättning.

Sjömansrulla Axel Johnsson 1939, Stadsarkivet

När Evert mönstrar på fartyget tillsammans med några andra skrivs detta in i boken, ett försök till tolkning: "Tillsvidare, med 7 dagars ömsesidig uppsägning, men med slutlig avmönstring endast i svensk hamn enl ball avtal."

Sjömansrulla Axel Johnsson 1939, Stadsarkivet

Längst bak i sjömansrullan finns stämplar från olika hamnar, det är i slutet av år 1939 då Evert tjänstgör på fartyget: "Uppvisat för Svenska konsulatet i San Francisco". Svenska konsulatet i Gibraltar nämns med datum 19/4 1940, hur vågade de gå dit mitt under kriget ?

Sjömansrulla Axel Johnsson 1939, Stadsarkivet

I början på år 1940 har de betalt någon kyrkoavgift när de besöker Liverpool. 22 avmönstrar och 21 påmönstrar.


Bilder av Axel Johnson III från Engelsbergsarkivet:

Jag kom via en vän nyligen i kontakt med en gammal kapten, han har till och med tjänstgjort på detta fartyg i slutet av 1950-talet. Han berättade att Nordstjernan/Johnson rederiet arkiverar allt rörande deras verksamhet på arkivet i Engelsberg. Jag kontaktade dom och fick över dessa fantastiska bilder. De är mest från interiören, det är väldigt roligt att se för normalt ser man ju bara fartyget utifrån. Jag skall med tiden lägga till mer information om bilderna. Nästan alla bilder verkar vara fotograferade av Swadley i San Francisco året 1925, det är fartygets första år till sjöss.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "Besättning", Fotograf: Okänd

Det är troligt att även detta kort är taget år 1925. När min pappa tjänstgjorde på fartyget 14 år senare, var det samma kapten då också ? De andra personerna ser mer ut att vara passagerare eller att de har något med invigningen av fartyget att göra.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "1:a klass matsal", Fotograf: Swadley

Min pappa var fortfarande jungman när han tjänstgjorde på detta fartyg. Kanske han var inne i denna matsal för arbetets skull någon gång. Ineriören ser fantastisk ut, har lite likheter med fartyget M/S Birger Jarl som gick mellan Stockholm och Åland förr i tiden. Det fartyget var dock byggt mycket senare, år 1953.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "1:a klass hytt", Fotograf: Swadley

I förstaklasshytten har man gott om utrymme, betänk att detta är i grunden ett lastfartyg, ändå hade man mycket påkostade passagerarhytter.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "3:a klass matsal", Fotograf: Swadley

I tredjeklass får man precis som idag nöja sig med lite enklare miljö.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "3:a klass hytt", Fotograf: Swadley

I 3:e klasshytten får man tränga ihop sig 4 stycken.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "Hall", Fotograf: Swadley

Jag har läst att det förr i tiden var vanligt man hade passagerare på handelsfartygen. Men inte hade jag trott de hade en sådan påkostad inredning på ett lastfartyg.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "Damsalong", Fotograf: Swadley

Damerna hade sin egen salong att koppla av i. Jag har ju beträffande fartyget S/S B.O. Börjesson skrivit hur Övermaskinisten hade med sig sin fru på resorna. Nu var ju det fartyget mycket enklare och hade säkerligen inte sådana här salonger.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "Övre hall", Fotograf: Swadley

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "Båtdäck", Fotograf: Swadley

På detta däck måste min pappa som jungman gått många gånger.

Axel Johnson III interiör, Kredit: Engelsbergsarkivet Kredit: Engelsbergsarkivet Engelsbergsarkivet "Röksalong", Fotograf: Swadley

Jag får tacka personalen på Engelsbergsarkivet att jag fick tillgång till dessa fantastiska bilder, de tillförde mycket i min berättelse om min fars år till sjöss.


Hamnarna som kanske M/S Axel Johnson III angjorde:

United States Guatemala El Salvador Panama Untied Kingdom Sweden

Även om jag nu har tillgång till fartygets sjömansrullor är det fortfarande inte klart vilka hamnar som fartyget angjorde, har gått på vilken normal rutt Axel Johnson III gick på mellan USAs västkust och Göteborg. Hamnarna och tidpunkt var hemligstämplade under krigstiden.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

Nu när jag kommit över en sjörulla för denna tidsperiod kan jag lägga in några hålltider för denna färd.

1, 19391005 Evert går ombord i San Francisco 7, 19391024 Cristobal, Panama
1, 19391011 Fartyget lämnar San Francisco 8, 1939 okt Cartagena, Colombia ?
2, 19391012 San Pedro, Los Angeles 9, 1939 okt Caracas, Venezuela ?
4, 1939 okt San Jose de Guatemala ? 10, 1939 nov London ?
5, 1939 okt La Libertad Salvador ? 11, 1939 nov Rotterdam Nederländerna ?
6, 1939 okt Panama City ? 12, 19391129 Göteborg

Axel Johnson line

Här är en gammal karta som jag hittat för länge sedan. Den är visserligen 20 år yngre än när pappas M/S Axel Johnson III färdades över haven, men stämmer nog ganska bra i varje fall. Jag har lagt in dessa hamnar i tabellen ovan med ett frågetecken. Fartyget måste ha gått genom Panamakanalen. Hemresan tog mindre än 2 månader, så tiden verkar knapp för att gå den långa vägen. Men märkligt i så fall varför pappa aldrig berätade om Panamakanalen, det måste ju ha varit en stor händelse.


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

Kanske jag i framtiden mer exakt kan finna vad just detta fartyg gick med för last.

Hamn Import Export
San Francisco Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull, Kautschuk Vete, Havre, Virke, Bomull
Los Angeles Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull, Kautschuk Vete, Havre, Virke, Bomull
San Jose de Guatemala Koppar, Kaffe, Banaer  
El Salvador Koppar, Kaffe, Banaer  
Panama City Koppar, Kaffe, Banaer  
Cristobal, Panama Koppar, Kaffe, Banaer Bränsle till fartyg
London Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker, Bomul, Ull, Kautschuk, Virke Industri produkter, Textil
Hull Vete, Råg, Korn, Havre, Kaffe, Socker, Bomul, Ull, Kautschuk, Virke Industri produkter, Textil
Göteborg Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter, Virke

Det här fartyget var utrustat med kylrum och bör då ha lastat mycket frukt vilket min pappa också nämnde om något av fartygen. Kylrum var ovanligt vid den här tiden, men gav möjlighet att importera bananer till exempel som blev populärt i Sverige.


Advertisement / Annons:


Evert stiger ombord på M/S Axel Johnson III i San Francisco, oktober 1939:

USA:

USA

Nu med sjömansrullorna jag fått tag i kan jag med bättre precision se hur han seglade hem med detta fartyg.

San Francisco:

Här mönstrar han på 5 oktober 1939, avfärden går 6 dagar senare så han har gått om tid att bekanta sig med stan. En liten kul sak med San Francisco är att här bor Everts blivande hustrus moster Hulda, alldeles söder om Golden Gatebron. Men det vet ju inte Evert om än, han träffar sin blivande fru först om 5 år. Hulda emigrerade från Sverige 1902 till Rockford nära Chicago, på 1930-talets flyttade hon till San Francisco.

Det är inte bara Evert som mönstrar på fartyget i San Francisco. Bertil Jansson lättmatros, Gösta Hansson Kock, Stig Pettersson uppassare, Hans Jönsson jungman påmönstrar också. Flera andra avmönstrar här också.

San Pedro, Los Angeles:

Efter en kort resa på 2 dagar når de San Pedro. Det är inskrivit i sjömansrullorna med anledning att 2 nya mönstrar på, Per Persson 1:e Motorman och Harry Holborn Matros, Harry är från Norge. I Los Angeles hade Evert redan varit när han var ombord på fartyget M/S Canton. Det är 10:e oktober 1939.

San Pedro var en egen stad före år 1909 med en stor viktig hamn, här finns mer att läsa:

San Diego (osäker):

Alldeles söder om Los Angeles ligger San Diego, en ny hamn för Evert.

Mellan Amerika:

Hamnar som Nordstjernans fartyg vanligen angjorde på västkusten av mellan Amerika var:

Guatemala (osäker):

Guatemala

ports in Guatemala (San José de Guatemala)

Salvador (osäker):

El Savador

Salvador (La Libertad)

Cristobal, Panama:

Panama

Cristobal finns med i sjörullan, där är de 24 oktober 1939. Här påmönstrar matrosen Karl Phalin. Min kusin Lars-Åke har berättat att i Panama City, Cristobal var det vanligt man bunkrade olja.

Cristobal ligger på Atlantsidan av Panama, här finns mer att läsa:

Colombia (osäker):

Cartagena hamn.

Venezuela (osäker):

Cartagena hamn.

Lars-Åke berättar:
"Några vanliga laster i de här trakterna var Koppar i Peru. Kaffe, bananer, guano i Sydamerika."

Hemfärden mot Sverige gick fort, endast 7 veckor. Jämför med färden ut på 10 månader. Nordstjernans fartyg på den tiden använde Panamakanalen och så bör även denna rutt gjort. Kan dock inte komma ihåg att pappa nämnde Panamakanalen någon gång.

Mellan Amerika Fotograf: Evert Karlsson

Det finns ett kort som vi tidigare trott är taget i Neapel, men kan nu se att inget av fartygen angjorde denna hamn. Studerar man kortet närmare ser man att det mycket väl kan vara tagit i Centralamerika.

Det är lite märkligt att jag bara hittar en bild som passar in på det här fartyget. Han fotograferade ju föregående fartyg M/S Canton så intensivt så varför inte detta fartyg också?

Bilder från ännu senare fartyg kan jag förstå att det inte finns, då rådde ju krig och det var säkerligen fotograferingsförbud med stränga straff. Kan ju vara så att i slutet av den här resan som startade i fredstid har det blivit så oroligt och på gränsen till krig att hans fotografier beslagtas. Kan man tänka sig att bilderna ligger arkiverade i något militärt arkiv ?


M/S Axel Johnson III går över Atlanten mot London, Hull, Göteborg, november 1939:

Atlanten:

Efter att ha lämnat Panama stävar fartyget ut över Atlanten, det bör ha tagit ca 2 veckor att korsa havet. Men många fler hamnar måste ha angjorts i Centralamerika och även här i Europa för att tiden skall stämma. I sjömansrullorna kan jag läsa att både före och efter perioden som Evert är stationerad på fartyget angörs New York. Det är möjligt att så skedde på denna resa, men var det ingen som på eller avmönstrade kom det inte att antecknas i sjömansrullorna.

London (osäker):

United Kingdom

Normalt gick rutten via Engelska Kanalen, frågan om de verkligen vågade ta den vägen under kriget. Borde de inte valt rutten norr om England, Engelska kanalen var antagligen alldeles för riskabelt att gå igenom nu när 2:a Vårldskriget pågått redan i över en månad.

Liverpool:

När jag tittar i tidigare och senare delar av sjömansrullorna ser jag att Liverpool angjordes. Precis som med New York kan ev. Liverpool angjorts under denna resa. I sjömansrullorna antecknas endast de hamnar där besättning av och påmönstrar. För att se alla mellanliggande hamnar behövs positionslistor eller loggboken.

Hull (osäker):

Medans Evert är på väg hem över Atlanten och närmar sig England sprängs ett av hans tidigare fartyg S/S B. O. Börjesson i luften när det går på en mina utanför Englands östkust. Det är den 19:e november år 1939, vem överlever som hamnar i detta kalla vatten? Just här skall nu Evert passera på väg till Göteborg. Visste han om att detta hade inträffat när han passerar här?

Göteborg:

Sweden

I Göteborgs hamn den 29:e november år 1939 mönstrade Evert av från M/S Axel Johnson III. Hemma i Sverige igen efter nära ett år på världshaven!

Sjömansrulla Axel Johnsson 1939, Stadsarkivet

I sjömansrullan kan jag läsa att han tillsammans med Stig Pettersson lämnade fartyget i Göteborg pga sjukdom. Övriga som avmönstrar är: Sune Kärnbo Stewardsbiträde, Erik Persson Båtsman, Arne Enström Stewardsbiträde, Erik Christiansson 3:e Styrman, Tore Karlestedt Salonguppassare, Tor Hasse Förrådsman, Bengt Björkman Lättmatros, Otto Olsson 1:e Motorman, Karl Granlund Motorelev, Anders Hedendahl Salongsuppassare, Karl Jansson Lättmatros, Gösta Hansson 3:e Kock, Per Persson 1:e Motorman och Karl Phalin Matros. Det var en stor del av besättningen som avmönstrade i Göteborg, antagligen skall fartyget underhållas och ligger i hamnen ca 2 veckor. Hur många av dessa personer umgicks Evert med när de var i Göteborgs hamn ? Evert var i Göteborg ca 1 vecka innan han ger sig iväg med nästa fartyg, tydligen blev det inget med militärtjänstgöringen för tillfället.

I Engelsbergsarkivet finns kanske även positionslistorna att tillgå. Dessutom har jag via en vän kommit i kontakt med en gammal kapten från Johnson rederiet. Om jag får tillgång till de dokumenten har jag mycket att skriva här. Väntar med stor spänning på det men allt tar sin tid, har ju redan spenderat 20 år på att forska om detta.

Hem till Sverige i sista stund:

Så här efteråt kan man se att det var Everts smala lycka att bli hemkallad för militär tjänsgöring. Bara några månader senare, april 1940 upprättar tyskarna en minlinje mellan Norge och Danmark och inga fartyg kan passera. Den så kallade Skagerackspärren.

Läs mer om Skagerackspärren:

Hade han varit ut till sjöss i Stilla Havet något år till kunde han ha drabbats av samma helvete som sjömännen på fartyget M/S Ningpo drabbades av. M/S Ningpo tillhörde samma rederi som M/S Canton.

Läs artiklarna om Ningpo och besättningens öde:

Vilket fruktansvärt mottagande de fick av svenska myndigheter efter 6 års fångenskap i Japans militärläger. De hamnade i arresten för ej betalda skatter och att de ej inställt sig till svenska militären ! Fängelset blev de dock ganska snart utsläppta från, men den ersättning de hade rätt till tog några år innan de erhöll.


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Nordstjernan AB (1901-1935), Stockholm

Fartyg:
M/S Axel Johnson III, Stockholm

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod Sjöfartsbok Kungälv
Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Interiörbilder Engelsbergs arkiv Engelsbergs arkiv Nordstjernans arkivplats
Besättning Sjömansrulla Stadsarkivet Stockholm
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Börjesson går på en mina

Advertisement / Annons: