Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

29, Här har jag samlat de viktigaste länkarna om man vill ha information om svenska fartyg:

När jag började försöka ta reda på fakta om vilka fartyg min far varit på hade jag endast några kort på några fartyg och minnena av hans historier. Jag började några år efter hansbortgång 1995, då fanns teknik för att skanna av fotografier och internet hade just börjat växa fram. Det hjälpte mycket och idag (2020) efter c:a 23 år är det jag fått fram ganska omfattande och det har varit mycket spännande för mig. Men ändå, varför jag inte frågade min far mer medans han ännu levde är ofattbart, det är så mycket frågor jag har nu.

Jag har haft mycket hjälp från andra sjömän som gjort hemsidor och berättat om deras upplevekser. Några bra sidor verkar tyvärr ha försvunnit, till ex. Pär Carlgrens sida om Johnsonbåtarna.

Information om svenska fartyg:

Sjöhistoriska muset är värt att besöka och dess arkiv. Där har jag bland annat fått positionslistorna från. Göteborgs sjömanshus är ett annat där jag fått information ifrån.

Jag har naturligtvis haft stor hjälp från familjen också samt många "nya" släktingar jag fått fatt i.

Ett av de senare fynden med information är boken Svenskt Sjöfolk i krig och fred, tryckt på 1940-talet. Det var Anders som hittade boken bland sakerna efter sin pappa.

Anders berättar:
"Min pappa hjälpte sina kolleger att ge ut sina egna böcker. Dessa handlade förstås om sjöfart. Denna bok är dock äldre, innan han börjat med den verksamheten. Min pappa arbetade mest med utbildning av sjökaptener. Men under somrarna gav han sig ut som befälhavare på mindre lastfartyg. Under hans sista tid var han också befälhavare på ett mindre lastfartyg. Han planerade att eventuellt flytta till Göteborg då utbildning för sjökaptener flyttades dit. Han passade då på att fara på havet lite till innan arbetsplatserna blev klara. Men till Göteborg kom han aldrig."

Något som jag idag söker efter med ljus o lykta är skeppsdagböcker för fartygen M/S Canton och M/S Axel Johnson III, men även positionslistor för fartygen under 1940-talet. Till min glädje har jag via vänner kanske funnit en ingång till M/S Axel Johnson II skeppsdagbok, jag skriver om det senare här. M/S Cantons skeppsdagböcker kanske gick under med fartyget.

Historiska fotografier från svenska hamnar:

Här kan du finna Sveriges hamnar och dess historia med gamla fotografier.

Krig tidslinje:

Ett tragisk område är alla krig, så även påverkas sjöfarten av dessa i högsta grad. Jag har här funnit länkar till första och andra världskriget i form av tidslinjer som ger en mycket bra över sikt. Det bara är andra världskriget som påverkar min fars resor, men för er som har händelser under första välrdskriget har jag tagit med det också.

Everts fritidshobby efter detta äventyr:

Att åter komma ut på havet, eller i varje fall Östersjön satt djupt förankrat i Evert, en egen båt !

Go Back to content

Go Back

Advertisement / Annons: