Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

8, Kolet kommer tillbaka, krig, 1939:

Kolet:

Andra världskriget som startade 1 september 1939 och har nu pågått i flera månader. Det får stora konsekvenser för Sveriges försörjning. Intressant att notera är att under krigsåren är det nära uteslutande koleldade ångfartyg Evert tjänstgör på. Det har att göra med den brännoljebrist som uppstod på grund av kriget.

Vid ett tillfälle när jag besöker Hamnens dag i Stockholm går jag ombord på isbrytaren Sankt Erik (jag berättar mer om Sankt Erik längre fram). Jag träffar maskinisten och berättar att min pappa var eldare på fartyg under kriget och vi börjar prata om kolet.

Maskinisten berättar då:
"Många av fartygen på 1920 och 1930-talet var gamla koleldade ångfartyg som hade byggts om för att eldas med olja. Nu byggdes de åter om för att kunna eldas med kol igen. Kol var enklare att komma över och som passade ångdriften bättre."

Lägg också märke till att Evert var ute till sjöss under de värsta krigsåren. Det fick ödestigra konsekvenser för flera av de listade fartygen och manskapet ombord! På de senare fartygen arbetar han i maskinrummet, först är han lämpare vilket innebär att han skyfflar kol till pannan, sedan blir han eldare. Hur kunde han söka sig till maskinrummet då han måste vetat att det var den absolut farligaste platsen ombord ifall de blev attackerade, chansen att överleva var mycket liten. Sen vet ju vi idag att ha närkontakt med finfördelat kol är en bra grund för att utveckla cancer.

Mer om kol på Wikipedia:


Krigshändelser:

Kriget påverkar även Sverige även om vi inte direkt deltar, Sverige var ett neutralt land. Det är inte bara varuförsörjningen som påverkas utan även Svenska handelsflottan blir hårt ansatt.

Finska Vinterkriget:

Finland    

30 november startar Finska Vinterkriget, läs mer på Wikipedia:

Även om det pågick på Finska Östfronten så lär det ha påverkat Östersjötrafiken.

Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Masilia

Advertisement / Annons: