Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

12, H.M. Nordenskjöld:

Jagaren Nordenskjöld är det första militära fartyg som Evert tjänstgör på.

Tjänstgöring    
Från: 31/8 - 1940 Göteborg ?
Till: 11/2 - 1941 Göteborg ?

Nordenskjöld hade också ett syster fartyg, H. M. Ehrensköld. De är sjösatta med ett par månaders mellanrum där Nordenskjöld var först i juni 1926.

I värnpliktskortet finns en notering:
"Den 19/3 40 överförd till maskin-avd. eld."

Fartyget är 14 år gammalt när han mönstrar på. Han har tjänst i aktre eldrum, vet inte om det menas eldrum för ångpannor eller om det har något med kanoner att göra.

Fartygsdata:
Sjösatt: 1926
Längd: 91 meter
Fart: 35 knop
Maskin: Ångturbin
Skrotad: år 1964

H.M. Nordenskjölds beväpning:
3st 120 mm
2 st 40 mm kanoner
6 st 53 cm torpeder

Sök på Nordenskjöld på digitaltmuseum. Och du hittar flera bilder på jagaren.

Detta fartyg går också på ånga, men det är ingen vanlig ångmaskin utan en ångturbin. En ångturbin är mycket kompaktare och driftsäkrare och ger massor av hästkrafter finns till förfogande. Tänk er att färdas med denna jagare i full fart, 35 knop måste ha varit en imponerande upplevelse och fartyget är byggt på 1920-talet.

Kanoner måste underhållas, här finns en bild på Digitaltmuseum där de rengör kanonpiporna.

Ångturbinerna är imponernade, de är på 24000 hkr och matas från 3 stycken Thorncroft oljepannor. Vid en provtur sägs de ha uppnått 36.9 knop.

Jag tror Evert hade tjänst i maskinrummet som eldare. Det står "Aktre Eldrum" i militärboken.

H.M. Ehrensköld maskinrum Fotograf okänd

Hittar inte många bilder av jagaren H. M. Nordenskjöld, men har denna bild från systerfartyget Ehrensköld. Det är taget nere i maskinrummet där jag förmodar Evert tillbringande större delen av tiden. Ljudet från turbinerna vid full fart måste varit öronbedövande. Kommer ihåg från min egen militärutbildning när vi pratade om Spicabåtarna, det var torpedbåtar med tre gasturbiner. Han sa att man inte kunde följa den tidens krav på arbetsmiljö, då hade man ju inte kunnat använda båtarna. Troligen skojade han och överdrev lite, inte ville man få hörselskador på 1980-talet.

H.M. Nordenskjöld jagare
Kredit: IV65 Fartyg: NORDENSKJÖLD Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd

I Digitalt Museum finns en bild på en automatkanon på jagaren.

H.M. Nordenskjöld, kulspruta
Kredit: I670 Övrigt: 40m/m automatkanon M/22 å jagaren Nordenskjöld Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd

Jag övningssköt själv med en 40 mm Bofors kanon vid min militärtjänstgöring. Vi sköt på kobbarna utanför eller på en ballong som bogserades efter ett flygplan. En fruktansvärd händelse ett par år senare var att de av misstag sköt ned planet istället för målballongen.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Hamnarna som H.M. Nordenskjöld angjorde:

Sweden Norway United Kingdom Germany

I boken Pansarskepp av Per Insulander och Curt S Ohlsson sägs att Nordenskjöld befann sig 200 distansminuter utanför Bergen i Norge i samband med en bunkertransport av olja från USA. Engelska och Tyska skepp eskorterade, märkvärdigt, de låg ju i krig med varandra och om de inte gjorde det behövdes väl ingen eskort. Läste dock på Wikipedialänkarna nedan att en liknande händelse var att en svensk oljetanker hade fått tillstånd att passera minorna vid Skageracklinjen med eskort. Ett krav från Tyskland var att eskortfartyget var svenskt för att förhindra kapning, just det eskortfartyget var denna H.M. Nordenskjöld.

Tydligen användes Nordenskjöld på 1940-talet och låg inte i malpåse som jag trott. Jag kan på Wikipedia läsa att jagaren patrullerade ostkusten och eskorterade handelsflottan vid transporter av järnmalm från Luleå till Tyskland. Jagaren spanade ochså efter ryska ubåtar i Östersjön. Frågan är om pappa var med på de resorna, han borde ha gjort det eftersom han tjänstgjorde på jagaren vid den tidpunkten. Han nämnde dock aldrig något om det.

Det här får jag undersöka vidare på i krigsarkiven när tid finns.


Soldat omkommer:

Ung soldat vigd till gravens ro, tidningsurklipp, 1941 ?

Everts tidningsurklipp från okänd tidning.

Även om Sverige inte deltog i kriget direkt fick ändå svenska soldater sätta livet till. Vem detta avser i denna artikel vet vi inte. Kanske Evert är med på bilden eftersom han sparat den i sin ask. Dock berättade han aldrig om den och jag fick se den först nyligen (2010).

Svenska örlogsflottan förlorade 8 fartyg och 92 man omkom under krigsåren. Mest känt är ubåten Ulven som förliste 1943 utanför Göteborg, kallas för Ulvenkatastrofen.

Nu på senare tid har jag funnit att det är Kvibergs kyrka i Göteborg. Antagligen mellan åren 1940 till 1945.


Advertisement / Annons:


Viktiga händelser i kriget angående sjöfarten:

Germany Italy Japan  

1940 september: Tyskland, Italien och Japan ingår tremaktspakten, läs mer på Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Svenska Flottan

 • ?

Fartyg:
HMS Nordenskjöld (samt systerfartyget Ehrenskiöld)

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Värnpliktsperiod Värnpliktskort
Tjänstgöring fartyg, tjänst Inskrivningsbok
Go Back to content

Go Back
Nästa: Ångisbrytaren Göta Lejon i Göteborg

Advertisement / Annons: