Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

16, S/S Baltia:

Efter fullgjord första etapp i sin militärtjänstgöring mönstrar Evert på Ångfartyget Baltia. Kriget har nu pågott i nära två år och redan har många svenska handelsfartyg sänkts. Men vad att göra, man måste ha försörjning.

Tjänstgöring    
Från: 14/7 - 1941 Göteborg
Till: 9/9 - 1941 Malmö

S/S Baltia tillhör R. AB Sylvia i Göteborg. Evert påmönstrar i Göteborg som lättmatros och avmönstrar i Malmö.

Fartyget är 42 år gammalt när han mönstrar på, ett av de äldsta fartygen Evert tjänstgör på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: Ångfartyget Baltia, tidigare namn Frans
nr i fartygsregistret: 7118
nettodräktighet: 824:77 ton
motoreffekt: 850 ind hkr
Sjösatt: 1924
Hemmahamn: Göteborg
Ägare: Red. A.B. Sylvia, Göteborg
Befälhavare: Anders Torbent, Arvid Arvidsson
Rederi: Red. AB Sylvia.

Farvatten: N

I militärens tjänstgöringsbok står att Evert är färdig med sin militärtjänstgöring den 19 juni. 3 veckor senare mönstrar han på ett nytt handelsfartyg. Som lättmatros på Ångfartyget Baltia med hemort Göteborg. Att fartygen han tidigare varit på både sänkts av minor och tyska ubåtar tycks inte bekymra honom.

Från Malmö där han avmönstrar tar han sig till Luleå där nästa handelsfartyg väntar 10 dagar senare.

Intresant att notera är att Everts bästa kamrat från den här tiden som vi kallar Skepparen kommer att tjänstgöra på detta fartyg 2 år senare. Skriver mer om detta längre fram.

S/S Baltia Kredit: Baltia, lastad med timmer, 3800 tons d.w. Rederiaktiebolaget Gothia i Trelleborg (1923-1936) inköpt 1926 såld 1935, 16583. DigitaltMuseum
Fotograf: ägare av foto Trelleborgs museum

Här syns S/S Baltia hårt lastat med virke.

Hur mycket betalt hade en sjöman?

Hyra jungman: 60kr/mån
Hyra lättmatros: 125kr/mån
Hyra eldare: 185kr/mån
Hyra maskinist: 345kr/mån

Besättning:
2 styrmän
2 maskinister i nordsjöfart
6 däcksmanskap
5 man i maskin
3 kökspersonal

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 10.80 kr. Ersättningen bör ha varit 240 kr plus krigsrisktillägg.

Kusin Reidar berättar om hyra på sina fartyg som jämförelse.

Reidar berättar:
"Du skriver om vad hyran var på S/S Baltia. Då kan jag nämna att när jag var ute 1964 fick jag som motorelev 425 SEK och 1965 blev jag uppmönstrad till motorman och fick då ut 1009 SEK per månad. Då ingick kost och logi och fri resa med båten."

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Manskapet ombord:

För detta fartyg har jag kunnat beställa en kopia på sjörullorna och kan där se vilka hamnar sjömännen kliver av och på. Därmed kan jag göra en lista över vilka andra sjömän som tjänstgjorde under samma tid som Evert.

I sjömansrullan kan jag läsa att fartyget är på 824.77 nettodräktighetston, maskinstyrkan är 850 ind. hkr.

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
2 styrmän
6 man på däck
2 maskinister i nordsjöfart
5 man i maskin
3 kökspersonal

Evert omnämns i sjömansrullorna som nummer 33 i listan:

Sjömansrulla S/S Baltia Sjömansrulla S/S Baltia

Han är lättmatros på detta fartyg, en av de 6 på däck.

Jag försöker här med hjälp av sjörullan lista de andra sjömännen under denna tidsperiod. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på (listan är under arbete):

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Befälhavare Anders Torbernt Arvid Arvidsson 1906 Göteborg 1
1:e styrman Knut Byström 1908 Kristinehamn 2
Övermaskinist Raoul Kinnnander 1899 Göteborg 4
Maskinist Tor Henry Svartholm 1890 Göteborg 5
Steward Hugo Jäwert 1885 Göteborg 6
Kock Artur Almroth 1897 Göteborg 7
Matros Oskar Bäck 1916 Kattarp 8 9/9 41
Matros Anders Rietz 1902 Jämshög 11 21/6 41 sjukdom
Donkeyman Svante Svensson 1898 Göteborg 13 14/8 41
Kollämpare Frits Lindblom 1878 Göteborg 16 3/10 41 sjukdom
Mässuppassare Arne Persson 1922 Ålem, Kalmar 20
2:e styrman Carl Gustaf Clase 1915 Stockholm 21
Matros Algot Karlsson 1886 Oskar 25
Ljungman Gustaf Håkansson 1916 Seglora 28
Matros John Valdemar Olausson 1915 Göteborg 30 20/8 41 sjukdom
Eldare Harry Olsson 1916 Göteborg 31 3/10 41 sjukdom
Lättmatros Evert Karlsson 1919 Kungälv 33 9/9 41
Jungman Gunnar Stenkvisst 1921 Tossene 34
Eldare Ragnar Sällström 1911 Göteborg 35
Eldare Henry Ahlin 1911 Stockholm 36
Eldare Hjalmar Sigfrid Svensson 1901 Ekeby, Malmö 37 14/8 41
Eldare Erik Persson 1915 Helsingborg 38 14/8 41
Donkeyman Axel Hedberg 1893 Hyckleby 39 9/9 41 sjukdom
Eldare Birger Jarl Backman 1912 Finland 40
Eldare ? Algot Laurentius Lind
1921 USA 41 9/9 41
Matros Sven Eriksson 1895 Gävle 42

Ovanligt många avgår på grund av sjukdom dessutom är det en som rymmer den 5/6 41 i Göteborg, det är alldeles innan Evert går ombord, rymlingen hade tjänst som eldare.

Det har varit mycket svårt att tyda namnen så några är nog felstavade. Troligen är alla här avlidna, men har jag tur kanske någon som släktforskar finner detta och tar kontakt.


Hamnarna som S/S Baltia angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19410712-14 Evert går ombord i Göteborg 4, 19410814 Göteborg
2, 19410722-23 Hargs Hamn Uppland 5, 19410820 Gävle
3, 19410730 Hälsingborg 6, 19410909 Malmö

För första gången går ett fartyg pappa är på enbart i Östersjön (det är vad jag tror, har inte fått fram positionerna än). Den Tyska minlinjen över Skagerack har upprättats så passage därigenom är mycket riskabelt. I Östersjön är det dock inte riskfritt heller, här finns Ryssland med sin flotta och flera fartyg sänks av Ryska ubåtar.

Hamnar som nämns i sjörulorna före och efter Evert varit i tjänst på fartyget är: Oxelösund, Stockholm, Otterbäcken, Nynäshamn.


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke
Hargs hamn Vete, Kaffe, Socker Virke, Stål
Hälsingborg Vete, Kaffe, Socker Virke
Gävle Vete, Kaffe, Socker Industri produkter, Virke, Stål
Malmö Vete, Kaffe, Socker Industri produkter, Virke

Östersjön:

Sweden

Kanske jag får fram mer information om fartygets resor på Östersjön i framtiden. Var det verkligen bara svenska hamnar fartyget angjorde ?


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
R. AB Sylvia (1901-1935), Göteborg

 • ?

Fartyg:
S/S Baltia, Göteborg

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Besättning Sjömansrulla Göteborgs Landsarkiv
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Bele

Advertisement / Annons: