Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

28, Andra sjöfarare i familjen:

I min forskning om Everts år till sjöss har jag blivit varse om att det är flera i släkten som varit ute till sjöss.

  Tidsperiod Korsade haven Tjänst
Karl Karlsson 1925 - 1965 Atlanten, Stilla havet Matros, Maskin
Gunnar Karlsson 1932 - 1965 Östersjön, Atlanten, Stilla havet Matros, Styrman, Kapten
Evert Karlsson 1937 - 1945 Östersjön, Atlanten USA Matros, Lämpare, Eldare
Rolf Lindblom 1959 - 1959 Nordsjöfart, England, Framkrike, Östersjön Ljungman, Lättmatros
Lars-Åke Aronsson 1959 - 1965 Atlanten USA Steward
Hans Karlsson 1960 - 1980 Atlanten USA, Stilla havet Matros, Styrman, Redare
Reidar Nilsson 1964 - 1967 Atlanten, Stilla havet, Medelhavet Maskin
Lars-Olof Carlsson 1965 - 1995 Atlanten, Stilla havet ?
Anders Nyberg 1965 - 1970 Atlanten, Stilla havet Matros, Styrman
Anders K. 1975 - 1985 Atlanten, Stilla havet ?
Elisabeth K. 1970 - 1985 Atlanten, Stilla havet ?
Claes Åke P. 1970 - 1985 Atlanten, Stilla havet Maskin
Åsa Zackrisson 2000 - 2005 Atlanten, Stilla havet Chark
Josefine Karlsson 2003 - 2007 Östersjön Matros

Årtalen och haven är än så länge bara gissningar. Känner du igen dig eller är du inte med, skriv och berätta!

Go Back to content

Go Back
Nästa: Information och länkar

Advertisement / Annons: