Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

26, S/S Caring:

Evert mönstrar mönstrar på en sista gång, på fartyget S/S Caring i Göteborg. Han är nu bosatt i Stockholm, kanske han tar tåget dit.

Tjänstgöring    
Från: 17/7 - 1945 Göteborg
Till: 22/8 - 1945 Oskarshamn

S/S Caring tillhör rederi Ångf. Caring AB. Evert påmönstrar som eldare.

Fartyget är 62 år gammalt när han mönstrar på, med råge det äldsta fartyget han tjänstgjorde på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Caring
Regstrerings nummer: 6691
Bredd: 9.2 meter
Längd: 63 meter
Nettodräktighet: 881 ton
Motoreffekt: 500 ind hkr
Redreri: Ångfartygs AB Caring
Byggår: 1883
Hemmahamn: Göteborg
Varv: Ramage & Ferguson Ltd, Leith

Befälhavare: Axel Edvin, Sigfrid Broström

Fartyget gick troligen på Mälaren och Östersjön.

Farvatten: M

År 1950 såldes Caring till Brittish Iron & Steel Corp. för upphuggning i Charlestown, Fife.

Angjorda hamnar är okända, men Island kan vara en nämnde min mor Siri.

S/S Caring
Ägare:/1933-50/: Ångfartygs AB Caring. Hemort: Göteborg. Digitaltmuseum
Fotograf: okänd fotograf

Den 3:e februari 1945 flyttar Evert för gott till Stockholm och förverkligar sin dröm att bo i staden med den vackra skärgården. Evert träffar ganska snart sin blivande fru Siri här i Stockholm. Siri har också just kommit till Stockholm från Sundsvall. De gifter sig och snart väntar tillökning i familjen. Ont om arbete och pengar, vad att göra? Ut på de farliga haven igen! Men det här blir sista uppdraget till havs.

Det här första gången på flera år som Evert är ute till sjöss när det råder fred i Europa igen. Men alla de lömska minorna finns kvar i haven under många år framöver.

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 23.09 kr. Tiden 1 månad och 7 dagar bör ge ersättningen 280 kr, det var sista resan. Nu är det inte krigstid längre och antagligen inga risktillägg. Efter detta arbetar han på några industrier i Stockholm med frukansvärda miljöer. Istället för att riskera gå under för torpeder eller minor är det en massa gifter han får i sig. Antar också att lönen de första åren i land var mycket dålig.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Manskapet ombord:

Uppgifter ur sjömansrullorna för detta fartyg och kan där se vilka hamnar sjömännen kliver av och på. I detta fall tillkom inga nya hamnar under Everts tid ombord på fartyget. Däremot kan jag göra en lista över vilka andra sjömän som tjänstgjorde under samma tid som Evert.

I sjömansrullan kan jag läsa att fartyget är på 583.25 nettodräktighetston, stämmer inte med mina tidigare uppgifter. Maskinstyrkan är 500 ind. hkr vilket var en uppgift jag saknade tidigare.

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
? fartygs och maskinbefäl enligt gällande befärförordning
4 däckmanskap
3 maskinmanskap
2 ekonomipersonal

Evert omnämns i sjömansrullorna:

Sjömansrulla S/S Caring Sjömansrulla S/S Caring

Han är eldare ombord, dvs han arbetade i maskin, de är de 4 man i maskin plus något befäl. Han har nummer 13 i listan nedan. När han påmönstrar i Göteborg i mitten på juli är det också många andra som gör det.

Jag försöker här med hjälp av sjörullan lista de andra sjömännen under denna tidsperiod. Ordningen i listan är den ordning de nönstrat på:

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Befälhavare Axel Broström 1880 Fårö, Visby 1
Förestånderska Dagmar Jönsson 1889 Karlstad 2
Eldare Reinhold Gullberg 1890 Göteborg 3
Kokerska Agnes Ramdal 1897 Göteborg 4
Övermaskinist Artur Wassenius 1885 Göteborg 5 7/9 45 *
1:e styrman Hugo Edin 1912 Stockholm 6
2:e styrman Erik Borgstedt 1891 Göteborg 7
2:e maskinist Carl Moberg 1890 Göteborg 8 22/8 45
Matros Georg Svensson 1922 Hov Skåne 9
Lättmatros Jim Walll 1923 Göteborg 10
Eldare Karl Helge Zetterlund 1898 Ljusne 11 22/8 45
Jungman Antov Jövska 1920 Rätan, Sundsvall 12
Eldare Evert Karlsson 1919 Kungälv, Göteborg 13 22/8 45
Matros Valentin Andersson 1913 Angerum, Karlshamn 14

* Nekat teckna sitt namn på grund av dispyt ang. övertid efter stresstid??? Han är övermaskinisten på fartyget. Det finns ytterligare en notering om en sjöman som vägrar skriva under, vad den dispyten består av framgår inte.

De verkar vara tre eldare på fartyget, de två andra heter Karl Helge Zetterlind och B Gallbrig, de båda är ca 20 år äldre än Evert. Året efter Evert avmönstrat är det en sjöman som rymmer från fartyget när de är i Liverpool, han var lättmatros och kom från Finland. Nu efter kriget ser man också att det kommer ombord några kvinnor i besättningen.

Det har varit mycket svårt att tyda namnen så några är nog felstavade. Troligen är alla här avlidna, men har jag tur så finner någon som släktforskar denna sida och tar kontakt.


Hamnarna som S/S Caring angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19450717 Göteborg, Evert mönstrar på 3, 19450822 Oskarshamn, Evert mönstrar av
2, 194508?? Island ?      

Min mamma sa om detta fartyg att det var hans sista äventyr till sjöss, hon hade för sig att han gick till Island bland annat. Från sjömansrullan med dess information så stämmer det nog inte, endast Stockholm, Oskarshamn och Göteborgs nämns under det året. Men det kan ju varit ett annat fartyg han var till Island med, troligen Violett.


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

De fartyg som gick i Östersjön har jag sett de varit lastade med virke, vet också att kol behövde importeras.

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Köping Vete, Kaffe, Socker, Stål, koks Industriprodukter, Virke, Malm
Island Industriprodukter, Vete, Havre, Kaffe Fisk
Oskarshamn Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke

Efter kriget:

Everts tjänstgöring på S/S Caring blir den första efter freden, i två månader har det varit fred.

Reguljär förbindelse med Island:

Efter ha funnit en artikel i Svensk Sjöfart från juli 1945 om sjötrafiken till Island undrar jag om jag inte har fel. Det är ju ett minne min mor berättade om att han var till Island och jag vill minnas hon nämnde det i samband med det sista fartyget och hans sista äventyr till sjöss. Det verkar som om trafiken till Island inte kom igång förrän i augusti 1945 och då endast ett fartyg.

Vilket fartyg kan det vara då som han gick till Island med ? Kanske M/S Violett som han var ute med 1938. Fast stämmer inte med min mors berättelse.

Fartyg på svarta listan:

Här finns också en notis om svartlistade fartyg, av de är 22 stycken svenska fartyg. Hur hamnade de på svarta listan ? Hade de skeppat matrial till Tyskland under kriget eller var de skyldiga England pengar på något sätt ?

Efter kriget, Svensk Sjöfart, 1945
Kredit: Svensk Sjöfartstidning, 1945 juli

Krigshändelser:

Nu råder fred men farvattnen är fortfarande farliga med alla minor som ligger ute. Det kommer ta åratal innan de är avlägsnade. Man kan se rapporter än idag 70 år senare att de hittar minor från andra världskriget för inte att tala om all sänkt amunition som ligger på havsbotten, vissa bomber med senapsgas.


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Ångf. A.Bol. Caring (1933-1950), Göteborg

Ångfartygs AB Caring, rederi startat i Göteborg av skeppsredare Hugo Bergelin (1874-1960) och sjökapten J. A. Andersson. Rederiet grundades 1933 för att kunna köpa loss ångfartyget CARING från Ångfartygs AB Sölve, som då höll på att läggas ned. Ångfartygs AB Caring kom att omfatta endast detta fartyg och de bedrev med CARING trampfart på Europa fram till 1950, då fartyget såldes till England. CARING var byggd 1883 i England och köptes in till Göteborg 1922, från Norge, av rederiet Ångfartygs AB Sölve. De bytte då namn på fartyget till CARING. Detta är en förkortning och sammanslagning av namnen Carin och Ingrid. Carin Balkenhausen-Bergelin och Ingrid Balkenhausen var döttrar till sjökaptenen och redaren Fritz Balkenhausen, som cirka 1910-1927 var redare för bland annat Ångfartygs AB Sölve. Carin Balkenhausen-Bergelin var, från 1920, gift med Hugo Bergelin, en av grundarna till Ångfartygs AB Caring.
Källa: Sveriges rederier, 1938, samt arkivmaterial

 • ---

Fartyg:
S/S Caring, Göteborg

 • ---

Märkligt att det inte finns någon information om detta fartyg.

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Go Back to content

Go Back
Nästa: Andra sjöfarare i familjen

Advertisement / Annons: