Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

7, S/S B. O. Börjesson går på en mina:

Att vara ute till sjöss under kriget kan bli mycket farligt. Många fartyg sänks när de går på minor eller blir torpederade. Även fartygen som min far tjänstgjorde på, men han måste haft en lycklig stjärna över sig. Varje gång det sker har han avmönstrat några månader innan och fortsatt med ett nytt fartyg. Men det är mycket tragiskt att mista sina gamla skeppskamrater.

Detta år 1939 i november händer det, S/S B.O. Börjesson som var hans första fartyg att tjänstgöra på går på en mina. Själv är han ombord på Axel Johnson III på väg hem från USA, de bör vara nära Stor britanien när S/S B.O. Börjesson sprängs i luften vid just Englands östra kust.

Fartyget tillhörde Gorthon-rederiet i Hälsingborg. Det här fartyget gick i första hand mellan hamnar i England och Finland.

S/S B. O. Börjesson
Kredit: B. O. Börjesson Fo207663, Sjöhistoriska muset Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd, Bernt Fogelbergs samling

Det är ett ångfartyg och när ångpannan exploderar, som den oftast gör vid en attack, fylls hela maskinrummet med mycket het ånga. Ångan kan vara ett par hundra grader. Maskinpersonalen avlider direkt eller skadas allvarligt. Maskinrummet är nog det farligaste plasen på ett fartyg att vara på under ett krig.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Englands östkust, S/S B.O. Börjesson minsprängs 19/11 - 1939:

United Kingdom S/S B. O. Börjesson går på mina och förliser Fotograf: Evert Karlsson urklipp

Vilken tidning urklippet kommer ifrån är okänt, men pappa verkar köpa Svensk Sjöfartstidning så kan ju komma från den tidningen. Medans Evert är på väg hem över Atlanten och närmar sig England sprängs ett av hans tidigare fartyg S/S B. O. Börjesson i luften när det går på en mina utanför Englands östkust. Det är den 19:e november år 1939, vem överlever som hamnar i detta kalla vatten? Just här skall nu Evert passera med fartyget M/S Axel Johnsonpå väg till Göteborg. Visste han om att detta hade inträffat när han passerar här?

Detta skall ha skett utanför Humber fyrskepp under resa från North-fleet till Hull. Av 19 man omkommer minst 6 personer, däribland styrman. Minorna utlagda av Tyska jagarna Hans Lody och Friedrich Eckholdt. Detta måste kommit som en chock för pappa, han hade ju bara ett år tidigare tjänstgjort på detta fartyg. Antagligen kände han flera av de omkomna.

Även engelsmännen la ut egna minor för att skydda sina kuster.

Minor England, Svensk Sjöfartstidning 1940 Kredit: Svensk Sjöfartstidning, 1940

En karta från en artikel i Svensk Sjöfartstidning visar hur Engelsmämmens minfält var placerat år1940.

Här finns mer att läsa om de båda tyska jagarna:

Vi fann detta urklipp i pappas ask 15 år efter hans bortgång. Trots detta dramatiska besked drog sig inte Evert att åter ge sig ut på havs, en klen tröst var att han fick bättre betalt pga krigsrisken.


Sjöfarten och kriget:

Krigshändelser likt denna påverkade de riskpremier sjömännen fick och fraktpriserna och dess försäkringar. En artikel i Svensk Sjöfartstidning beskriver detta. Sjöfarten och kriget, Svensk Sjöfartstidning 1940
Kredit: Svensk Sjöfartstidning, 1940

Advertisement / Annons:


S/S B. O. Börjesson, de omkomna:

Här är ett utdrag från Svensk Sjöfartstidning ett år senare. Mer finns skrivet längre fram när det inträffar i kronologisk ordning med det andra här.

Här finns namn på saknade med födelseår. Jag chansade på att få tag i något barnbarn till dom och lyckades med det i två fall samt en annan släkting.

M/S B. O. Börjesson förliser 1939-11-19

Fartyget gick under 19 november 1939.

Min egen pappa avmönstrade fartyget ett drygt år innan fartyget förliste. Tur det, annars hade kanske han varit med på listan över de omkomna och då hade jag inte suttit här och skrivit detta.


Nu år 2023 har Bjarne kontaktat mig och han har mycket att berätta.

Bjarne berättar:
"Min frus morfar var med på fartyget när det minsprängdes utanför Grimsby men han överlevde. Han var ombord som donkeyman och hette Carl Olsson. Han omkom på Medelhavet 1942 när hans fartyg S/S Stureborg när det torpederades."

Efter att ha läst detta som Bjarne skriver jämför jag med uppgifterna jag har. Ser då att Carl Olsson tjänstgjorde samtidigt med min far Evert under en månad på S/S B. O. Börjesson, de avmönstrade samtidigt i Hälsingborg. De måste rimligen ha umgåtts en del och lärt känna varandra. Därefter mönstrar Carl på igen på detta fartyg och får uppleva när fartyget går under.

Kompletterande information om fartyget S/S Sturesson:

Bjarne berättar vidare:
"S/S B.O. Börjesson (ägd av AB Gefion, Helsingborg och blev Gorthonrederiets första fartyg) var den 19 november 1939 på resa från Northfleet till Hull med barlast. Befälhavare ombord var N.B. Siegård. En kraftig explosion inträffade ombord strax efter att man passerat Humbers fyrskepp. Maskinen rasade samman, utrusande ånga svepte in hela fartyget, ljuset slocknade och båda livbåtarna slogs sönder. Ångaren höll sig flytande i cirka två timmar, men drev nu redlös omkring i den höga sjön. Kapten Siegård fördelade de skeppsbrutna på de två flottarna. Ur besättningen saknades sex man; andrestyrman Ragnar Carlström, övermaskinisten Konrad N. Andersson, eldarna Johan Ingemansson och Runar Westerlund, lämparen Bror T. Nilsson och kocken Karl Andersson. De flesta av dessa omkom vid explosionen, men en av eldarna och lämparen omkom när fartyget sjönk. Brittiska marintrålaren Frascati räddade efter cirka en timme alla på den första flotten och en stund senare räddades även den ensamme man som bordat den andra flotten av brittiska minsveparbåten Rose of England. Alla de överlevande fördes till Grimsby. Minan som sänkte B. O. Börjesson hade fällts i den fjärde mineringsoperationen som genomfördes av tyska jagare mot vid Humbermyningen natten 18 – 19 november 1939."

Bjarne om Donkeyman:
"Donkeyman;
utrotad sjömansart. Var på sin tid den ende från segelskeppen som naturligen platsade i steambåtarnas maskinrum, där han dessutom blev den främste i manskapet. Titeln förbinds med donkeypannan, som möjligen fick sitt namn från den livs levande åsna som något tidigare stretade på kajen, kopplad till taljor i det lossande eller lastande fartygets rigg. Senare tog just en donkeypanna med vinsch på däck över, god för fler hästkrafter än den levande åsnan. Titeln Donkeyman härstammar från de stora segelskeppens tid, då de största fartygen använde åsnor (engelska: donkey) till att driva vinschar för att sätta och reva segel, ankarspel och dylikt ombord. Donkeyman var alltså dessa djurs skötare. När ångmaskinerna utvecklades ersattes åsnorna med sådana, som kom att kallas donkeypannor, och titeln donkeyman levde kvar fast nu som titeln för den som skötte dessa pannor. När sedan seglefartygen ersattes av ångfartyg blev donkeymannen förman för maskinpersonalen, direkt underställd maskinchefen. Han hade dock fortfarande ansvar för donkeypannan, som fortfarande drev pumpar, vinchar och generatorer, främst när fartyget låg i hamn med Huvudmaskineriet avstängt."

Lista över de omkomna:

Ragnar Emanuel Carlström
Andre styrman

Född 1883, Karlshamn
Varit anställd inom olika rederier.
Ragnar Emanuel Andersson

Konrad Nikanor Andersson
Övermaskinist

Född 1889, Hälsingborg
Jag har kommit i kontakt med Kerstin som är barnbarn till Konrad. Kerstin som är mycket trevlig berättar om de minnen hon har från sin mamma som berättade om Konrad.
Konrad Nikanor Andersson

Kerstin berättar (år 2018):
"Det finns en minnessten över de omkomna i Hälsingborg där också rederiet hade sitt kontor. Min mamma berättade om att mormor (Konrads fru) var med som passagerare på fartyget B. O. Börjesson. Det var några gånger, de var bland annat till Hull och Newcastle i England. Jag tror också de var i Tyskland före kriget, då kanske Hamburg. I England lastade de kol, kanske de hade med sig stål och virke ut. Min mormor hade tyvärr lätt för att bli sjösjuk och resorna var mest till smutsiga industristäder. Hon tappade nog intresset efter ett tag och stannade hemma. De hade tillsammans med hennes bröder jordbruk som skulle skötas. När Konrad var hemma från sjön rykte han in och hjälpte till där. Konrad brukade skriva brev."

Bror Torvald Emanuel Nilsson
Lämpare

Född 1921, Löderup
Till Bror har jag kommit i kontakt med ett annat barnbarn, Sven-Åke.
Bror Torv. Emanuel Nilsson 

Sven-Åke berättar (år 2018):
"Jag känner inte riktigt igen namnet Bror, men han hade ju flera förnamn. Jag minns min pappa pratade om sin bror. Han blev antagligen svårt brännskadad nere i maskin vid explosionen och att han inte klarade sig, han var lämpare."

Kommentar Lars:
Tänk vad fantastiskt, det hade jag inte väntat mig att få höra om fartyget B. O. Börjesson från annat håll och om minsprängningen. Samtidigt också så tragiskt vad sjömännen råkade ut för.

Johan Albin Ingemansson
Eldare

Född 1904, Mörrum
Undersöker, jag har antagligen hittat barnbarn till Johan och andra släktingar.
John Albin Ingemansson

Dennis berättar (år 2018):
"Jag håller på att läsa en bok som Johans bror Axel skrivit. Har än så länge inte hittat något om den omkomne, återkommer längre fram."

Runar Frithiof Westerlund
Eldare

Född 1910, Helsingfors
Undersöker, men svårt då han hör hemma i Finland.

Ragnar E. Carlström
Andre styrman

Född 1883-06-02, Karlshamn
Undersöker, verkar ej finnas några nära släktingar till honom i livet idag.

Karl Einar Andersson
Kock

Född 1917, Höganäs
Undersöker, han verkar inte ha hunnit bilda familj.
Karl Einar Andersson

Dom övriga verkar vara svårare att hitta några släktingar till som går att nå.

Utdrag ur boken Svenskt Sjöfolk i krig och fred (1947), B. O. Börjesson minsprängningen:

"Minspräningen inträffade tidigt på morgon. Vädret var klart, men det blåste halv storm med hög sjö. Vid den våldsamma explosionen föll maskinen samman, som om den varit av trä, vilket tyder på att det varit en magnetmina, som exploderat. Utrusande ånga insvepte hela fartyget, ljuset slocknande och livbåtarna funnos sönderslagna. Den barlastade ångaren höll sig flytande i två timmar, men den drev redlös i den höga sjön. Kaptenen fördelade de överlevande till flottarna, på vilka också de skadade surrades fast. Sedan var allt klart, som kunde göras, tog kaptenen plats som siste man på en av flottarna, och besättningsmännen uppgåvo senare att det var kaptenens rådiga och lugna uppträdande, som bidrog till deras räddning. När ångaren sjönk följde flottarna med under vattnet några sekunder. Ett par timmar senare räddades männen av det engelska fartyget Frescati och infördes svårt medtagna efter strapatserna i den kalla morgonen till Grimsby, där de åtta skadade inlades på sjukhus. Den omkomne eldaren Westerlund var bosatt i Helsingfors."


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Gorthons Rederier AB

Fartyg:
S/S B. O. Börjesson

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tidningsurklipp Svensk Handelssjöfart SjöfartstidningenWikipedia
Förlisning Svensk Sjöfolk i krig och fred tryckt år 1947
Go Back to content

Go Back
Nästa: Kolet kommer tillbaka

Advertisement / Annons: