Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

20, S/S Rota:

Evert mönstrar på fartyget S/S Rota i Stockholm.

Tjänstgöring    
Från: 23/9 - 1942 Luleå
Till: 16/2 - 1943 Stockholm

S/S Rota tillhör Red. AB Svea i Stockholm. Det är inte första gången Evert mönstrar på ett fartyg tillhörande det här rederiet. Det är däremot första gången han har uppgiften som eldare. Det ger honom en ersättning som kanske är 3 gånger högre än vad han hade i början som jungman. Men arbetsmiljön är inte det bästa och skulle fartyget bli torpederat är det stor risk att ångpannan exploderar vilket leder till en omedelbar död.

Fartyget är 12 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Rota
Regstrerings nummer: 7565
Bredd: 11 meter
Längd: 66 meter
Nettodräktighet: 716 ton
Motoreffekt: 800 ind hkr
Redreri: Stockholms Rederi AB Svea
Byggår: 1930
Hemmahamn: Stockholm
Varv: Nordseewerek Emden GmbH, Emden

Fartyget gick mestadels på Nordsjön och Östersjön.

Fartyget säljs till Västtyskland 1953 och förliser efter en grundstötning 1963.

Farvatten: Ö.V.

Angjorda hamnar är okända

S/S Rota Kredit: Fartyg: ROTA, Fo55017A Digitaltmuseum
Fotograf: okänd fotograf / Svensk Sjöfartstidning

Nu har han avancerat till eldare får han ytterliggare lite ersättning. Mycket grovt uppskattat, ändrades ju även under de 8 åren han var ute.

Hyra per månad för:
Jungman: 55 kr
Lättmatros: 115 kr
Lämpare: 135 kr
Smörjare: 135 kr
Eldare: 225 kr
Befälhavare: 675 kr

Den 14/10 1942 i Göteborg efter att Evert varit nära 3 veckor på detta fartyg kommer en ny besättningsman ombord, Gunnar Karlsson. Han har mönstrat på som matros och kommer bli Everts vän under resten av livet.

De avmönstrar båda i Stockholm den 16:e maj, Gunnar fortsätter med samma båt efter 3 dagar för att komma tillbaks till Göteborg där han påbörjade sin tjänst på fartyget. Evert stannar kvar i Stockholm i fyra månader. Nu är det 3:e gången Evert bor en längre tid i Stockholm. Han är dock skriven i Kungälv fortfarande.

Min syster har berättat att hon har minnen att pappa berättade att han bodde på Sjömanshotellet vid Slussen samt andra hotell i Gamla Stan, båda platserna är i Stockholm.

Lars-Olov berättar:
"Jag har också tagit in på Sjömanshotellet i Stockholm. Det var när ett fartyg skulle tas in på Finnboda varv."

Hyran till sjömanshuset för Evert på detta fartyg var 19.90 k. Tiden 4 månad och 24 dagar. Det ger 640 kr plus krigsrisktillägg på 505 till 300%. Men till vad nytta om man omkommer.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Besättningen:

S/S Rota Sjörulla 1942-1943

Så här ser de eftertraktade sjömansrullorna ut, här finner man information om besättningen på fartyget. Den är flitigt läst under åren, troligen av andra som precis som jag forskar om gamla fartyg.

Fartyget S/S Rota tillhör Svea AB som är baserat i Stockholm. Denna sjömansrulla är förvarat på Stadsarkivet i Stockholm.

Utdrag ur sjömansrullan för den tidsperioden som min far tjänstgjorde på fartyget. Förhoppningen är att jag skall komma i kontakt med andra som också släktforskar på sina fäder som varit ute på sjön.

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Befälhavare Karl August Åhman 1893 Gryt 1 16/2 43
1e Styrman Nils Petter Pettersson 1879 Brunnby 2 3/12 42
Övermaskinist Knut Gerhard Wikström 1887 Luleå 4 16/2 43
Maskinist August Gottfrid Johansson 1889 Stockholm 5 20/10 42
Föreståndare E Söderström 1887 Häradshamn 6 16/2 43
Maskinelev Kurt Albert Jakobsson 1923 Visby 14 9/1 43
Jungman Lars Enkel 1914 Ryssland 26 9/10 42
2e Styrman Nils Erik Johansson 1912 Stockholm 28 16/2 43
Eldare Sture Georg Farman 1912 Norrköping 30 16/2 43
Matros Olof Birger Karlsson 1919 Öckerö 31 18/12 42
Lättmatros Börje Lennart Löfvall 1923 Ö Hoby 32 9/1 43
Jungman Åke Karl Åkerlöf 1922 Gräsö 34 13/10 42
Eldare Martin Sigurd Karlsson 1914 Eke 35 9/1 43
Smörjare Gustaf Fredrik Rehnvall 1891 Göteborg 36 10/2 43 sjukdom
Jungman Sture Gustaf Fahlström 1923 Stockholm 37 3/10 42
Jungman Oiva Toinin Lehtonen 1917 Jukara 38 30/10 42 sjukdom
Eldare Evert Karlsson 1919 Ryda 39 16/2 43
Rorgängare Johan Peter Nilsson 1881 Gryt 40 16/2 43
Städerska Tyra Aina Vennerberg 1915 Tåsjö 41 12/10 42
Städerska Ragnhild Gustava Olsson 1920 Indal 42 11/11 42
Matros Gunnar Karlsson 1917 Asarum 43 16/2 43
Jungman Birger Gösta Andersson 1920 Lungsund 44 16/2 43
Jungman Carl Hilmer Bengtsson 1916 Halmstad 45 16/2 43
2e Maskinist Georg Vilhelm Qvist 1887 Landskrona 46 20/11 42
Jungman Bertil Gunnar Forselius 1922 Njurunda 47 18/1 43
Kokerska Signe Frisk 1887 Amsberg 48 16/2 43
Städerska Kristina Berg 1901 Mora 49 16/2 43
Maskinist August Gottfrid Johansson 1889 Nyköping 50 16/2 43
1e Styrman Fritz Viggo Paulsson 1902 Åryd 51 12/1 43 vikarie
Lättmatros Georg Knut Pettersson 1921 Mörlunda 52 16/2 43
Eldare Karl Gustaf Laving 1917 Linde 53 12/2 43
Maskinelev Villy Gösta Lindgren 1924 Kropp 54 12/2 43
Matros Börje Lennart Löfvall 1923 Ö Hoby 55 16/2 43
1e Styrman Nils Petter Pettersson 1898 Brunnby 56 16/2 43
Lättmatros Bror Folke Svensson 1917 By 57 16/2 43

Den här färden är lite speciell för Evert, det är på detta fartyg han får kontakt med Gunnar Karlsson. De kommer att hålla kontakt hela livet, ja han blir till och med min systers gudfar. Jag har träffat honom en gång på 1970-talet, på senare år har jag kontakt med hans son. Maskinisten August Johansson hinner påmönstra två gånger då Evert tjänstgör på fartyget. Börje Löfvall är också påmönstrad två gånger, först som lättmatros och sedan som matros.


Hamnarna som S/S Rota angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19420915-23 Luleå, Evert mönstrar på 9, 19421218 Härnösand
2, 19420929 Kalmar 10, 19430109 Helsingborg
3, 19421002-03 Landskrona 11, 19430112 Malmö
4, 19421009-16 Göteborg,kamraten
Gunnar mönstrar på
12, 19430118-20 Gävle
5, 19421020 Malmö 13, 19430210-16 Stockholm, Evert och
Gunnar mönstrar av
6, 19421030-31 Sundsvall ,
7, 19421111 Göteborg ,    
8, 19421120-1203 Malmö ,    

Den här gången påmönstrar pappa i Luleå och avmönstrar i Stockholm där han bor tillfälligt. I Luleå påmönstrar också Oiva Lehtonen från Jukara, han har tjänst som Jungman. Oiva åker på någon sjukdom och lämnar fartyget i Sundsvall. I november/december verkar fartyget göra ett längre uppehåll i Malmö, komplicerad lastning eller underhåll. När de når Stockholm avmönstrar hela 16 st i besättningen inklusive min far. Han har nu åter fått uppleva skärgården i Stockholm, så vackert tycker han att han bosätter sig här om ett par år. Under denna period verkar inte finnas någon tid för att gå till någon tysk hamn så detta fartyg kan uteslutas från det.

Evert fick efter en månad i Stockholm läsa om att hans tidigare fartyg S/S Hermod torpederats i Holland och flera i besättningen omkommit. Kanske detta är orsaken till att han väntar ända till juni innan han ger sig ut till sjöss igen. Gunnar stannar en månad i Stockholm, den 19:e mars 1943 påmönstrar han igen på S/S Rota, denna gång bär det iväg till Göteborg.

Det finns en Mogen Bang som skriver om detta fartyg. Han nämner att under kriget gick fartyget mellan Storbritaninen och Island. Är det detta fartyg som min mamma minns Evert berättade om när han nämnde Island ?


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

De fartyg som gick i Östersjön har jag sett de varit lastade med virke, vet också att kol behövde importeras.

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe Industri produkter, Virke
Stockholm Vete, Kaffe, Socker, Stål, koks Virke, Malm

Även detta fartyg kommar att gå ett tragiskt öde till mötes.


Advertisement / Annons:


Krigshändelser:

Det är fortsatt oroligt i världen.

Januari 1943, Casablancakonferensen hålls mellan USA, Storbritanien och Frankrike:

USA United Kingdom France

Mer att läsa om Casablanca konferensen på Wikipedia:

April 1943, En av Sveriges svåraste olyckor inträffar när den svenska ubåten Ulven går på en mina under en övning:

Sweden      

1943 april: , läs mer på Wikipedia:

Efter ett långt sökande hittas ubåten, inga överlevande.


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Stockholms Rederi AB Svea (1871-1957)

Arkivet efter Stockholms Rederiaktiebolaget Svea (1871-1957) förvaras hos Centrum för Näringslivshistoria. Arkivet levererades till Föreningen Stockholms Företagsminnen i oinventerad och osorterat skick i omgångar under åren 1984 - 1987. Handlingarna gicks genom och förtecknades år 1991. I arkivet återfanns handlingar från ytterligare två arkivbildare: AB Siljarederiet (1957-1971) och Silja Line AB (1971-1981). AB Siljarederiets arkiv är ofullständigt och består mestadels av protokollskopior, bilagor till protokoll och föredragningslistor. I övrigt finns det bara en volym innehållande räkenskapsmaterial. Silja Line AB representeras med ett mindre antal volymer indelade i A, F och G serierna. Materialet är ofullständigt och det förekommer kronologiska och tematiska luckor inom serierna. Stockholms Rederiaktiebolaget Svea, allmänt känt som Sveabolaget, grundades år 1871. Affärsidén var att bedriva såväl närtrafik som världssjöfart. Sveabolagets vita båtar hade ett stort S på skorstenarna och la till vid Skeppsbrons kajer i Stockholm. Efter första världskriget inledde Sveabolaget och de två finska rederierna FÅA (Finska Ångfartygs Aktiebolaget) och Bore ett samarbete som gick under namnet De Samseglande. När antalet resenärer mellan Sverige och Finland ökade i mitten av 1950-talet bildade man 1957 ett dotterbolag med namnet AB Siljarederiet (OY Siljavarustamo). Nya trafiklinjer öppnades och nya passagerar- och bilfärjor inköptes och sattes in. Allt eftersom efterfrågan på större utrymmen och bättre komfort steg ökade takten av utveckling, vilket ledde till en omfattande omorganisation 1970 då ett nytt ramavtal upprättades mellan De Samseglande. Bolagets namn ändrades till Silja Line och båtarna försågs med en ny logotyp i form av en blå säl. Den nya bolagsordningen trädde i kraft i slutet av 1971. Utvecklingen skjöt fart. Man upprättade nya morderna terminaler och satte in allt större och snabbare båtar i reguljär trafik. Vid 1970-talets mitt koncentrerades sjöfarten till två huvudlinjer, Stockholm-Mariehamn samt Stockholm - Helsingfors. Borebolaget drog sig ur samarbetet 1980 medan Sveabolaget och EFFOA fortsatte att jobba ihop framt till 1981 då Sveabolaget träder ur och övergår i till annan verksamhet medan en ny aktör, Johnsson Line AB, träder in som hälftenägare (tillsammans med EFFOA). År 1991 sker slutligen en sammanslagning mellan EFFOA och Johnson Line AB och Silja Line blir en del av den nybildade bolaget EFFJohn International.
Kredit: Riksarkivet

Fartyg:
S/S Rota

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Besättning Sjömansrulla Stadsarkivet Stockholm  
Go Back to content

Go Back
Nästa: Everts vän Skepparen

Advertisement / Annons: