Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

22, S/S Hermod torpederas, 13/3 - 1943:

Evert avmönstrade från S/S Hermod i juli 1942. 5 månader senare samma år står en ny besättning redo, de påmönstrar i Stockholm den 12:e december. Deras öde på denna seglast blir dramatisk och flera omkommer.

Tillhör Sthlms. Red. AB Svea i Stockholm.

Angjorda hamnar är delvis okända

S/S Hermod
Fotograf: Okänd
Ägare:/1919-43/: Stockholms Rederi AB Svea. Hemort: Stockholm.
Kredit: Fo213285Digitaltmuseum

Det här är det enda fartyget Evert tjänstgjorde på två gånger. På denna ödesstigra resa är han dock på ett annat fartyg, men säkerligen några av hans kamrater är ombord.

Man kan undra om Evert var i Östersjön eller om han också gjorde dessa farliga resor som nu denna då fartyget blir torpederat.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Torpedering av S/S Hermod 1943:

Netherland

Fartyget S/S Hermod blir torpederat då Evert tjänstgör på fartyget S/S Rota.

Utdrag från hemsidan ”Fakta om fartyg” 1942.
"Ingår i samma konvoj som Grängesbergsbolagets malmfartyg C F LILJEVALCH som torpederas och sjunker på ca 30 sekunder. Några av de få överlevande räddas ombord på HERMOD."


Hamnarna som S/S Hermod angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19421212 Stockholm 4, 19430313 Cuxhaven
2, 1943 Kiel kanalen 5, 19430320 Helsingborg
3, 19430313 Nederländerna, torpederad

From sjörullan har ett par hamnar kommit fram, fler finns på rutten fartyget hann att göra.

Jag har inte fått fram alla hamnarna som fartyget angjorde. Jag kan dock tänka mig att de lastat av råvaror såsom järnmalm i Rotterdam och tagit ombord kol för att transportera hem till Sverige. På återresan råkar de ut för denna torpedering.


Advertisement / Annons:


Torpedering av S/S Hermod 1943:

Netherland

I mars 1943 då Evert just mönstrat av ett senare fartyg, S/S Rota, i Östersjön händer detta. Hans tidigare fartyg han tjänstgjorde på S/S Hermod blir torpederad utanför Rotterdam, bara 5 månader efter att han lämnade fartyget. Enligt uppgift var hon lastad med kol, Sverige hade ett stort behov av kol till stålindustrin så det låter rimligt.

Strax efter pappa mönstrat av fartyget Rota kommer nyheterna: Fartyget S/S Hermod har torpederats och sänkts. Det sker den 13:e mars 1943 utanför Holland, av 20 man överlever 16. Nu är det tredje fartyget Evert varit stationerat på som sänks med katastrofala följder, det är mindre än 5 månader sedan han lämnade fartyget. Evert börjar nog tänka om nu och fundera på något mindre riskfyllt yrke. Men arbeten är säkerligen svåra att få tag i så det lättare sagt än gjort.

Utdrag från hemsidan ”Fakta om fartyg”

”1943 03 13. På väg från Rotterdam till Hälsingborg torpederas HERMOD utanför Terschelling på den holländska kusten. Fartyget sjunker inom ett par minuter. Hela besättningen hann inte i livbåtarna utan en del fick kasta sig i vattnet där de sedan blev räddade av sina kamrater. Fyra personer omkom, däribland den kvinnliga städerskan. De sexton överlevande bärgades av en minsvepare som landsatte dem i Cuxhaven.”

Jag fick mycket hjälp av han som har sidan "Fakta om fartyg" när jag för många år sedan började forska om fartygen som Evert varit på. Länken till hans hemsida hittar du här på länksidan.

Till höger, tidningsurklippet vi hittade långt efter pappas bortgång i hans lilla minnesask. Antagligen skeppskamrater till pappa.

Här finns mer information om torpederingen på Wreck site:


Torpedering av S/S Hermod 1943, de omkomna:


Där kan man läsa att hon sänktes av en MTB-boat (MotorTorpedBåt) i Engelska flottan. Sjömännen blir sedan räddade av flottans minsvepare och blir avsatta i Cuxhaven, det låg på av Tyskland ockuperad mark så antagligen var minsveparen från Tyskland. Cuxhaven är markerad på kartan ovan.

Besättningen:

Jag har nu hittat en sjömansrulla för fartyget S/S Hermod under den period då den torpederas, jag kan därifrån få fram besättningen och några hamnar. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Not
Befälhavare Georg Sterling 1885 Kristianopel 1 20/3 43
1e Styrman John Olsson 1894 Tommarp 2 20/3 43
2e Styrman Erik Gustafsson 1900 Åmål 3 20/3 43
Övermaskinist Erik Eriksson 1885 Harmånger 4 13/3 43 omkom
Maskinist Axel Olofsson 1880 Visby 5 20/3 43
Steward Alfons Eriksson 1891 Stockholm 6 13/3 43 omkom
Kokerska Lydia Rekola 1894 Finland 7 20/3 43
Städerska Majken Fahlberg 1919 EskilstunaRyda 8 13/3 43 omkom
Matros Oskar Olsson 1897 Karlshamn 9 20/3 43
Matros Nils Pettersson 1920 Jonstorp 10 20/3 43
Matros Edvin Gustafsson 1914 Kristianopel 11 20/3 43
Lättmatros Ragnar Wahlström 1924 Finland 12 20/3 43
Jungman Ture Bengtsson 1923 Mjällby 13 20/3 43
Jungman Nils Palmqvist 1924 Stockholm 14 20/3 43
Donkeyman Sven Svensson 1886 Karlskrona 15 13/3 43 omkom
Eldare Birger Lund 1920 Danmark 16 20/3 43
Eldare Ture Johansson 1914 Uddevalla 17 20/3 43
Eldare Karl Andersson 1908 Norrköping 18 20/3 43
Lämpare Karl Bäckström 1907 Sundsvall 19 20/3 43
Maskinelev Erik Fallström 1922 Mönsterås 20 20/3 43

Här kan jag få fram vilka de andra i besättningen var under den resa med S/S Hermod när den torpederades. Var det några där som var kamrater till Evert ? Han träffade Donkeyman Sven Svensson och Övermaskinisten på en tidigare resa med detta fartyg. Erik Gustafsson hade Evert också träffat på detta fartyg tidigare, han klarar sig dock. Lite märkligt med denna sjörulla är att den ser ut att vara efterkonstruerad, det står också att kaptenen upprättat denna över besättningen vid fartygets förolyckande den 13/3 1943. Blev originalet så skadat vid torpederingen eller hamnade i vattnet och därför kaptenen skrev en ny, den behövs för att besättningen skall få ut sin ersättning. Eldaren Ture Svensson är påmönstrad som eldare på denna resa, en gammal bekant till Evert från både fartyget S/S B O Börjesson och en tidigare resa med S/S Hermod. Ture har lyckan att överleva torpederingen, undrar om de träffades framöver igen ?

11 besättningsmän påmönstrar den 12/12 1942 i Stockholm, de andra 9 påmönstrade redan i februari samma år.

Som ni ser på listan av de omkomna har en man titeln Donkeyman. Lät ju som en mycket negativ titel på en sjöman, jag hade dock aldrig hört det tidigare så sökte och fann detta:

Det var inte så negativt som det lät, han var förman för maskinpersonalen.

S/S Hermod torpederad

De som omkommer är:

Övermaskinist
Erik Georg Eriksson, född 1885

Steward
Nils August Alfons Eriksson, född 1891

Donkeyman
Sven Wilhelm Svensson, född 1886

Städerska
Majken Viola Fahlberg, född 1911

Utdrag ur boken Svenskt Sjöfolk i krig och fred (1947), Hermod torpederingen:

"På väg från Rotterdam till Hälsingborg torpederades Hermod på natten den 13 mars 1943, när fartyget var utanför Terschelling på holländska kusten. Anfallet kom fullständigt överraskande, och besättningen måste omedelbart sätta en av livbåtarna i sjön. Hermod sjönk på ett par minuter, så att de som inte hunno komma i båten måste kasta sig i vattnet, varifrån de sedan plockades upp i livbåten. I denna räddades 16 personer. De fyra omkomna befunno sig under däck vid explosionen och hunno aldrig komma upp på däck. En eldare hade kort före torpederingen gått upp på däck i ett ärrende, vilket räddade hans liv. De 16 överlevande omhändertogs av en minsvepare, som landsatte dem i Cuxhaven."


Malmfartygen och Rotterdam:

Man blir ju lite förvånad av att läsa att fartyget sänks utanför Holland. Jag har ju informationen att sedan Tyskland ockuperade Norge och Danmark upprättade de en minavspärrning över Skagerack, det omöjliggjorde för fartygen att passera ut mot Atlanten efter år 1940.

Detta har gjort att de historier pappa berättade verkade vara fel, till ex att han besökte Rotterdam och såg offren efter napalmbombningrana. Nu äntligen förstår jag hur det hänger ihop. Det här fartyget Hermod gick ju bevisligen både i Östersjön och till Rotterdam, då måste fartyget passerat Danmark på något sätt. Förklaringen är Kiel kanalen hur otroligt det än låter, den går ju igenom Tyskland.

Kiel kanalen kontrollerades av Britterna genom minavspärrningar, även fast Kiel kanalen ligger på tysk mark. Sverige hade ett avtal med England och en bank om att få använda Kiel kanalen i begränsad omfattning, men det var med stor risk. Brittiska flygvapnet bevakade och sänkte många civila fartyg i detta område, likaså Brittiska torpedbåtar, dessutom alla minor som fanns utlagda. Det var ju just detta som hände S/S Hermod, den blev torpederad av en Brittisk torpedbåt (enligt Ship wreck). De blev sedan räddade av antagligen en tysk minsvepare och avsatta på mark ockuperad av Tyskland. Se det som en teori än så länge från mig tills jag får fram fakta.

Här finns information på Wikipedia om Kielkanalen och malmfartygen:

Evert berättade flera gånger om när han angjorde Rotterdam efter en bombning. Staden hade utsatts för napalmbombning. Vid lastningen av fartyget gick Evert runt i hamnområdet, där fick han se hur folk hade bränts inne i skyddsrummen av asfalten som tagit eld. Skyddsrummen var stora betongringar de delvis grävt ned i marken som splitterskydd. Det här fartyget gick på den rutten så det kan vara den här resan. Men inte något av de större anfallen enligt listan nedan.

Några bombanfall jag läst om:

19400514: Tyskland inleder napalmbombningarna mot Rotterdam.

19430331: ”Den glömda bombningen”. US air force bombar Rotterdamms ytterkanter, framför allt hamnen och industrianläggningar.

Utöver detta så bombades Rotterdam av England och USA vid 128 tillfällen.

Mer information från Wikipedia:

Att Sverige levererade malm till Rotterdam som var ockuperat av Tyskland gav svenska handelsflottan många fiender. I Östersjön fanns Rysslands flotta och flyg som sänkte svenska handelsfartyg, i ett fall tror man enligt artikeln ovan att den svenska besättningen blev tillfångatagen och avrättade i Ryssland. Så Östersjön var dfinitivt inte tryggt. Närmade man sig Atlanten och till ex Rotterdam fanns där Brittiska flottan och flyget som också sänkte handelsfartyg på den rutten. Det är ju svårt att förstå att de samtidigt gav Sverige tillstånd att använda Kiel kanalen.

I artikeln om Dödsfarten ovan på Wikipedia ovan nämns också malmfartygen och hur snabbt de sjönk. Detta berättade också Evert om flera gånger:
"Malmfartyg var farligt att tjänstgöra på då de sjönk direkt om de gick på en mina eller blev torpederade".

Jag trodde inte han själv hade tjänstgjort på malmgående fartyg, men ser ju nu att han kanske mer än en gång gjorde det. Ett annat fartyg han var på, S/S Bele angjorde ju Luleå och lastade antagligen järnmalm, kan det fartyget också ha gått till Rotterdam ?

Vilka enorma och farliga äventyr min far var ute på. Jag förstår han tyckte det var spännande, men det var med livet som insats !

Antagligen finns här en del detaljer som är fel, men just nu ser det ut så här.

När jag letade information om det jag skrivit ovan hittade jag också denna länk om kullagersmuggling. Sverige var ju neutralt under kriget och sålde och importerade varor till de flesta länder. Malm till Tyskland och sedan var det kullager som SKF i Sverige var bland de bästa i världen på att tillverka. England köpte dessa kullager bland annat, de kördes med snabbgående motortorpedbåtar från Lysekil till England.

Mer information från Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Stockholms Rederi Svea, Stockholm

Fartyg:
S/S Hermod, Stockholm

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tidningsurklipp Svensk Handelssjöfart SjöfartstidningenWikipedia
Förlisning Svensk Sjöfolk i krig och fred tryckt år 1947
Besättning Sjömansrulla Stadsarkivet Stockholm  
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Maria Gorthon

Advertisement / Annons: