Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Twitter @AstrofriendLars

Follow Astrofriend

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

5, M/S Canton:

Efter drygt 4 månader i hamn i Göteborg har Evert fått hyra på M/S Canton.

Tjänstgöring    
Från: 29/12 - 1938 Göteborg
Till: 5/10 - 1939 San Francisco

Mitt i iskalla vintern i Göteborg ger sig Evert ut på sitt största äventyr av alla till sjöss. Som jungman på fartyget M/S Canton tillhörande rederiet AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet. M/S Canton anlände till Göteborg den 3:e december efter ha gjort sin tidigare färd i Stilla Havet, sista etappen var från Åalborg i Danmark. Fartyget har då legat 26 dagar i hamn innan Evert går ombord. Evert går ombord den 29:e och dagen efter ger sig fartyget av och färden går mot Asien och Stilla Havet. Tänk er vilket även tyr för en 19-åring !

Fartyget är 16 år gammalt när han mönstrar på.

M/S Canton:
5783 ton
Evert mönstrar på som jungman på fartyget.

Besättning:
3 styrmän (2 i östersjöfart)
3 maskinister (2 i östersjöfart)
1 telegrafist
8 maskin
4 kökspersonal
Befälhavare: Bror Gustaf Torssell

Farvatten: V.

Fartygets hemort är Göteborg och tillhörde A/B Svenska Ostasiatiska Kompaniet (Swedish East Asiatic Co Ltd). Detta var det största fartyget pappa tjänstgjorde på 9370 dwt och 134 meter lång. Nästan alla fotografierna från den tiden pappa var till sjöss kommer från just detta fartyg. Kanske han köpte sin första kamera inför denna resa som han redan visste skulle bli något alldeles speciellt. Tur för oss som får chansen att följa Evert hur han reste och vad han upplevde.

I Everts sjötjänstkort har jag hittat uppgifter om hans hyra det vill säga ersättningen till sjömanshuset var 5.62 kr. Hans månadslön bör ha varit 540 kr och då ingick fri mat och bostad. Sedan skall efter det kriget inlets tillkommit en extra ersättning på allt mellan 50% till 300% beroende på vilka farvatten ocjh risker som fanns. Jag tror en normal årslön de här åren var 1000 till 1500 kr. Tiden han var i hamn mellan fartygen hade han antagligen ingen ersättning eller i varje fall mycket lägre. Men låter ändå som att han hade en bra ekonomi, han behövde ju inte betala för bostad och mat då han var på fartygen.

Anders berättar:
"Så var det när man hade hyra på fartygen. Jag blev med tiden fast anställd och hade då även ersättning för tiden mellan fartygen. Fick då också ersättningstillägg för hyra och mat."

Sv. Ostasiatiska Komp:s M/S Canton lastar, 1928. Kredit:
Sv. Ostasiatiska Komp:s M/S Canton lastar, 1928.
Digitaltmuseum
Fotograf: Okänd

Här ligger fartyget M/S Canton och lastar i Göteborgs inre hamn för att senare ge sig iväg på en ny resa. Året är dock 1928, 10 år innan Evert ger sig iväg med M/S Canton, fartyget var då endast 6 år gammalt.

Mer data om fartyget (boken The world's merchant fleets 1939):

Gross weight 5783 ton dead weight 9370 ton
length 440 feet
breadth 56.2 feet
depth 26.3 feet
speed 13 knots.

1 fot är ca 0.3 m (anm. Lars).

Mats Pilhem berättar:
"Maskineri 2 st 4-takts enkelverkande 6-cylindriga Götaverken dieslar. Sjösatt år 1922 och byggd av Nyavarvsaktiebolaget Öresund, Landskrona, Sweden. Senare Öresundsvarvet."

"Studerar man bilder på fartyget från olika år kan man se hur de förstorat skorstenen för att det ska se pampigare ut."

Här kan du besöka Mats hemsida Kommandobryggan, en guldgruva för den som söker information om gamla fartyg. Se sidan där alla länkar är samlade.

När jag studerar bilder på fartyget har jag kunnat bekräfta att pappas bilder är från just M/S Canton och även se var på fartyget de är tagna. Ett par bilder står det till och med Canton på, men jag visste inte om de bilderna hörde ihop med de andra.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på denna sida.

Utdrag ur boken Svenskt Sjöfolk (1947), Canton historik 1932 - 1939:

I denna bok fann jag lite historia om fartyget åren innan Evert går ombord.

"Canton var ett märkesfartyg i den svenska sjöfartens historia. Det var nämligen första fartyg över 10.000 ton som byggts i Sverige. Canton sjösattes vid Öresundsvarvet i Landskrona den 24 september 1921 och levererades till Svenska Ostasiatiska Kompaniet den 19 januari 1922. Vid leveransen var Canton den svenska handelsflottans näst största motorfartyg och landets till storleken fjärde fartyg. Sin första resa anträdde Canton den 23 januari 1922 från Göteborg och kom den 8 juli åter hem efter besök i både Yokohama, Kobe och Vladivostok.
 Vid den katastrofala jordbävningen i Yokohama den 1 september 1923, då denna stad nära nog jämnades med marken och tusentals människor omkommo, erhöll Canton, som vid tillfället låg i Shanghai, telegrafisk order från rederiet att vara behjälplig med transporter av livsmedel och förnödenheter till de nödställda i de av jordbävningen härjade områdena.
 I Suezkanalen kolliderade Canton i april 1925 med brittiska ångaren Rhesus, varvid den senare, som bar skulden till olyckan, erhöll stora skador och måste sättas på land för att ej sjunka. Även Canton skadades och fick bl. a. förpiken vattenfylld.
 I maj 1932 tvangs Canton på grund av en häftig monsun taga en sydlig route och tog vägen genom åttagraderskanalen mellan Minicoi och Maldiverna. Därunder strandade Canton på ett korallrev vid ön Uleguna i Maldivernaögruppen. Rederiets motorfartyg Nagara övertog Cantons tio passagerare och efter fyra dygn flottogs Canton med en del skador. I juli kom Canton hem för reparation. Varven slogs om arbetet just då och reparationen gick till Nakskovs varv i Danmark, vars anbud var nära 100.000 kr lägre än det lägsta anbudet. Reparationen var ganska omfattande och tog 33 dagar i anspråk.
 Befälet fördes de första åren av S. W. Holberg, som förde Canton till 1937, varefter han övertog Nagara och 1939 avled ombord på detta fartyg på väg till Japan. Från 1937 till dess sista resa fördes Canton av kapten G. Torsell."


Besättningen:

Sjömansrullan för denna resa ligger på botten efter fartyget torpederats utanför Ilands kust. Den som sträcker sig fram till december 1938 finns dock. Där kan man finna en lista över normalbemanningen:

Besättningen är normalt utöver befälhavaren minst:
3 styrmän
3 maskinister
1 telegrafist
9 man på däck
8 man i maskin
4 kökspersonal
(2 styrmän och 2 maskinister i östersjöfart)

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Befälhavare Bror Gustaf Torsell 1888 4/8 40 fartyget torpederat
1e Maskinist Edvin Andersson 1884 4/8 40 fartyget torpederat
2a Motorman E K Nilsson 1907 418
Lättmatros Alf Gustaf Erland Eriksson 1917 548
2a Motorman Carl Ragnar Ottosson 1906 454
Lättmatros Bengt Ingemar Hagelin 1919 539  
Steward Knut Algot Åström 1893 326
Jungman Evert Karlsson 1919 Ryda 67 21/4 38

Tyvärr är detta all information jag fått fram. Men man är ju jätteglad för att pappa steg i land i San Francisco och bytte till ett annat fartyg där. Se också sidan om M/S Canton då hon sänks av en torped. Troligen var många av de sjömännen med även på denna resa.


Hamnarna som M/S Canton angjorde:

Sweden Germany Netherland Algeria Egypt Malaysia
Philippines Japan China USA    

Positionerna kommer från rederiets positionslista, det är avgångsdatum i kartan.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

nr Ankommer Hamn dagar i hamn Avgår dagar till havs
1, 19381203 Göteborg, Evert går ombord 29/12 27 19391230 1
2, 19381230 Hamburg 7 19390107 1
3, 19390108 Rotterdam 1 19390109 3
4, 19390109 Passerar Finisterre     4
5, 19390116 Alger 1 19390116 5
6, 19390121 Port Said 1 19390121 1
7, 19390122 Suez 1 19390123 1
8, 19390123 Ras Mallap, 3000 ton 4 19390127 2
9, 19390129 Port Sudan, 110 ton £. 210.- 1 19390129 3
10, 19390201 Passerar Aden     8
11, 19390209 Passerar Galle     5
12, 19390214 Singapore, £. 62.- 1 19390215 3
13, 19390218 Miri, 467 ton olja 1 19390218 3
14, 19390221 Manila 1 19390222 6
15, 19390301 Yokohama 1 19390302 2
16, 19390304 Kobe 2 19390306 1
17, 19390306 Osaka 1 19390306 3
18, 19390309 Dairen 23 19390401 5
19, 19390406 Hongkong 1 19390406 3
20, 19390409 Manila 1 19390410 2
21, 19390412 Siain 3 19390415 2
22, 19390417 Dumaguete 1 19390418 1
23, 19390419 Pulupandan 2 19390421 1
24, 19390422 Calibo 1 19390423 1
25, 19390424 Manilla 4 19390428 2
26, 19390430 Gubat 1 19390501 15
27, 19390516 pos. N. 31.5, V. 170     9
28, 19390525 Los Angeles 2 19390527 2
29, 19390529 San Francisco 3 19390601 3
30, 19390604 Portland 5 19390609 1
31, 19390609 Astoria 1 19390609 1
32, 19390610 Tacoma 9 19390619 2
33, 19390621 Portland 4 19390625 9
34, 19390703 pos. N. 49.5, V. 170     12
35, 19390715 Chefoo 4 19390719 2
36, 19390721 Shanghai 9 19390730 3
37, 19390802 Hongkong 5 19390807 2
38, 19390809 Manila 1 19390810 1
39, 19390811 Gasan 4 19390815 1
40, 19390815 Catanauan 1 19390816 2
41, 19390818 Dahican 1 19390819 1
42, 19390819 Siain 2 19390821 1
43, 19390821 Lalawigan 1 19390822 1
44, 19390823 Masbate 2 19390825 1
45, 19390826 Bugo 3 19390829 2
46, 19390831 Manila 2 19390902 14
47, 19390916 180 grader, datumlinjen     13
48, 19390929 San Francisco, Evert mönstrar av 5/10 8 19391007  

Nu äntligen har jag fått tag i positionslistor under krigsåren. Med den nya positionslistan ökade antalet besökta hamnar från 27 till 47. Dessutom var uppgifterna så detaljerade att jag kan beräkna hur många dagar de var i respektive hamn och hur många dagar det tog till nästa destination. Med stor spänning kan jag nu följa i detalj sista delen av resan innan Evert mönstrar av fartyget. När jag tidigare diskuterat de okända hamnarna med min vän Hans (som också var Everts arbetskamrat) så drog han sig till minnes att Evert nämnt Port Arthur i samband med Kina. Jag googlar på det namnet och ser att det fanns en sådan hamn i nordöstra Kina, det är nära Dairen och Cheffo, kanske rentav en av de hamnarna, får undersöka vidare. När de skriver position 180 grader antar jag det är en markering att de passerar datumgränsen, då förskjuts ju tiden en dag framåt eller bakåt.

Mer information om Port Arthur (Lushunkou district) på Wikipedia:

Det står några noteringar i positionslistan som jag frågar Anders vad de kan betyda. Anders har varit styrman på några fartyg, ca 25 år senare.

Anders förklarar:
"När jag jobbade på lastbåtarna sände vi uppgift om position, bränsleåtgång, dygnsdistans och tid för ankomst till lotsplats (ETA) en gång per dygn via kortvågsradio (på långresorna). Jag förstår inte uppgifterna om antal ton. Innan vi avgick från kaj noterades bl.a djupgående, mängd färskvatten, bränsle (bunkerolja). Detta brukade jag notera (3:e styrmans uppgift)."


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Göteborg Vete, Havre, Kaffe, Kol Industri produkter, Virke
Hamburg Råg, Havre, Kaffe, Bomull, Ull, Kautschuk, Virke Industri produkter, Socker
Rotterdam Råg, Havre, Kaffe, Socker, Bomull, Ull, Kautschuk, Virke Socker
Alger   Fosfat
Port Said    
Suez    
Ras Mallap    
Port Sudan    
Miri   Kokosblast
Manila   Kokosblast
Osaka    
Dairen    
Hongkong    
Gubat    
Los Angeles Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull, Kautschuk Vete, Havre, Virke, Bomull
San Francisco Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull, Kautschuk Vete, Havre, Virke, Bomull
Astoria Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull, Kautschuk Vete, Havre, Virke,
Portland Råg, Havre, Kaffe, Socker, Ull, Kautschuk Vete, Havre, Virke
Chefoo    
Shanghai    

Jag vet i varje fall att vid förlisningen bar hon tackjärn, linfrö och oljekakor i sin last.


Advertisement / Annons:


Evert stiger ombord på M/S Canton, december 1938:

Sweden

Fartyget M/S Canton kom senast från Åalborg i Danmark och gick in i Göteborgs hamn 3:e december 1938. Den 29/12 går Evert ombord och redan dagen efter kl 8:30 på morgonen lämnar fartyget hamnen. Fartyget låg länge i Göteborgs hamn, antagligen behövdes en grundlig servide efter kanske ett år ute till havs från föregående resa. Nu är fartyget lastat med nytt gods som skall levereras till olika hamnar utmed Stilla Havet. Vad man kan se på bilderna är det en riktigt bister kall vinter. Evert har antagligen köpt sig en kamera inför denna resa, för just denna resa med M/S Canton har vi många foton från som Evert efterlämnade sig. Men 1938, är det inte ganska oroligt i världen då? Undrar om Evert förstod vad som skulle hända i världen den kommande tiden. Det blir starten av Andra Världskriget! Hur roligt är det då att vara ute till sjöss med ubåtar och annat som försöker sänka ens handelsfartyg?

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Här sitter Evert som 3:e person, nog ser de lite frusna ut. Men de behöver inte vänta många veckor innan de kommer ned på sydliga breddgrader och kanske har det motsatta problemet, alldeles för hett.

Klockan ser ut att vara kvart i sex, på morgonen.

Nu med den fina gamla boken Svenskt sjöfolk tror jag mig se att person 2 är Karl Bertil Lorenz. Han hade tjänst som andre kock och är bara 18 år här. Han är en av de personer som omkommer då M/S Canton blir torpederad 20 månader senare.

Nu med hjälp av min nya kamrat Börje som forskat mycket runt fartyget M/S Canton och förste maskinisten Edvin. Det kan det vara Edvin som är personen längst till vänster. Se mer i slutet av denna sida där Börje berättar.

Lars-Åke (min kusin) berättar:
"Vi hade vakt i 4 timmar och ledigt i 8. Hundvakten var mellan kl 12 och 4 på natten."

Lars-Åke var ute till sjöss åren omkring 1955 till 1965.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Man kan undra vad han fick utföra för arbetsuppgifter på detta fartyg. Han är fortfarande jungman och de brukar utföra de enklaste mest slitsamma arbetena. Det här är hans 3:e fartyg han är ute på och snart avancerar han, kanske redan under denna resa som han är ute på i 10 månader.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Förut med det nedisade ankarmaskineriet. Det här bör vara i början på januari 1939.

Evert (min pappa) berättade någon gång:
"Vi fick knacka bort isen med hammare."

Kanske det var på detta fartyg.

Jag har nu år 2020 erhållit kompletta positionslistor och vet mycket detaljer om hur resan går från dag till dag.


M/S Canton angör Hamburg, december 1938:

Germany

Från Göteborg till Hamburg är det inte långt och den etappen klaras av på ett drygt dygn. Kl 22 på natten den 31/12 lägger fartyget till i Hamburgs hamn. De stannar i hamnen i 7 dygn, antingen för att de har myckat att lossa eller lasta, men kan ju också bero på att det är kö för att angöra lastbryggan.

Jag hittade en mycket intressant video på YouTube, det är museet i Hamburg som har restaurerat en film från hamnen och den är filmad år 1938. Den berättas på engelska och man får under 30 minuter massor av information om fartyg och de olika hamnarnas funktion.

Hamburgs museums film om Hamburg från 1938:

Filmen är inspelad bara några månander innan Everts fartyg angör hamnen. Det är så att man nästan kan tro att han dyker upp där. Några svenska fartyg nämns i filmen men inga fartyg jag känner till. Väldigt intressant att se hur de olika arbetena utförs i hamnen. Efter denna film är det inte långt till kriget börjar, antagligen blir de flesta byggnader vi ser här sönderbombade under åren som kommer. Evert kan ha besökt Hamburgs hamn med andra fartyg i början på 1940-talet. En mycket farlig resa genom Kielkanalen i så fall, Skagerrak var avstängd av tyska minor.

Jag har hört en historia nyligen från en arbetskamrat till Evert. Den utspelar sig i en hamn i Tyskland. Om det hör hemma till det här fartyget vet jag inte, men det skulle kunna vara så.

Evert berättar (år 1974):
"När vi angjorde en hamn i Tyskland så hade hamnkaptenen något han ville få reda på. Jag gick mot fartyget för att hämta något befäl som kunde hjälpa honom. Jag svarade då med mycket dålig tyska "Einer stunde", jag ville säga om en kort stund, men det betydde ju om en timme. Hamnkaptenen blev rasande."

Mer att läsa om Hamburg:


M/S Canton angör Rotterdam, januari 1939:

Netherland

Även till Rotterdam i närliggande Nederländerna är det en kort sträcka, dagen efter avgången från Hamburg är de framme och angör hamnen på förmiddagen 8/1. Härifrån avgår de redan nästa dygn på eftermiddagen. De ger sig nu ut mot Atlanten och passerar Finisterre i Spanien den 9/1 1939.

Mer att läsa om Rotterdam:


M/S Canton angör Alger, januari 1939:

Alger

Det är fortfarande januari när M/S Canton angör hamnen i Alger den 16/1 kl 8. Korten som kommer här bör vara från den hamnen.

Evert i livräddningskransen, men än skall inte fartyget gå under! Korten är tagna på akterdäck och vi ser förut. Man ser några slangar eller rör gå ned i lastutrymmet. Kanske lossas eller lastas spannmål?

Tacksamt att fartygets namn och dess hemmahamn står på livräddningskransen när jag nu många år senare skall lista ut var och när dessa kort är tagna.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Det som är roligt med dessa kort är att det inte bara är personer på dom utan de visar delvis vad de gjorde ombord på fartyget. Så brukar jag också fotografera, det går några år och sedan kanske inte den typen av arbete finns kvar. Då är det försent att fotografera och man är tacksam för de gamla kort man har.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Här ligger de i hamn, ser inte så där överdrivet varmt ut. Kanske det är i Medelhavet och hamnen Alger den 16:e januari.

En av Everts kamrater på M/S Canton, jag kanske kan få fram besättningslistor för denna färd framöver. Men svårt att veta vilken som är vem, dock är de inte så många så man kan nog med ålderns hjälp skilja de åt. Mest folk var det i maskin, 8st. Befälen skiljer man också lätt från de övriga. De i köket har andra uniformer.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Här har Evert fotograferat ett annat fartyg i hamnen, ganska likt M/S Canton. Lastning eller lossning av gods ser ut att ske.

Mer att läsa om Alger:

Statue

Evert hade en byst av en negress stående på en träplatta på sitt skrivbord när jag växte upp. Jag trodde det var något som pappa köpt på någon av sina resor till sjöss. Min syster tror dock den är köpt i Sverige på 1950/60-talet. De var populära här då. Kanske han köpte den mer som ett minne från tiden till sjöss.

Min leksakbåt, mini M/S Canton 1960 Fotograf: Evert Karlsson

När jag var i 2-årsåldern fick jag en stor plastbåt att ha i badkaret av pappa, den såg ut som fartyget M/S Canton i mina ögon. Här har aktre delen av den kommit med på foto. Säkerligen köpt av pappa just för att den såg lite lik ut M/S Canton. Vit överbyggnad och med blått skrov.

Nu är det i mitten på januari år 1939 och Europa blir allt oroligare. Tyskland hotar med krig och snart kommer många handelsfartyg torpederas och sänkas.

Från Alger ger de sig av den samma dag kl 18, endast 10 timmar i hamn. De går nu mot Egypten och Suezkanalen.


M/S Canton angör Port Said, januari 1939:

Egypt

Port Said:

Fartyget ankommer Port Said den 21/1 på eftermiddagen, ligger i hamn några få timmar. Hamnen ligger vid norra Suezkanalens inlopp och de ger sig nu ut på Suezkanalen.

Lars-Åke berättar:
"I Port Said fick man låna en strålkastare som ställdes i fören när man gick igenom Suez kanalen."

Mer att läsa om Port Said:


Suez kanalen, en framåtblick:

Passagen i Suez kanalen satte ett djupt intryck på Evert. I mars år 1992 ger han sig iväg åter till Egypten och Suez kanalen, nu som en semesterresa. Det har gått 53 år sedan förra besöket.

Av korten att dömma ser det ganska sig likt ut på vissa platser.

Evert besöker Egypten och Suez kanalen år 1992 Fotograf: Evert Karlsson

Han ger sig också ut med flodbåten för en längre tur på Suez kanalen.

Evert besöker Egypten och Suez kanalen år 1992 Fotograf: Evert Karlsson

Det ser fantastiskt likt ut från de gamla svart/vita filmerna jag sett från gamla reportage om Nilen.

Evert besöker Egypten och Suez kanalen år 1992 Fotograf: Evert Karlsson samling

Det finns mycket att se i Egypten, han reser till Konungarnas dal och sedan till de stora pyramiderna. Kanske han såg pyramiderna på håll redan år 1939 från däck när han passerade på Suezkanalen.

Den här resan till Egypten och Suez kanalen måste ha återuppväckt många gamla minnen. Även jag och Gunilla vill åka hit någon gång, vi får se när det kan bli av. Vi är inte lika våghalsiga som Evert utan väntar på att oroligheterna lugnar ned sig. Vad säger dom ? "Fegisar får inte lika kul"

Mer att läsa om Suezkanalen:


M/S Canton angör Suez, Ras Mallap, Port Sudan, januari 1939:

Egypt

Från och med hamnen i Suez har jag mycket mer detaljerade uppgifter från de positionslistor jag kom över. Ankomst och avgång från hamnarna och med klockslag.

Suez:

I slutet på Suezkanalen ligger hamnen Suez, de angör hamnen den 22/1 kl 11:50. De avgår redan kl 1 på natten och går i Suezviken mot Ras Mallap.

Mer att läsa om Suez:

Ras Mallap:

Hit anländer de den 23/1 kl 9. Här ligger de förtöjda i 4 dagar till den 27/1 för att avgå på eftermiddagen. De kanske har mycket last att lossa och ta emot här eftersom de stannar så många dagar. Det finns i positionsloggen en notering om 3000 ton. Skall 3000 ton lastas av eller på för hand, klart det tar tid.

Mer att läsa om Ras Mallap:

Port Sudan:

Efter två dagar på Röda Havet ankommer de till Port Sudan den 29/1 på eftermiddagen. Endast ett kortare stopp, några timmar senare ger de sig åter ut på Röda havet. Det finns en notering i positionsboken om 110 ton och £. 210:-.

Mer att läsa om Port Sudan:


M/S Canton passerar Aden och Galle, angör Singapore, februari 1939:

Efter att fartyget lämnat Port Sudan lämnar de också Röda Havet. Fartyget går ut i Arabiska Bukten och passerar Aden den 1/2 kl 10:40. Arabiska Bukten ligger mellan Somalia och Yemen, idag ett område som är ökänt som hemvist för pirater. M/S Canton sätter kurs mot söder om södra Indien. Passerar där Galle, sydspetsen på Sri Lanka, det sker den 9/2 kl 2:40 på natten.

Efter detta närmar sig M/S Canton Indiska Oceanen i sin färd mot Singapore.

Singapore:

Hamnen i Singapore angörs den 14/2 kl 20:35 på kvällen. Just från Singapore har vi i familjen ett alldeles speciellt minne. Efter vår far har vi en tropikhatt som är tillverkad just i Singapore. Kanske han köpte den här också. Men det var kort tid fartyget låg i hamnen och därmed knappast troligt han fick permission att gå iland. Det kanske kom ombord några försäljare som han köpte tropikhatten av. De avgår dagen efter på eftermiddagen.

Mer att läsa om Singapore:

Tropikhatten:

Evert ombord på M/S Canton, 1939
Fotograf: Lars Karlsson

Ett minne från pappas år till sjöss är denna tropikhatt som vi lyckats spara under alla år. Min syster Rose-Marie minns denna hatt från 1950-talet då den låg i Helås, pappas födelsehem. Sedan hamnade den i Hägersten, Johanneshov, Älvsjö, Skärholmen, Tyresö, Hägersten och Östermalm hos min syster Britt-marie och idag hemma hos mig i Hagsätra. Jag har själv inget minne av att pappa berättade något om denna tropikhatt, men jag skall fråga mina systrar och min faster Ingrid om hon minns något.

Evert ombord på M/S Canton, 1939
Fotograf: Lars Karlsson

När jag tittar inne i hatten får jag en ledtråd, den är tillverkad av Yeun Sing, Helmut Company i Singapore.

Britt-Marie berättar:
"Jag minns att pappa visade tropikhatten flera gånger under uppväxten. Jag visste att den fanns med oss så länge som jag bodde hemma (i Älvsjö, anm. Lars) i alla fall. Den måste ha varit honom kär då den följt honom genom hela livet. Pappa kastade ju mycket då han flyttade men hatten sparade han. Den har legat i mitt förvar på Nybrogatan och här på Valhallavägen men jag har känt en tid att det var dags att lämna den till dig Lasse. Det var bra att det blev gjort men jag kände när jag kom hem att jag kom lite längre ifrån pappa. Men jag tror han är nöjd med att jag förvarat den i 25 år."

Ingrid berättar:
"Jag kommer ihåg hatten. Gun och jag hade den och lekte med på 1940 och 1950-talet."


Fartyget på en mycket sydlig latitude:

Den 15:e till 18:e februari går de mellan Singapore och Miri, det är en av få gånger de är så nära ekvatorn.

Pappa gillade att vara i solen och var får man mycket av den varan om inte vid ekvatorn! Nu märks det på korten vi tittar på att vi är riktigt långt söderut.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Nu är fartyget nära ekvatorn, lägg märke till att skuggan faller nära rakt ner.

Anders berättar:
"Ställningarna man ser är till för att spänna upp ett solskydd på."

Den 18/2 1939 blir Evert inskriven i det militära. När han får reda på det vet vi inte men antagligen i någon hamn de angör senare.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Är det inte han som i början på resan hade livbojen på sig?

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Dom här 3 korten är tagna på akterdäcket.

Mer att läsa om Ekvatorn:


Miri:

Malaysia

Hamnen Miri ligger på ön Malaysia, den hamnen angörs den 18/2 kl 6:45. Det har gått en dryg månad sedan fartyget lämnade Göteborgs hamn. De avgår från hamnen i Miri redan kl 13 samma dag.

Mer att läsa om Miri:

Manila:

Philippines

Manilla hamn angörs den 21/2 på förmiddagen, Manilla ligger på Filippinerna och är dess huvudstad.

Under Everts tid på fartyget M/S Canton angjordes Manilla på Filippinerna 5 gånger, 21/2, 9/4, 24/4, 9/8, samt 31/8. Alla besök från år 1939.

Dagen efter den 22/2 på förmiddagen avgår fartyget för nästa destination.

Mer att läsa om Manilla:


Advertisement / Annons:


M/S Canton angör Yokohama, Kobe, Osaka, mars 1939:

Japan

När lasten är lossad och ny last tagits ombord lämnar M/S Canton Filippinerna. Nu stävar fartyget mot Japan och hamnstaden Yokohama. I Japan är det troligen ganska spänt, Japan är i krig med Kina, vid den här tidpunkten antagligen på Kinas norra fastland.

Yokohama:

Fartyget anländer till Yokohama den 1/3 på förmiddagen. Ligger vid kajen till dagen efter och avgår på eftermiddagen.

Britt-Marie berättar (2020):
"Pappa berättade om när han gick till tandläkaren när han var till sjöss och fick sin kindtand utdragen. Vill minnas det var i Japan."

Mer att läsa om Yokohama:

Kobe:

Två dager senare angörs hamnen i Kobe den 4/3 på förmiddagen. Enligt uppgift avgår fartyget den 6/3 på eftermiddagen, men det verkar vara fel, kanske det skall vara den 5:e.

Mer att läsa om Kobe:

Osaka:

6:e mars på förmiddagen, hamnen Osaka i Japan angörs. Jag kan inte komma ihåg att pappa sa något speciellt om Japan. Men här blir stor dramatik åren som kommer, först anfaller Japan USA och Hawaii, det slutar om några år med att USA släpper sina första atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Men det är antagligen är det oroligt i Japan redan nu, de låg i krig med Kina sedan 2 år tillbaka. Japan är ett land med få råvarutillgångar, mycket import fordras för att hålla igång landet, speciellt nu när de är i krig. Efter några timmar lämnar de hamnen igen.

Mer att läsa om Osaka:


M/S Canton angör Dairen, Hongkong, mars - april 1939:

China

Dairen:

Resan går vidare till Kina och hamnen Dairen, de angör hamnen den 9/3 kl 16. Darien ligger i norra Kina, i sundet bakom Korea. På den tiden var inte Korea uppdelat i en syd och nord del.

Märker de något av att Japan är i Kina och krigar ? Antagligen är det något problem här för de ligger i hamnen i hela 23 dagar. Blir de kvarhållna i hamnen, hade Japan redan fått kontroll över de norra Kinesiska hamnarna, många funderingar. Men det kan också vara att de utförde någon reparation på fartyget. Japan hade i varje fall inte nått Hongkong än.

Mer att läsa om Dairen:

Hongkong:

Resan går vidare och den 6:e april på förmiddagen angörs Hongkong.

En historia pappa berättade som jag speciellt kommer ihåg:
"När vi angjort hamnen kom flera försäljare ombord med saker de ville sälja. Men där kom också en man som vi såg från relingen där vi stod och tittade ner, med sig hade han en underlig apparat, det var dentisten! Det var alltså en tandläkare, apparaten han hade med sig var en pedaldriven tandläkarborr."

Det här var troligen i Hongkong, jag vet inte om pappa vågade låta reparera några tänder. Men min syster Britt-Marie minns att han berättade hur han drog ut en kindtand.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Bilden ovan kan vara tagen på väg mot Hongkong från Darien, kortet är taget förut på skeppet.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Övre kortet, pappa till höger, taget vid främre lastlucka. De ser väldigt avkopplade ut, skönt att se att det inte bara var hårt slit dagarna i ända.

Hongkong var kontrollerat av Storbritanien på den tiden.

Vid midnatt samma dag ger de sig iväg igen.

Mer att läsa om Hongkong:


Filippinerna:

Philippines

Under en relativt kort period angörs flera hamnar på Filippinerna.

Manilla:

Nu angör fartyget Manilla en andra gång, de går in i hamnen 9/4 vid midnatt.

Siain:

Tre dagar senare når de Siain den 12/4 kl 6:25.

Det finns kort från Filippinerna där Evert besöker någon kustby vid en landpermision. Kanske det är här i Siain där de är i hamn 3 dagar, det krävdes nog minst så många dagar i hamn för att sjömännen skulle få landpermission.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Det här kortet pratade vi mycket om. Evert sittandes på huk bland byns barn.

Så här vill jag minnas Evert har berättat hur det gick till när fartyget skulle lastas på eller av:
"Vi fick för det första ligga långt ut på redden och vänta innan fartyget kunde gå in i hamnen. När de väl kom in i hamnen lades sedan spångar ut till båten. Sedan kom massor av bärare från hamnen för att lasta godset. De sprang två och två med en bambukäpp mellan sig, på den hängde de lasten. Lasten bestod av kokosblast och det tog flera dagar att lasta av och sedan på med nya godset."

Mycket riktigt står det i en gammal världsatlas jag har att kokosblast var en viktig exportvara för Filippinerna. Pappa nämnde också Guano, eller fågelskit på ren svenska. Det användes som gödningsmeel och är mycket värdefullt. Men vilken hamn det var kommer jag inte ihåg.

De avgår tre dagar senare den 15/4 kl 10:30.

Dumaguete:

De angör Dumaguete den 17/4 kl 6:05 och lämnar hamnen redan dagen efter kl 13:45.

Mer att läsa om Dumaguete:

Pulupandan:

De kommer till Pulupandan den 19/4 kl 11:25 och avgår den 21/4 kl 11:45.

Calibo:

Angör hamnen i Calibo den 22/4 kl 6:30 och avgår dagen efter kl 15:15.

Mer att läsa om Calibo:

Manila:

Åter till Manilla den 24/4 kl 11 och iväg några dagar senare den 28/4 kl 20:15, det här är tredje besöket i denna hamn.

Gubat:

Sista hamnen på Filippinerna blir Gubat, där anländer de 30/4 kl 7 på morgonen. 1/5 kl 18 ger de sig iväg ut på Stilla havet mot USA.

Mer att läsa om Gubat:


M/S Canton korsar Stilla Havet, pos. N. 31, 5, V. 170, maj 1939:

Efter Filippinerna klarats av ger sig fartyget av mot Stilla havet för färd mot Los Angeles i USA. Den 16:e maj 1939 kl 5:30 är M/S Canton mitt ute i Stilla Havet. Positionen är N. 31.5, V. 170 enligt Svensk Sjöfartstidning. Så långt ut från land hade inte Evert varit tidigare. Se på kartan ovan, bara hav överallt!

Fartygsunderhåll:

Att korsa Stilla Havet tar drygt 3 veckor, tiden används bland annat till att underhålla och göra rent skeppet. Däcksvabbning hörde till ett återkommande arbete. De här korten är kanske från denna etapp på resan.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Det ser ut att vara trädäck på fartyget, alla äldre fartyg verkar ha det även fast skrovet var byggt i stål. Trä var antagligen billigare att bygga med. Jag ställde denna fråga till en kapten som jag via en vän kommit i kontakt med.

Thore berättar (2020):
"Det finns flera anledningar till att man hade ett trädäck. En viktig sak var för att kunna hålla nere temperaturen. Med ett ståldäck kunde det bli fruktansvärt varmt vid sydligare längdgrader. På den tiden fanns inte air condition. För att trädäcket skulle kyla behövdes det bevattnas dagligen, dessutom fick inte träet torkas ut så att sprickor uppstår. Det var vanligt att det användes Teak som är mycket väderbeständigt träslag. På Johnson fartygen var de i vissa fall 2" (50 mm) tjocka."

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Halvägs till USA och Los Angeles.

Mer att läsa om Stilla Havet:


M/S Canton besöker hamnar i västra USA, juni 1939:

USA

Los Angeles:

Efter att ha korsat Stilla Havet under drygt 3 veckor kommer Evert för första gången till USA. Det är den 25:e maj kl 9 på morgonen de angör hamnen och det är i Los Angeles. De avgår två dagar senare den 27/5 kl 18.

Mer att läsa om Los Angeles:

San Francisco:

29:e maj kl 9 på morgonen angör M/S Canton San Franciscos hamn. Härifrån avgår den den 1/6 kl 21 för att gå norrut längs USAs västra kust. Antagligen hinner inte Evert gå iland vid detta korta besök.

Mer att läsa om San Francisco:

Portland:

De går ganska långt in i Columbiafloden till hamnstaden Portland, de angör hamnen den 4/6 kl 17. De har då passerat Astoria de skall angöra härnäst. De avgår den 9/6 kl 3 på natten.

Mer att läsa om Portland:

Astoria:

Vid flodmynningen av Columbiafloden ligger Astoria, de angör den hamnen samma dag den 9/6 kl 9:30. Astoria ligger inte långt från gränsen till Kanada. Senare på dagen kl 17:50 avgår de igen.

Mer att läsa om Astoria:

Tacoma:

Tacoma angörs 10/6 kl 20:10 dagen efter. Här ligger de hela nio dagar, kanske någon reparation som behöver utföras. De avgår den 18/6 på eftermiddagen.

Portland:

De är nu den 21/6 kl 5 på morgonen tillbaka i Portland igen, det blir ett uppehåll på 4 dagar. De ger sig iväg den 25/6 på eftermiddagen, nu skall de korsa Stilla Havet.

Dagen innan de angör nästa hamn, Chefoo i Kina, den 14 juli år 1939 blir Evert inkallad i det militära. Om han får veta detta direkt via telegram vet vi inte. Inkallelsen är till 200 dagars tjänstgöring, det förlängs senare till 489 dagar pga världskriget som skall komma.

De militära plikterna får vänta tills fartygets rutt är avklarad, Sveriges handelsflotta är minst lika viktig för Sverige!


M/S Canton angör Chefoo, Shanghai, Hongkong, juli - augusti 1939:

China

Chefoo:

Efter 16 dagar ute på Stilla havet når M/S Canton Kina och hamnstaden Chefoo, de angör hamnen den 15/7 kl 9:45. Efter fyra dagar avgår de den 19/7 kl 11:05. Cheffoo ligger långt norrut i Kina i bukten som också Korea gränsar emot. Är inte på riktigt klara med hur kriget Japan - Kina påverkade, men när jag läst om det så verkar Japan redan här ha kontrollen över Kinesika Chefoo.

Mer att läsa om Chefoo:

Shanghai:

Efter att ha lämnat Chefoo kommer de till Shanghai 21:a juli kl 16. De ligger i hamn i nio dagar av någon okänd anledning. Men man får ha i minne att det är oroliga tider vid den här tidpunkten då Kina och Japan ligger i krig med varandra. De avgår den 30/7 kl 17.

Mer att läsa om Shanghai:

Enligt den här artikeln blev Shanghai ockuperat av Japan redan i juli år 1937:

Hongkong:

Resan går vidare till Hongkong en andra gång. De angör hamnen den 2:a augusti på eftermiddagen.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

Mannen i mörka kostymen som kommit ombord, är han en handelsman från rederiet, skall han inspektera lasten?

Anders berättar:
"Balkarna som ligger på däck används för att bygga upp flera våningar i lastrummet och för att täcka över lastöppningarna. Man skalkade luckorna innan man gick ut i hårt väder. Med 3 presenningar var det sjöklart. Man kan också se på lastbommarna att detta fartyg hade 6 lastrum."

Då fick jag förklarat vad järnbalkarna var för något, jag trodde tidigare de var en del av lasten.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson

I bakgrunden syns de typiska bergen i Hongkong. Kan det vara handelsmän som står här? Jag frågar Anders i familjen som var styrman på 1960-talet om han har några ideer.

Anders berättar:
"Klarerare (tullare?) brukar vara stränga och se bistra ut, ”Agenten” artig. Jag jobbade inte så länge så jag fick insyn i organisationen i hamnen. Men agenten löser det mesta med kontakter med hamnen. Jag tror att hamnplats, bogserbåtar, last, pengar, transporter av avlösningar av besättning, kontakter med skeppshandlare med mera var agentens uppgifter. Den första båten jag jobbade på (Vikingland, Broströms orientlinje) var lik Canton men lite modernare med säkrare vinschar med mera. Men samma lastanordningar med lastbommar, ”skärstockar” träluckor mm. Så bilderna kunde nästan vara från mina resor. Sedan jobbade jag på modernare båtar med hydrauliska kranar. Inte lika spännande förstås."

Jag hittade denna video på YouTube, filmad från Hong Kongs gator bara några månader innan Evert sätter sin fot i land där:

Tänk så fantastiskt att få se hur det såg ut där i Hong Kong då Evert var där.

Landpermission i Hongkong. Från resan med fartyget M/S Canton under år 1939.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Kortet bör vara taget i augusti år 1939. Han fyller vid den här tidpunkten 20 år och har redan varit ute till sjöss i ett par år.

Det här är säkert det berömda hotellet på Repulsion Bay som ligger på Hongkong Island. Här höll den tidens "jetsets" till. Jag har sett gamla kort från 1930-talet där den tidens lyx bilar stå parkerade längs stranden. Det var under dessa dagar pappa och de andra matroserna var ute på äventyr i staden.

Evert berättade en gång:
"Vi var på land permission och skulle in till staden, vi tog några rikshaws (en 2-hjulig handdragen vagn). Efter ett tag bytte vi plats med dragaren och satte honom i vagnen med spritflaskan, han blev skitfull."

Troligen var detta just i Hongkong. Hotellet revs i början på 1980-talet.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Lars Karlsson

Hajtänderna som pappa förvarade i sin ask med minnen, kanske var det just på denna strand han fann dom. Än ruggigare ser hans oxeltand ut (som ligger i samma ask) som han drog ut, men den visar vi inte här.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Hongkong, Repulsion Bay, Evert till vänster i vita kläder som några av de andra i besättningen också har. Det måste vara en del av arbetskläderna och inte hans privata.

Kanske dom här korten är från det andra besöket i Hongkong och då den 2:a augusti. Han tar ju extra många kort nu och det kan ju bero på just att han fyller 20 år jämnt.

Det är Evert min pappa, förste maskinisten Edvin och en hittills okänd sjöman.

Evert ombord på M/S Canton, 1939 Fotograf: Evert Karlsson samling

Vill minnas att pappa berättade att en av de här personerna hade en granatskärva i benet, jag tror det var den äldre i mitten främre raden. Mannen baktill till höger är lik en på korten från Kungälv 1938.

Jag tycker mig känna igen personen i mitten av främre raden. I boken Svenskt Sjöliv finns ett foto på Edvin Gotthard Antonius Andersson, han är övermaskinist. Han borde vara nyss fyllda 56 år här. Edvin överlever antagligen den torpedering som Canton blir utsatt för ett år senare men räddningsflotten han tog plats i hittas strandad och tom vid Irlands kust. Mer om torpederingen längre ned.

Börje som jag nyss kom i kontakt med bekräftar att det är maskinisten Edvin som sitter i mitten.

Bara något år senare ockuperas hamnarna i Kina av Japan. Alla fasansfulla saker detta förde med sig slapp pappa vara med om. Mer att läsa om det längre fram under M/S Axel Johnson III.

De lämnar Hongkong den 7/8 kl 15.


M/S Canton angör flera hamnar på Filippinerna och ger sig ut på Stilla Havet, augusti - september1939:

Philippines

Manila:

Efter Hongkong anländer M/S Canton till Manilla för en fjärde gång, datumet är den 9:e augusti och klockan är 19. Det här var den sista kända positionen jag fick fram genom tidningen Svensk Sjöfart. Tidningen fick inte publicera fartygens positioner av rädsla att de kan användas av fientliga krigsfartyg för att sänka handelsfartygen. De lämnar hamnen dagen efter kl 18. Dessbättre har jag nu fått fram de uppgifterna ur logglistorna.

Filippiniernas alla öar är indelade i olika regioner, här finns en översikt:

Gasan:

Till Gasans hamn anländer de den 11/8 kl 7 på morgonen. Här är de i hamn i fyra dagar för att den 15/8 kl 14 ge sig iväg igen.

Mer att läsa om Gasan:

Catanauan:

Hit anländer de den 15/8 kl 18 och dagen därefter kl 14:15 ger de sig iväg igen.

Mer att läsa om Catanauan:

Dahican:

Till Dahican anländer de två dagar senare den 18/8 kl 7:50. Efter ett dygn lämnar de hamnen kl 14:15.

Siain:

Nu går de in i Siains hamn för andra gången och det är den 19/8 kl 20 på kvällen.

Lalawigan:

Lalawigan når de efter en kort färd den 21/8 kl 12, dagen efter kl 6:30 tidig morgon lämnar de hamnen.

Masbate:

De angör hamnen här den 23/8 kl 7. Här är de två dygn för att lämna hamnen den 25/8 kl 15.

Mer att läsa om Masbate:

Bugo:

Bugos hamn nås den 26/8 kl 18, här är de i 3 dygn och avgår den 29/8 kl 1:30 mitt i natten.

Manila:

Nu är det sista gången för Everts del de angör Manilla, det är femte gången. De kommer fram den 31/8 kl 7:15 på morgonen. I hamnen ligger de två dygn innan de ger sig av mot Stilla Havet, de avgår den 2/9 kl 15.

180 grader:

Den här noteringen antar jag har att göra med att de passerar datumlinjen. Det är ju då en dag förskjuts framåt eller bakåt. De passerar gränsen den 16/9, 14 dagar efter de lämnat Manilla.

Mer att läsa om Datumlinjen:


Andra Världskriget:

Poland

Andra världskriget för oss i Europa börjar 1 september 1939 när Tyskland invaderar Polen 1939, slaget om Atlanten börjar 2 dagar senare. Pappa är vid det tillfället mitt ute på Stilla Havet, hur tror ni det kändes att få detta besked ?

Läs mer på Wikipedia:

Handelsfartygens fienden var inte bara Tyskland, utan även Ryssland, England och Japan som inte uppskattade leveranserna som handelsfartygen förde med sig.

Kriget upptrappas, de tidigare överenskommelserna att inte sänka handelsfartyg gäller inte längre. Ett stort antal svenska handelsfartyg torpederas eller går på minor och sänks. Svensk Sjöfartstidning skriver bekymrat om detta och vad som måste göras. Detta fartyg, M/S Canton kommer att få ett dramatiskt slut!

Vi i Europa säger att Andra Världskriget började 1 september 1939, men Japan inledde krigshandlingar mot Kina ett par år tidigare. Alltså var de i krig redan när M/S Canton gör sin resa här.

Mer information om kriget Kina-Japan:


M/S Canton angör San Francisco, september 1939:

USA

Slutdestination för Evert är San Francisco, hit når de den 25/9 kl 6 på morgonen. Om han redan bestämt sig att lämna fartyget eller att han får sin inkallese i hamnen vet vi inte. Men han mönstrar av från M/S Canton den 5/10. Ett annat handelsfartyg tar honom direkt hem till Sverige så han kan påbörja sina militära förpliktelser.

Antagligen har han några dagar fria här i San Francisco och han kan gå runt och bekanta sig med staden.
Evert berättade:
”Jag strosade omkring där, går ned till de fattiga kvarteren nära hamnområdet. Den fattigdom jag får se är obehaglig. USA är bara en bluff, en kuliss.” Detta berättar han många gånger för oss i familjen och andra.

Ett nyligen funnet visitkort visar vilket hotell Evert bodde på i San Francisco när han väntade på mönstring till sitt nya fartyg. Han bodde där den 5/10 1939, möjligen några nätter till. Hotellet ligger en bit in i kvarteren från Pir 26 där nästa fartyg utgår från. Det finns ett hotell på denna adress även idag (2010) men med ett annat namn, Oak Tree. Byggnaden ser dock gammal ut så den kan vara samma, se street view i Google map. Idag är det hotell för hemlösa.

Antagligen är kvarteren här omkring lika fattiga som när Evert vandrade här på kvällen för 65 år sedan. Säkerligen de närliggande kvarteren som pappa talade om med fattigdom och elände.

Troligen hade rederiet kontakter med hotell där sjömännen kunde ta in på när de väntade på nya fartyg att ta hyra på.

Evert ombord på M/S Canton, 1939

Det här roliga visitkortet hittade min syster Rose-Marie i en ask efter pappa. Tänk att nu vet vi till och med var han bodde i USA den natten då han bytte fartyg.

Evert ombord på M/S Canton, 1939

På baksidan syns en stämpel som pappa tydligen låtit tillverka med ankare som sjömotiv. Mer vanligt var att sjömän kom hem med tatueringar vilket aldrig pappa skaffade sig. Hade ju annars varit lite tufft att visat farsans tatueringar för lekkamraterna!

Här slutar historien om Everts resa med M/S Canton för att fortsätta med nästa fartyg, M/S Axel Johnson III och resan börjar redan dagen efter, 6:e oktober 1939. Fartyget M/S Canton kommer att gå ett grymt öde till mötes som ni kan läsa om längre fram.


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska Kompaniet (1907-1989), Göteborg

Bolaget bildades 1907 av skeppsredaren Dan Broström och bankdirektören KA Wallenberg. ASOK bedrev linjesjöfart med Ostasien men även s.k feedertrafik, dvs med mindre fartyg som samlade upp last från östersjöhamnar till Göteborg. ASOK förblev ett eget bolag inom Broströmskoncernen fram till 1978 då Broström omstrukturerade verksamheten och samlade alla bolag inom Broströms Red AB. 1984 överfördes Broströms till Red AB Transocean där Transatlantic var huvudägare. Bolagets definitiva slutpunkt anses vara år 1989.
Källa: www.kommandobryggan.se http://www.kommandobryggan.se/Bryggan/asok2.htm
samt litteratur: Sveriges Rederier

Fartyg:
M/S Canton, Göteborg

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod Sjöfartsbok Kungälv
Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Positioner Svensk Handelssjöfart SjöfartstidningenWikipedia
Positioner Landsarkivet Göteborg RiksarkivetGöteborg Positionsbok
Go Back to content

Go Back
Nästa: M/S Axel Johnson III

Advertisement / Annons: