Astrofriend's homepage

www.astrofriend.eu
Share: Twitter Reddit Facebook Gmail Gmail Email
Search Astrofriend's homepage:

Valid CSS!

All pages shall now have been validated

Info Cookies (Kakor) / GDPR

Navigation

Advertisement /
Annons:

Travel News

Advertisement /
Annons:

Advertisement / Annons:

Min far Everts äventyr på världshaven
Åren 1937 till 1945


Den här historien byggs upp stegvis allt eftersom gamla minnen kommer fram från det min far berättade och hjälp jag får. På senare tid har också mycket information blivit tillgängliga i arkiven via internet. Kom tillbaka senare igen och se vad nytt som tillkommit!

Innehåll:

 1. Översikt av haven Evert seglade över och fartygen
 2. S/S B. O. Börjesson, 1937 - 1938
 3. M/S Violett, 1938
 4. Sjömanshuset Kungälv och Kungshamn, 1938
 5. M/S Canton, 1938 - 1939
 6. M/S Axel Johnson III, 1939
 7. S/S B. O. Börjesson går på en mina, 1939
 8. Kolet kommer tillbaka, krig
 9. S/S Masilia, 1939 - 1940
 10. Militärtjänstgöring i Karlskrona, 1940
 11. M/S Canton torpederad, 1940
 12. Jagaren H.M. Nordenskjöld, 1940 - 1941
 13. Isbrytaren S/S Göta Lejon, 1941
 14. Permission Göteborg, 1941
 15. Väntar på fartyg i Göteborg, 1941
 16. S/S Baltia, 1941
 17. S/S Bele, 1941
 18. S/S Torsa, 1941 - 1942
 19. S/S Hermod, 1942
 20. S/S Rota, 1942 - 1943
 21. Everts vän Skepparen, 1942 -
 22. S/S Hermod torpederas, 1943
 23. S/S Maria Gorthon, 1943
 24. Hjälpkanonbåten, H.M. Hjkt 43 Odin, 1944
 25. Fred i Europa 9:e maj 1945
 26. S/S Caring, 1945
 27. Andra sjöfarare i familjen
 28. Länkar till information

Om du vill dela med dig denna berättelse, dela då alltid första sidan. De andra sidorna kan få nya namn allteftersom berättelsen utvidgas och därmed fungerar inte en gammal länk längre.

Text på Svenska språket

19, S/S Hermod:

Evert beger sig till Oxelösund för att mönstra på fartyget S/S Hermod. Stål är en viktig produkt och bristvara under kriget. Stål produceras i Oxelösund och många fartyg går dit för att lasta just stål.

Tjänstgöring    
Från: 11/2 - 1942 Oxelösund
Till: 22/2 - 1942 Stockholm
     
Från: 21/4 - 1942 Stockholm
Till: 29/7 - 1942 Göteborg

Tillhör Sthlms. Red. AB Svea i Stockholm. Evert påmönstrar i Stockholm som lämpare och avmönstrar i Hälsingborg.

Fartyget är 24 år gammalt när han mönstrar på.

Efter en dag på Sjöhistoriska Museet har jag lite mer att berätta om fartyget.

Fartygsdata:
Namn: S/S Hermod
DWt: 2223 ton
Regstrerings nummer: 6074
Bredd: - meter
Längd: - meter
Rederi: A.B. Acea, Stockholm
Byggår: 1918
Hemmahamn: Stockholm
Varv: Södra Varfvets Verkstads AB, Stockholm

Farvatten: N, Ö.V.

Angjorda hamnar är delvis okända

S/S Hermod
Fotograf: Okänd
Ägare:/1919-43/: Stockholms Rederi AB Svea. Hemort: Stockholm.
Fartyg: HERMOD
Reg. Nr.: 6074
Rederi: Stockholms Rederi AB Svea
Byggår: 1919
Varv: Södra Varfvets Verkstads AB, Stockholm
Övrigt: På resa Rotterdam-Hälsingborg med koks topederades Hermod den 13 mars 1943 utanför Terschelling.
Kredit: Fo213285Digitaltmuseum

De tidigare fartygens hamnar har ju varit okända. Om ingen av dom angjorde Stockholms hamn är det här första gången Evert besöker Stockholm. Den stad han kommer kliva iland i för gott om några år. Han stannar nu nära drygt två månader i hamn, eller möjligen han åker hem till föräldrarna nära Vara.

Varför det blev ett uppehåll på 2 månader? Kanske Evert hade mycket tid att ta ut i ledighet eller att fartyget togs in på varv för underhåll.

Det här är det enda fartyget Evert tjänstgjorde på två gånger. Första resan är kort, men nog borde de hunnit angöra en hamn mellan Oxelösund och Stockholm på 11 dagar.

Den andra resan på drygt 3 månader, var han i Östersjön hela denna tid tro?

Enligt sjötjänstkortet var hyran till sjömanshuset 0.20 kr respektive 20.20 kr. Tiden 18 dagar + 3 månader och 9 dagar. Det ger 525 kr för de två resorna, tillkommer krigsrisktillägg.

Länkar till mer information om rederi och fartyg finns längst ned på sidan.


Besättningen:

Jag har nu hittat en sjömansrulla för fartyget Hermod första resan och har därmed namnen på besättningen då Evert var ombord. Ordningen i listan är den ordning de mönstrat på:

Befälhavaren G Herling har skrivit i sjömansrullan:
Fartyg och maskinbefäl enl. gällande befälförordning. 6 däcksmanskap, 5 maskinmanskap och 3 kökspersonal. Samtliga påmönstrade, befäl och besättning förplikta sig att under inga förhållanden på fartygets resa medföra .post med tryckalster, som icke är avsedda för bruk ombord, och förhindra sig dom, som bryta häremot,att hålla rederiet skadelöst för de påföljder, som en överträdelse kan komma att medföra.

Man kan undra varför kapten skrivit detta, men det som är speciellt är att detta fartyg går via Kielkananlen till tyskockuperade Holland. Kilkananlen ligger i Tyskland men kontrollerades av Engelsmännen via utlagda minor. Svenska fartyg kunde via England få tillstånd att transportera en mindre mängd last denna sjöväg. Man kan ju tänka sig att fartyget bordas för inspektion både av England och Tyskland, därav dessa restriktioner som kaptenens skriver om.

Tjänst Namn Född Född ort nr Avmönstring Notering
Kolanka Lydia Rekola 1874 Finland 7 21/3 42
Donkeyman Sven Svensson 1886 Karlskrona 15 21/2 42 omkom senare
1e Styrman Karl Eriksson 1902 Vätö 23 21/2 42
Övermaskinist Georg Eriksson 1885 Harmånger 32 21/2 42 omkom senare
Eldare Ture Johansson 1914 Uddevalla 37 21/2 42
Maskinist vikarie Sven Öberg 1912 Göteborg 38 21/2 42
Maskinelev Fahlberg 1911 Eskilstuna 40 21/2 42  
Eldare Tage Andersson 1913 Kalmar 41 14/2 42
Eldare Folke Dahlen 1916 Kalmar 43 21/2 42
Matros Oskar Olsson 1897 Örebro 44 21/2 42
Matros EGustaf Johansson 1913 Torhamn 45 21/2 42
Jungman Karl Söderlund 1923 Nederkalix 46 21/2 42
Jungman Karl Karlsson 1919 Djurö 47 16/2 42
Lättmatros Hilding Knutsson 1919 Vårdsberg 49 21/2 42
2e Styrman Paul Waldenström 1913 Stockholm 50 21/2 42
1e Styrman Erik Gustafsson 1900 Åmål 51 21/2 42
Befälhavare John Olsson 1894 Östra Tommarp 52 21/2 42
Eldare Sture Ström 1917 Faringe 55 21/2 42
Lämpare Evert Karlsson 1919 Ryda 56 21/2 42  
Maskinelev Helge Johansson 1918 Naverstad 57 21/2 42

Nu kan jag se det jag misstänkt länge, några hans kamrater förolyckas året därpå när fartyget torpederas av Engelsmännen utanför Holland. Donkeyman Sven Svensson fortsätter vara påmönstrad på fartyget ända tills det blir torpederat 1943. Övermaskinisten Georg Eriksson har oturen att åter påmönstra Hermod den 16:e februari år 1942, det är fartygets sista resa innan det blir torpederat. Evert som jungman har antagligen inte så mycket kontakt med de som hade högre befattningar och kände nog inte dessa personer så väl. Ture Johansson, Tage Andersson, Folke Dahlen och Sture Ström är Ström är eldare på fartyget, Evert är ju nu lämpare och därmed skyfflar han fram kolet till dom. De borde rimligen känt varandra väl.


Sjömanshuset i Gamla Stan Stockholm, 2019:

Sjömanshuset i Stockholm Gamla Stan, 2019 Fotograf: Lars Karlsson

Vid en guidad tur längs Österlånggatan i Stockholm år 2019 berättar guiden att detta är ett gammalt sjömanshus. Var aktivt ända till 1960. Det ligger vid Gaffelgränd som går ned till Skeppsbron. Min syster har minnen att Evert berättade att han bland annat bodde i Gamla Stan då de angjorde Stockholm. På sjömanshuset finns inget sjömanshotell, men han bör ändå gått hit och registrerat sig.

På Wikipedia finner jag detta sjömanshus nämnt:


Advertisement / Annons:


Hamnarna som antagligen S/S Hermod angjorde:

Sweden    

Positioner enligt sjörullorna. I sjörullan står skrivet att den gäller för in- eller utrikes orter under ett år.

(det går att zooma och panorera i kartan, tryck på fyrkanten uppe till höger och du får upp kartan i ett nytt fönster)

1, 19420211 Evert går ombord i Oxelösund 5, 1942 ? Rotterdam
2, 19420222 Stockholm, Evert Mönstrar av 6, 1942 ? Kiel kanalen
3, 19420421 Stockholm, Evert mönstrar på igen 7, 19420927 Göteborg, här avmönstrar Evert
4, 1942 ? Kiel kanalen 8, 19430313 Holland, torpederad

Evert måste också på något sätt resa från Malmö till Oxelösund för att mönstra på detta fartyg, kanske med tåg.

Jag har länge misstänkt att detta fartyg angjorde hamnar utanför Östersjön, men det borde vara omöjligt eftersom tyskarna lagt ut en minlinje mellan Danmark och Norge. Nu på senare tid har ett nytt spår kommit upp, gick det här fartyget den farliga vägen till Rotterdam via Kielkanalen ? I slutet på sjömansrullan finns stämplar från besök i Rotterdam, men de är från år 1941. Den sista händelsen i denna sjömansrulla är från 11:e februari 1942 då Evert mönstrar på. Den efterföljande sjömansrullan saknas, kanske ligger den på havets botten efter torpederingen. Dock har en efterkonstruktion upprättats som jag tolkar det för att besättningen skall få ut sin ersättning.

Min och Everts arbetskamrat Hasse har hittat denna fina film från Stockholms hamn år 1930:


Import / Export, 1940-talet (som kan tänkas passa detta fartyg):

(denna del är ny och innehåller många fel nu i början, tips mottages tacksamt !)

Hamn Import Export
Oxelösund Vete, Havre, Kaffe, Kol, Järnmalm Industri produkter, Virke, Stål
Stockholm Vete, Kaffe, Socker, Stål, koks Industri produkter
Göteborg Vete, Kaffe, Socker, Stål Virke, Malm

Besöker ett fartyg Oxelösund borde det vara för att lasta stål. Göteborg borde behöva mycket stål till fartygsproduktionen. Mycket järnmalm levererades till Tyskland och vi fick reaturlast av kol som behövdes för stålindustrin och uppvärmning.


Östersjön:

Sweden

Efter en dryg månad ledigt från haven har Evert tagit sig till Oxelösund från Göteborg. Han hyrs ut som lämpare på fartyget S/S Hermod. Med det här fartyget kommer Evert för första gången i kontakt med Stockholms skärgård, han blir helt hänförd. Något vackrare har han aldrig upplevt berättar han flera gånger. Han bestämmer sig då att han någon gång i framtiden skall flytta till Stockholm. Den vackraste plats han upplevt! Han provar redan nu på att bo i Stockholm ett par månader mellan uppdragen till sjöss i två omgångar.

Västkusten och en tunna med sill:

Evert mönstrar av i Götebrog de sista dagarna i september. Det måste vara veckorna efter det han skickar en tunna lutfisk till sina föräldrar. Troligen har han köpt lutfisken i Kungshamn där han tydligen brukade vara och hälsa på gamla bekanta från den tiden han tjänstgjorde på M/S Violett, fiskebåten. Han berättade om denna tunna med lutfisk många gånger och på senare tid har vi hittat ett brev där hans mor Magda skriver och tackar för lutfisken, datumet är 6/12 1942, mitt under kriget.

Utdrag ur brev från Magda till hennes son Evert:
Käre Evert
Mycken tack för lutfisken dä skall bli skönt att få äta lutfisk i år och roligt om du kunde komma hem och smaka på den, då räcker allt till Jenny och i. Tack för brevet som idag anlänt här, har den första snön kommit idag, hösten har gått så fort dä vart så fint väder kommer du i dä militära då får du väl fritt nån gång och resa hem, vi har tröskat en dag ...

Det här är det enda brevet vi har bevarat som Evert fått.


Krigshändelser:

Det blir bara värre och värre i Stilla Havet, men Evert är i Östersjön antagligen.

Februari 1942, Britterna kapitulerar i Singapore:

United Kingdom China Japan

Mer att läsa om Singapore under denna tid på Wikipedia:

Juni 1942, Slaget om Midway:

USA Japan

Mer att läsa om Slaget vid Midway på Wikipedia:


Länkar till mer ingående information:

Rederi:
Stockholms Rederi AB Svea (1871-1957), Stockholm

Arkivet efter Stockholms Rederiaktiebolaget Svea (1871-1957) förvaras hos Centrum för Näringslivshistoria. Arkivet levererades till Föreningen Stockholms Företagsminnen i oinventerad och osorterat skick i omgångar under åren 1984 - 1987. Handlingarna gicks genom och förtecknades år 1991. I arkivet återfanns handlingar från ytterligare två arkivbildare: AB Siljarederiet (1957-1971) och Silja Line AB (1971-1981). AB Siljarederiets arkiv är ofullständigt och består mestadels av protokollskopior, bilagor till protokoll och föredragningslistor. I övrigt finns det bara en volym innehållande räkenskapsmaterial. Silja Line AB representeras med ett mindre antal volymer indelade i A, F och G serierna. Materialet är ofullständigt och det förekommer kronologiska och tematiska luckor inom serierna. Stockholms Rederiaktiebolaget Svea, allmänt känt som Sveabolaget, grundades år 1871. Affärsidén var att bedriva såväl närtrafik som världssjöfart. Sveabolagets vita båtar hade ett stort S på skorstenarna och la till vid Skeppsbrons kajer i Stockholm. Efter första världskriget inledde Sveabolaget och de två finska rederierna FÅA (Finska Ångfartygs Aktiebolaget) och Bore ett samarbete som gick under namnet De Samseglande. När antalet resenärer mellan Sverige och Finland ökade i mitten av 1950-talet bildade man 1957 ett dotterbolag med namnet AB Siljarederiet (OY Siljavarustamo). Nya trafiklinjer öppnades och nya passagerar- och bilfärjor inköptes och sattes in. Allt eftersom efterfrågan på större utrymmen och bättre komfort steg ökade takten av utveckling, vilket ledde till en omfattande omorganisation 1970 då ett nytt ramavtal upprättades mellan De Samseglande. Bolagets namn ändrades till Silja Line och båtarna försågs med en ny logotyp i form av en blå säl. Den nya bolagsordningen trädde i kraft i slutet av 1971. Utvecklingen skjöt fart. Man upprättade nya morderna terminaler och satte in allt större och snabbare båtar i reguljär trafik. Vid 1970-talets mitt koncentrerades sjöfarten till två huvudlinjer, Stockholm-Mariehamn samt Stockholm - Helsingfors. Borebolaget drog sig ur samarbetet 1980 medan Sveabolaget och EFFOA fortsatte att jobba ihop framt till 1981 då Sveabolaget träder ur och övergår i till annan verksamhet medan en ny aktör, Johnsson Line AB, träder in som hälftenägare (tillsammans med EFFOA). År 1991 sker slutligen en sammanslagning mellan EFFOA och Johnson Line AB och Silja Line blir en del av den nybildade bolaget EFFJohn International.
Kredit: Riksarkivet

Fartyg:
S/S Hermod, Stockholm

Källhänvisningar övrigt:

Information Källa Info källa Kommentar
Berättelser Evert Karlsson min far mina och andras minnen
Tjänstgöringsperiod, Hyra Sjötjänstkort Göteborg
Besättning Sjömansrulla Stadsarkivet Stockholm  
Go Back to content

Go Back
Nästa: S/S Rota

Advertisement / Annons: